STRETNUTIE RODIČOV OHĽADOM PEE-WEE TURNAJA V QUÉBECU

                                  STRETNUTIE RODIČOV OHĽADOM PEE-WEE TURNAJA V PONDELOK 

Stretnutie rodičov ohľadom uvedeného turnaja sa uskutoční v pondelok 4.12.2017 o 17.15 hod. v šatni č.7. Jedná sa hlavne o hráčov r. nar. 2005 a je možné zobrať na turnaj podľa rozhodnutia trénerov aj hráčov r. nar. 2006. Ak máte dieťa v tejto skupine hráčov a máte záujem, aby sa zúčastnilo uvedeného turnaja, príp. máte záujem o iné informácie ohľadom turnaja, pozývame vás v uvedenom termíne na stretnutie.