ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK      Ďakujeme Vám veľmi pekne za spoluprácu a podporu v roku 2019,


prajeme Vám 


ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020