DOSTAVBA TRIBÚNY NA NAŠOM DOMOVSKOM ŠTADIÓNE FINIŠUJEEšte zopár dokončovacích prác, osadenie bezpečnostných skiel, kolaudácia a nová tribúna sa môže dať do užívania. Určite príjemnejšie, kultúrnejšie a lepšie podmienky pre všetkých našich rodičov, všetkých HOBAkov a našich, ale aj súperových  fanúšikov. Už v mesiaci december plánujeme pri príležitosti odovzdania tribúny do užívania spoločný športovo - kultúrny program pre celú našu HOBÁcku rodinu. O konkrétnom termíne Vás budeme informovať.