VOĽNÉ TERMÍNY NA LEKÁRSKE PREHLIADKY

Zostali nám voľné nasledovné termíny na lekárske prehliadky:

25.6.2024 utorok     07.30 hod. 


V prípade, že máte záujem o niektorý z týchto termínov, zabezpečte si ho na tel.č. 0905 723 873 p. Semančík.

Zoznam voľných termínov sa bude vždy aktualizovať.

Prosíme všetkých hráčov, ktorí si už prostredníctvom trénerov termíny zarezervovali, aby ich dodržiavali, nakoľko ich máme objednané.