TRÉNERSKÁ RADA

Predsedníctvo hokejového klubu vytvorilo v tejto sezóne Trénerskú radu nášho hokejového klubu. V tejto sezóne na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč. Členmi Trénerskej rady sú Erik Weissmann, Miroslav Huntata, Martin Gálik, Ivan Feneš a vždy sa jej zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Hlavnou úlohou Trénerskej rady je rozhodovanie o zaradení hráčov do jednotlivých vekových kategórií, rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie/príprava stratégie budovania jednotlivých vekových kategórii a konzultuje dôležité športové rozhodnutia. Trénerská rada zasadá pravidelne každý druhý týždeň v mesiaci. 

Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie všetkých klubových trénerov (možnosť účasti majú aj všetci asistenti), ktorého predmetom je vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu všetkých vekových kategórií.