V DECEMBRI PRIVÍTAME KANAĎANOV

V piatok 28. decembra 2012 privítame na našom zimnom štadióne dorastencov z kanadského Ontária. S kanadskou stranou sme sa dohodli okrem spoločného programu aj na spoločnej večeri, na ktorej si okrem nadviazania priateľských kontaktov vymeníme navzájom aj zopár suvenírov, ktoré nám budú každému pripomínať tento večer. V poslednom podobnom priateľskom stretnutí bol členom kanadskej výpravy aj hlavný rozhodca finálového stretnutia NHL. Ten nám počas slávnostného úvodného bully, ktoré vhodil spoločne so starostom našej mestskej časti /v tom čase Petrom Polákom/, odovzdal na pamiatku spomienkové odznaky z tohto finálového zápasu NHL. Nakoľko sa náš klub v Kanade predstavil už dávnejšie, naposledy to bolo vo Winnipegu, pokúsime sa počas našej spoločnej decembrovej akcie nadviazať opäť spoluprácu s kanadským tímom a pokúsime sa recipročne umožniť niektorému z našich družstiev vycestovať v nasledujúcom roku do Kanady. Spravíme všetko preto, aby sa nám to podarilo.