VÝCVIKOVÝ KEMP BRANKÁROV VO ZVOLENE


V termíne 19.1. - 21.1.2020 sa vo Zvolene uskutočnil výcvikový kemp pre brankárov. Z nášho klubu sa ho zúčastnili v kategórii U14 Šimon Paulička a Lukáš Janičina. Kempu sa zúčastnil z kategórie U15 aj Oliver Solenský. Na priloženej foto zľava Šimon Paulička, náš tréner brankárov, ako tréner v kempe Michal Zemančík, hlavný tréner brankárov SZĽH Ján Lašák a  Lukáš Janičina.