STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTUOpodstatnenosť správnej výživy, Základné rozdelenie zložiek potravy, Ako sa správne stravovať? Všetky potrebné a poučné informácie pre našich hráčov a ich rodičov pripravil tréner Ivan Schwarz.

STRAVOVANIE A PITNÝ REŽIM HOKEJISTU