AKCIA PRE NAJMENŠÍCH SA VYDARILA

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou MDD. Vďaka všetkým sme v sobotu 1. júna 2024 spoločne prežili príjemné dopoludnie, ktorého sa zúčastnili nielen deti z nášho hokejového klubu, ale aj deti z Dúbravky, prípadne deti z okolitých mestských častí.