ZÁVER SEZÓNY ABSOLVUJEME NA ZŠ ONDREJA NEPELU

Vedenie mestskej organizácie STARZ, ako prevádzkovateľa zimného štadióna Ondreja Nepelu, a nášho domovského zimného štadióna v Dúbravke, nás požiadalo, aby sme pomohli eliminovať aktuálne zvýšené náklady, ktoré vznikli okrem zvýšenia cien za energie aj skorším príchodom letných teplôt (prvá polovica apríla), ako aj prípravy slovenskej reprezentácie pred blížiacimi sa MS práve na ZŠ ON, aby sme absolvovali záver sezóny 2023/2024 práve na tomto štadióne. Je to síce náročnejšie pre väčšinu našich hráčov a aj ich rodičov, STARZ sa nám veľmi snaží po vzájomnej dohode poskytnúť na ZŠ ON všetko potrebné, sú nám jasné aj všetky argumenty, ktoré považujeme za opodstatnené. Mesto Bratislava nám prispelo významným príspevkom, ktorý nám umožní úspešne ukončiť koniec tejto sezóny, ako aj absolvovať začiatok prípravného obdobia budúcej sezóny na ZŠ ON. Sme radi, že sa spojili všetky sily, a to už spomínané mesto Bratislava a primátor Matúš Vallo, STARZ prostredníctvom riaditeľa Ladislava Križana, ako aj aktivita našej mestskej časti prostredníctvom starostu Martina Zaťoviča a mestskej poslankyne Zdenky Zaťovičovej, kde išlo o dobrú vec a naše kategórie môžu trénovať na ľade. Veríme, že nájdeme pochopenie a podporu aj u našich rodičov a spoločne a ešte silnejší sa vrátime na náš domovský zimný štadión na začiatku predsúťažného obdobia začiatkom augusta 2024.