AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Nakoľko nie sú k aktuálnemu stavu zverejnené ešte všetky nové vyhlášky, zajtrajšie tréningy (štvrtok 25.11.2021) sú všetky zrušené. Po kompletnom zverejnení všetkých vyhlášok dáme zajtra na klubovú stránku informácie, aké tréningy nám budú umožnené a pristúpime k ich realizácii.