ZAPOJENÍ DO AKTIVITY NAŠEJ MESTSKEJ ČASTINaša mestská časť organizovala aj počas týchto vianočných sviatkov rôzne akcie pre obyvateľov našej mestskej časti. Postupne sú určené pre rôzne vekové kategórie, pre rôzne skupiny a všetky majú rôzny zámer. Oddelenie sociálnych vecí a zdravotníctva pripravilo projekt v rámci našej MČ pre osamelých seniorov - “Koľko lásky sa zmestí do 1 krabice”. Krabice medzi našich seniorov roznášajú starosta, naši mestskí, naši župní a naši miestni poslanci. Nakoľko bolo darčekov pre osamelých seniorov viac, do uvedeného projektu sa so súhlasom pána starostu a poslancov zapojil aj náš hokejový klub. S radosťou sme vďaka našej mestskej časti urobili radosť 16 seniorom aj MY. Aj takto majú naši mladí športovci možnosť spoznať život z viacero strán.