VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2018
Vám praje

HOBA BRATISLAVA