ZĽAVY PRI PLATBÁCH PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča.

 

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia členských príspevkov.