TURNAJE V SPOLUPRÁCI S MČ DÚBRAVKA

Náš hokejový klub požiadal MČ Dúbravka o zaradenie nasledovných turnajov do Kalendára športových podujatí MČ na rok 2021:


  4/2021 Turnaj prípravky v Minihokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj kadetov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

12/2021 Turnaj mladších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka


Veríme, že podmienky na športovanie budú v tom čase už povolené bez obmedzení a budeme môcť na našom domovskom zimnom štadióne privítať kvalitné hokejové tímy a odohrať výborné hokejové turnaje.