VÝCHOVA MLADÉHO HRÁČA V ĽADOVOM HOKEJI



Vplyv rodičov

Rodičia majú obrovský vplyv na výchovu a vývoj mladého talentovaného hráča. Od útleho detstva majú najväčší podiel na utváraní hodnôt a charaktere dieťaťa. Keďže hokej je kolektívny šport, mal by sa rodič snažiť, aby dieťa bolo vedené k ostatným slušne, kamarátsky a uvedomovalo si, že je súčasťou tímu, bez ktorého by hokej hrať nešlo. Odmalička tiež prebieha u dieťaťa taktiež motorický vývoj. Dôležité je, aby rodičia všestranne dieťa rozvíjali už v rannom veku. Najdôležitejšie je vytvorenie základných pohybových predpokladov prirodzenou cestou a najlepšie hernou formou. Je potrebné začať s vytváraním čo najširšej škály pohybov ešte pred prvým vstupom na ľad a na všestranný pohybový rozvoj sa zamerať predovšetkým vo veku do 10 - 12 rokov. Vhodné sú doplnkové športy ako napríklad basketbal, tenis, futbal a iné.


Vplyv trénerov

Vplyv trénerov v klube na mladého hráča je v niekoľkých oblastiach. Veľmi dôležité je to, aby sa tréner správal ku všetkým zverencom rovnako a nikoho z nich nepreferoval. Pokiaľ má tréner v tíme talentovaného jedinca je dôležité, aby ho žiadnym spôsobom neuprednostňoval, jeho prehrešky netoleroval a hlavne bol u neho maximálne dôsledný ako v dochádzke, prístupe aj pri plnení stanovených úloh. Na tohto hráča by potom mal mať ešte vyššie nároky než na slabších jedincov. Tréner u hráča rozvíja pohybové schopnosti ako rýchlosť, koordinácia, sila, vytrvalosť či pohyblivosť ako v letnej príprave, tak i zaraďuje tréningy mimo ľadu v čase hlavnej časti sezóny. Suchá príprava je v súčasnom poňatí hry rovnako dôležitá ako príprava na ľade. V tréningových jednotkách rozvíjame u prípravky a žiackych kategóriách predovšetkým korčuľovanie, individuálne zručnosti a hracie myslenie formou hier na malom priestore. Tréner by mal v hre podporovať individualitu hráčov, herné riešenia v situácií, ale tiež by mal hráčov viesť ku kolektívnemu správaniu. V súčasnej dobe je veľký dopyt po individuálne výborných a komplexných hráčoch, ktorí sú platní na oboch stranách klziska a stať sa platnou súčasťou tímu.


Vplyv klubu

Klub, v ktorom mladý hráč vyrastá, má veľký význam na výchove mladého hokejistu. Jedná sa predovšetkým o zabezpečenie kvalitných trénerov, zabezpečenie kvalitného tréningového procesu na ľade i mimo ľadu a príslušného materiálneho vybavenia. Jedná sa predovšetkým o vytvorenie podmienok pre dostatočný počet tréningových jednotiek na ľade, zabezpečenie príslušných súťaží, priateľských zápasov, turnajov a tiež priestorov a športovísk pre kvalitnú prípravu mimo ľad.


Individuálne aktivity nad rámec klubového programu 

V súčasnej dobe sa ešte v mnohých kluboch stretávame sa zakazovaním mimoklubových akcií. V prípade, že sa však jedná o akciu, ktorá nenarušuje účasť hráčov v klubovom programe, tak by mala byť skôr braná pozitívne. Možností ako rozvíjať mladého hokejistu nad rámec klubového programu je veľa. Jednou z možností je zaradenie doplnkového športu nad rámec tréningov v klube. Ďalej sa dá pracovať na všetkých pohybových schopnostiach mimo ľadu s kondičným trénerom alebo v čisto samostatne v domácich podmienkach. Dajú sa zdokonaľovať špecifické hokejové zručnosti i mimo ľadu, napríklad korčuľovanie (skatemill či slideboard), technika palice (celá rada pomôcok) alebo streľba. V súčasnej dobe je už aj počas sezóny možnosť využiť súkromných individuálnych výuk a v období prípravy na novú sezónu je vhodné program doplniť sukromnými hokejovými kempami, ktoré sú cestou k zdokonaľovaniu korčuľovania a ďalších individuálnych herných zručností.


Zdroj: P.N.HOCKEY