ZRUŠENÉ JEDNORÁZOVÉ HROMADNÉ PODUJATIE

Náš klub v súlade s platnou Vyhláškou si riadne splnil ohlasovaciu povinnosť Jednorazového hromadného podujatia, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 27. – 28.3.2021. STARZ nám na základe ohlášky podanej na RÚVZ poskytol priestor na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Následne sme s vedúcim prevádzky prekonzultovali všetky podmienky k  bezpečnému zvládnutiu  celého podujatia. 

Dnes 26.3.2021 nám na klub, ako hlavnému organizátorovi podujatia o 13.25 hod., ako nás telefonicky informovala pracovníčka RÚVZ, na základe podaného podnetu, ktorý uviedol, že vykonávame v klube pravidelný tréning prišiel nasledovný e-mail:

Dňa 25.03.2021 bolo na tunajší úrad zaslané oznámenie spoločnosti HOBA BRATISLAVA o organizovaní podujatia – Rozvoj techniky korčuľovania v dňoch 27.03. a 28.03.2021 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, že t.č. platná legislatíva (vyhl. Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131 s účinnosťou od 22.03.2021, ktorou sa za hromadné podujatia považuje hromadné podujatie jednorazovej povahy, nie pravidelného tréningu.

Z uvedeného dôvodu organizovanie tohto „hromadného podujatia“ nie je možné.

Je nám veľmi ľúto, že niekto podal podnet na naše Jednorázové hromadné podujatie aj so zavádzajúcou informáciou, že ide o pravidelný tréning klubu. Náš hokejový klub vykonáva pravidelne len online tréningy vo všetkých vekových kategóriách. Nakoľko nám prišlo stanovisko RÚVZ v piatok poobede, odvolanie proti rozhodnutiu RÚVZ sme mohli riešiť iba telefonicky, čo nebolo aj napriek veľkej snahe úspešné.

Vzhľadom k tomu, že Jednorázové hromadné podujatia sa v našom meste a takmer v celej našej krajine uskutočňujú pravidelne, cítime veľkú diskrimináciu a nespravodlivosť voči rozhodnutiu RÚVZ práve voči nášmu klubu.

Ďakujeme aj napriek negatívnemu výsledku všetkým, ktorí nám v piatok poobede až do neskorého večera poskytli podporu a snažili sa pomôcť v našom odvolaní a žiadosti o zváženie prehodnotenia rozhodnutia RÚVZ, nakoľko sme presvedčení, že všetky odovzdané podklady máme v súlade s aktuálnou vyhláškou. 

Nakoľko cítime veľkú krivdu, budeme žiadať RÚVZ o vysvetlenie, prečo dáva rozlišné rozhodnutia pre podobné podujatia. 

Neváhajte prosíme kontaktovať náš klub prostredníctvom e-mailu: hokej.dubravka@gmail.com v prípade, ak viete akokoľvek pomôcť v tejto nespravodlivosti.