ZA CELOSVETOVÚ PANDÉMIU ZODPOVEDNÝ SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ŠPORT?S plnou vážnosťou sledujeme situáciu nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách. Všetci rozumieme tomu, že musíme byť všetci opatrní a treba taktiež minimalizovať možnosť šírenia tohto ochorenia a hlavne jeho následky. Nariadenia v našej krajine sú ale nepochopiteľne iné. Nerozumieme tomu, prečo je organizovaný mládežnícky šport u nás zakázaný, mládežnícke štadióny sú u nás prázdne a okolité krajiny dali športu pre deti a mládež zelenú. 

Privítali sme aktivitu piatich najväčších športových zväzov u nás a aktívne sme ju aj podporili. Veríme, že je možnosť nastaviť nasledujúci Covid semafor tak, že dokážeme spoločne vytvoriť pre deti a mládež bezpečné prostredie a umožniť im organizovane športovať.

Kompetentní si pravdepodobne neuvedomujú, že druhá stopka by pre súčasnú mladú športujúcu generáciu mohla znamenať aj definitívnu stopku v ich spoločnej snahe spolu s ich rodičmi, ktorí ich výdatne podporujú,  a to prebojovať sa do vrcholového športu a byť v ňom aj úspešný. 

Sme SZĽH v tomto presvedčení kompetentných nápomocní a veríme, že súčasné nariadenia pre šport budú upravené tak, že deti a mládež budú mať možnosť pre svoj šťastný život a budú taktiež môcť napĺňať a žiť svoje sny.