TALENT ROKA 2013

V miestnom amfiteátri v piatok 14. júna 2013 starosta našej mestskej časti Ján Sandtner s pracovníčkami odd. školstva a referátu športu a kultúry oceňoval mladých školákov, tanečníkov a športovcov, ktorí úspešne reprezentovali našu mestskú časť. V hľadisku amfiteátra sme mohli stretnúť riaditeľky materských a základných škol, niekoľko poslancov MČ, pracovníkov miestneho úradu a významné osobnosti Dúbravky. Slávnostného oceňovania sa zúčastnili víťazi obvodných, mestských, regionálnych ale i celoslovenských vedomostných súťaží, úspešní plavci, hokejbalisti, futbalisti. Ocenení boli aj mladí hráči z nášho klubu. Nakoľko naše družstvá sú v tomto čase zapojené do letnej prípravy, po dohode s našimi trénermi náš klub zastupovali hráči jednotlivých kategórii, ktorí zvíťazili v Európskej MiniHokejovej Lige, alebo v Orange MiniHokej tour 2013. Na pódium, pred viac ako 300 návštevníkmi vystúpili naši Michal Knopp, Matúš Černák, Maťko Kočiš, Lukáš Klečka, Goran Valovič, Jakub Krnčok, Samko Sisík, Janko Korec, Patrik Slabej, Samko Saňa, Šimon Hamer, Simon Sisík, Janko Marušinec, Martin Učeň a David Nosek. Menovaní okrem potlesku dostali občerstvenie, rôzne malé darčeky a ocenenie Talent roka 2013 podpísané starostom.