UPOZORNENIE


Všetky družstvá zaradené do Extraligy dorastu sú povinné používať prilby a nohavice jednotnej farby (v našom prípade modrá - navy). V prípade nedodržania tejto povinnosti nesmie byť hráč pripustený k hre.

Doporučujeme všetkým hráčom /-čkam vo všetkých kategóriách, aby taktiež dodržiavali klubové farby.