VEDĽA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NOVÉ VIACÚČELOVÉ IHRISKO

Vedľa zimného štadióna sa v tomto čase intenzívne pracuje na viacúčelovom ihrisku, ktorého súčasťou budú ihriská na loptové hry, minifutbal, streetbal, petang a vyše 200m dráha so špeciálnym povrchom na in-line. Ihrisko bude slúžiť okrem verejnosti aj pre naše družstvá, pre potreby a skvalitnenie tréningového procesu všeobecnej prípravy. Naši hráči spolu s trénermi nájdu v týchto priestoroch každodennú možnosť zdokonaľovať svoje schopnosti, či už vo forme kolektívneho, alebo individuálneho tréningu.