ZIMNÝ ŠTADIÓN BUDE ZATVORENÝ


Od soboty 24.10. sa zatvára zimný štadión, zatiaľ do 1.11.2020. Vzhľadom k situácii, ktorá je na Slovensku a vzhľadom k novým nariadeniam, spoločná špeciálna a ani všeobecná príprava zatiaľ nebude. S hlavnými trénermi všetkých našich vekových kategórií komunikujeme, akú alternatívu prípravy a programu pre jednotlivé kategórie zvolíme. Priebežne budeme všetkých informovať o situácii a aktivitách nášho klubu prostredníctvom klubovej stránky. Veríme, že to čím skôr prejde a všetko sa dostane do normálu a všetky naše aktivity si spoločne vynahradíme a budeme mať radosť z pokrokov a výkonov našich malých, mladých a mládežnických kategórií.