ZMENA ČASOV TRÉNINGOV

Nakoľko prišlo k predohrávke starších žiakov, termíny niektorých tréningov môžu byť poposúvané, resp. zmenené. Tréningy predprípravky a prípravky sú bez zmien.  Aktuálny rozpis na stránke je už upravený. Ďakujeme za pochopenie.