ZAČÍNA NOVÁ HOKEJOVÁ SEZÓNA

Podľa hokejového kalendára, vždy od 1.5. vstupujeme do novej hokejovej sezóny.

Predošlá hokejová sezóna urobila nútené zmeny, ktoré sa budú týkať hneď nášho prípravného obdobia. Posun hráčov do nových vekových kategórií sa uskutoční už od pondelka 3.5.2021. Tím trénerov, športová príprava, náplň novej sezóny a klubové ciele sú témy, ktorými sa už intenzívne zaoberáme. V tomto období využijeme prípravu na ľadovej ploche čo v najväčšom rozsahu a skĺbime ju so "suchou prípravou". Aj keď aktuálne máme objednaný veľký balík tréningových hodín na ľade, zatiaľ sa to pre jednotlivcov až v takej veľkej miere neprejavuje. Máme avizované, že už od budúceho týždňa sa pripravujú zmeny, ktoré sa pozitívne prejavia aj v množstve času špeciálnej prípravy pre každého hráča. 

V mesiaci máj budú za jednotlivé vekové kategórie zodpovední nasledujúci tréneri:

- predprípravka a prípravka Ľubomír Líška

- mladší žiaci Erik Weissmann

- starší žiaci Martin Tekáč

- kadeti Richard Mašlanka

- dorast Miroslav Huntata

- juniori Martin Gálik

Ak budete potrebovať niečo organizačne, kontaktujte prosím uvedených trénerov. 

Kompletný zoznam trénerov a ich asistentov na celú sezónu bude zverejnený najneskôr koncom tohto mesiaca. 

Sledujte našu stránku, postupne Vám budeme prinášať všetky aktuálne informácie z nášho klubu.