UZATVORENIE PREVÁDZKY ZŠ

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 prevádzkovateľ zimného štadióna STARZ od 19.12.2020 zatvára prevádzku ZŠ do 10.1.2021. V prípade, ak by boli vydané nariadenia meniace tento termín, prevádzkovateľ zimného štadiónu by nám vedel poskytnúť ľadovú plochu podľa potrieb nášho klubu. 

Tréningy všeobecnej prípravy budú v tomto období pre všetky vekové kategórie zabezpečené online prípravou a všetci hlavní tréneri budú takto so svojimi hráčmi udržiavať aj kontakt. 

Priebeh nariadení budeme sledovať a o všetkých zmenách v príprave prinesieme informácie na klubovej stránke.

Ak budete niečo potrebovať, prosím kontaktujte svojho trénera, prípadne vedenie hokejového klubu.