SÚŤAZ PRE PRÍPRAVKÁROV
Partner nášho hokejového klubu spoločnosť TODOS organizuje súťaž k MDD, do ktorej sa môžu zapojiť všetky deti vo veku 2-10 rokov. Úlohou zúčastnených detí je nakresliť obrázok na tému Môj vysnívaný dopravný prostriedok, ktorý treba následne priniesť v sprievode zákonného zástupcu na ktorúkoľvek z pobočiek TODOS. Pre našich HOBAčikov by bolo ideálne nakresliť obrázok v spojitosti s naším klubom, napríklad v našom drese, alebo vo výstroji, alebo ..... Kreativite sa medze nekladú. Súťaž prebieha do 28.5.2021. Hlavnou výhrou je bicykel a kopec ďalších pekných cien. 


TODOS - Domov | Facebook

PRÍTOMNOSŤ DIVÁKOV A RODIČOV ZATIAĽ NIE JE POVOLENÁ

Nakoľko nariadenia neumožňujú na tréningovom procese detí a mládeže zatiaľ vstup divákov a rodičov na zimný štadión, veľmi pekne Vás žiadame o dodržiavanie tohto nariadenia. V prípade, ak nebudeme schopní to akceptovať, hrozí nám pokuta a následne uzatvorenie celého zimného štadiónu. Podľa správcu sa nebude ďalej mraziť a na ľad sa dostaneme až pred začiatkom predsúťažného obdobia. Vstup majú povolený len hráči, tréneri a osoby zabezpečujúce tréningový proces (rodičia predprípravky, prípravky, ktorých deti nie sú samostatné pri obliekaní a vyzliekaní z výstroja na nevyhnutný čas). Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MÁJ 2021


0 - 1 - 2   55 €
3 - 4   70 €
5 - 6    80 €
7 - 8   80 €
KADETI   80 €
DOR.   80 €
JUN.   80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                 SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:       meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

ZAČÍNA NOVÁ HOKEJOVÁ SEZÓNA

Podľa hokejového kalendára, vždy od 1.5. vstupujeme do novej hokejovej sezóny.

Predošlá hokejová sezóna urobila nútené zmeny, ktoré sa budú týkať hneď nášho prípravného obdobia. Posun hráčov do nových vekových kategórií sa uskutoční už od pondelka 3.5.2021. Tím trénerov, športová príprava, náplň novej sezóny a klubové ciele sú témy, ktorými sa už intenzívne zaoberáme. V tomto období využijeme prípravu na ľadovej ploche čo v najväčšom rozsahu a skĺbime ju so "suchou prípravou". Aj keď aktuálne máme objednaný veľký balík tréningových hodín na ľade, zatiaľ sa to pre jednotlivcov až v takej veľkej miere neprejavuje. Máme avizované, že už od budúceho týždňa sa pripravujú zmeny, ktoré sa pozitívne prejavia aj v množstve času špeciálnej prípravy pre každého hráča. 

V mesiaci máj budú za jednotlivé vekové kategórie zodpovední nasledujúci tréneri:

- predprípravka a prípravka Ľubomír Líška

- mladší žiaci Erik Weissmann

- starší žiaci Martin Tekáč

- kadeti Richard Mašlanka

- dorast Miroslav Huntata

- juniori Martin Gálik

Ak budete potrebovať niečo organizačne, kontaktujte prosím uvedených trénerov. 

Kompletný zoznam trénerov a ich asistentov na celú sezónu bude zverejnený najneskôr koncom tohto mesiaca. 

Sledujte našu stránku, postupne Vám budeme prinášať všetky aktuálne informácie z nášho klubu.


BURZA A NÁKUP HOKEJOVÉHO VÝSTROJA


Čas menšej intenzity zaťaženia a viac oddychu doprial našim najmladším hráčom, že trocha rýchlejšie narástli a spevneli. Pôvodný hokejový výstroj sa v mnohých prípadoch stal z tohto dôvodu pre nich už nevyhovujúci. V niektorých prípadoch sa stalo, že výstroj, ktorý dostali malí HOBAci na Vianoce je pre nich v tomto čase už nepoužiteľný. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v klube zorganizovať HOBAcku burzu výstroja. Zorganizovali by sme ju po opätovnom uvoľnení opatrení, ktoré predpokladáme by mohli byť už budúci týždeň. Presné miesto, termín a čas zverejníme na klubovej stránke v pondelok 3. mája 2021.

V prípade, ak sa rozhodnete kúpiť nový hokejový výstroj, v spolupráci s firmou BAUER budú mať naši registrovaní hráči možnosť s použitím BAUER KARTY využiť v predajniach BAUER nasledovné zľavy:

- nákup nad 100 EUR   -   zľava 11%

- nákup nad 300 EUR   -   zľava 12%

- nákup nad 500 EUR   -   zľava 13%

- nákup nad 700 EUR   -   zľava 14%

- nákup nad 900 EUR   -   zľava 15%

- špeciálne ceny na vybrané produkty

Ak sa na nákup vyberú spolu viacerí spoluhráči, budú mať možnosť dostať sa k maximálnej zľave. 

Čo získa náš klub?

BAUER poskytne materiálnu pomoc zo všetkých nákupov za rok v predajniach BAUER Bratislava pre partnerské hokejové kluby.

BAUER KARTY by nám mali byť dodané v priebehu budúceho týždňa, sledujte našu stránku, informáciu Vám obratom prinesieme a uvedieme v prípade Vášho záujmu o ňu možnosť jej prevzatia.


POĎAKOVANIE ZA PODPORU A VERNOSŤ K NAŠIM FARBÁMV prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým našim hráčom a ich rodičom, že prešli pre športovca asi najťažším obdobím, keď nebolo z dôvodu pandémie umožnené plnohodnotne trénovať a po čiastočnom uvoľnení opatrení sa postupne všetci vraciame opäť k hokeju v našom klube. Plnohodnotná spoločná príprava ešte pravdepodobne nejakú dobu potrvá, ale veríme, že je to nasmerované tým správnym smerom a spoločne sa nám podarí dohnať čo najviac z vynechaných tréningov. 

Ďakujeme taktiež aj našim trénerom, ktorí v rámci možností pripravovali pre svojich zverencov tréningy všeobecnej prípravy a snažili sa všetkých zaujať tak, aby nestratili o hokej záujem.

Nakoľko pandémia nebola vytvorená našim klubom, náš klub bol zasiahnutý opatreniami v takom rozsahu, ako to určovali vydané nariadenia a pravidlá. Taktiež nie sme vlastníkom zimného štadióna a museli sme rešpektovať nariadenia mesta a prevádzkovateľa, organizácie STARZ. Sila kolektívu sa prejavuje v kritických okamihoch a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás aj napriek obmedzeniu našej činnosti podporovali, stáli pri nás a celú situáciu vyhodnotili na čisto rozumových zásadách. 

Taktiež ďakujeme viceprimátorke nášho mesta Zdenke Zaťovičovej a riaditeľovi STARZu Ladislavovi Križanovi, že nám bolo po dlhej dobe umožnené vrátiť sa na náš domovský zimný štadión. 

Veríme, že ľadová plocha na zimnom štadióne v Dúbravke sa bude postupne čo najviac napĺňať a opäť nám bude spoločne umožnené koncepčne pracovať na výkonnosti našich hráčov a čoskoro sa budeme tešiť z úspechov hráčov v HOBAckom drese.


DÔVERA V TÍME A JEJ VPLYV NA VÝKONNeraz sa stalo, že papierovo slabší tím porazil najsilnejších súperov a bol prekvapením celej sezóny. V čom to je? Ako je niečo také možné?

Dôvodov môže byť mnoho ale základným prvkom úspešnosti tímu je to, aby boli tím. Čo to znamená byť tím? To je potrebné si vždy na začiatku sezóny nastaviť a vydefinovať čo pre koho znamená byť tím. Čo pre koho znamená napr.:

-plniť si svoje zodpovednosti (napr. vždy dohrám hráča aj keď už nevládzem),

-čo pre koho znamená dôvera v tíme (napr. backchecking),

-čo znamená tím na prvom mieste (napr. keď nevládzem vystriedam inak oslabujem tím),

-čo pre koho znamená ísť na 100 % (napr. budem na sebe pracovať aby som dosiahol svoje maximum).

Možností je mnoho ale prvým krokom je nastaviť si pravidlá, ktoré nám nehovoria o taktike či hernom výkone ale skôr o ľudskosti a prístupe. 

Ako náhle si nastavíte pravidlá v tíme, každý hráč vie čo musí dodržiavať. Bude vedieť čo robiť, aby bol  zodpovedný, hral na 100%, tím bol na prvom mieste, aby sa nevzdával a aby vždy držali spolu. Toto Vám ukáže kto skutočne patrí do tímu a kto je tam len tak. Každý jeden člen by mal spĺňať a dodržiavať požiadavky, ktoré sú na neho kladené.  No zároveň mu musí záležať na tíme, v ktorom hrá. Pokiaľ sa nebudú mať radi ako ľudia, nebude medzi nimi dôvera veľmi ťažko vybudujete tím, ktorý porazí aj tých najsilnejších súperov.

Niekedy je oveľa dôležitejšie postaviť tím na ľuďoch a ich ľudských vlastnostiach, ktorými môžu prispieť k správne fungujúcemu tímu. Je to lepšie ako to stavať na silných individuálnych herných činnostiach hráčov ale ako ľudia Vám v tíme skôr môžu narúšať dôveru, disciplínu a celkovú tímovú dynamiku.

Základne prvky pre to, aby mohla vzniknúť dôvera v tíme:

 1.Dôvera trénera v tím a dôvera tímu v trénerovi.

-Dôvera začína od trénera. Tím potrebuje dôverovať trénerovi v jeho rozhodnutiach a taktických pokynoch. Tréner je ale prvý, čo musí dôverovať tímu, podržať ich v ťažkých chvíľach a ukázať im že ich rešpektuje najmä ako ľudí ale aj ako hráčov a že si ich váži a cení si ich prínos do tímu.

 2. Dôvera v tíme medzi jednotlivými hráčmi

-Je potrebné začať s tímovými meetingami kde sa nebude riešiť len taktika ale skôr to ako je kto spokojní v tíme, čo mu chýba a čo by potrebovali pre lepšie fungovanie.

-Na jednom z tímových meetingov otvoriť tému čo pre koho znamená hrať za tím (môžu to byť herné činnosti, či ľudské ale ako náhle sa to povie a hráči sa na tom zhodnú vznikajú z toho pravidlá v tíme, ktoré sa budú dodržiavať a tým pádom každý vie keď sa povie hrať za tím čo to pre neho individuálne znamená a aké úlohy si musí splniť).

 3. Dôvera hráčov v samých seba

-Hráči musia dôverovať ich schopnostiam a zručnostiam, že majú na to, aby plnili či taktické, fyzické alebo ľudské požiadavky, ktoré sú na nich kladené v danom tíme. Dôvera v seba samých je kľúčová pri čomkoľvek čo v živote robíme. Pokiaľ sa na nás spoliehajú aj ďalší členovia tímu nechceme ich zradiť a oslabiť celý tím.

Tak ako môžete prispieť k tomu, aby ste vybudovali dôveru v tíme?

1. Nastavte si spoločný cieľ a cestu ako ho dosiahnete (pravidlá tímu na ihrisku)

2. Definujte si roly jednotlivých hráčov a ich zodpovednosti

3. Nastavte systém „odmien“ ale aj „trestov“ za ne/dodržiavanie pravidiel/zodpovedností

4. Podporujte sebavedomie

5. Komunikujte otvorene a úprimne v tíme

Dúfame, že Vám naše rady pomôžu pri budovaní dôvery v tíme a následnom úspechu, ktorý si spoločne vytýčite.


Zdroj: www.sportmindhdts.com


ORGANIZOVANIE JHP

Po oznámení RÚVZ o zamietavom stanovisku nami organizovaného JHP sme poslali obratom na RÚVZ mail, v ktorom uvádzame, že neprišlo podľa nás ku správnemu vyhodnoteniu našej ohlášky a cítime voči nemu veľkú krivdu. Ako organizátor sme neporušili žiadne ustanovenia vyhlášky č.131. Taktiež sme požiadali RÚVZ o termín prijatia a dovysvetlenie jeho rozhodnutia. 


Prikladáme pre informáciu stanovisko ÚVZ zo dňa 29.3.2021. STANOVISKO

ZRUŠENÉ JEDNORÁZOVÉ HROMADNÉ PODUJATIE

Náš klub v súlade s platnou Vyhláškou si riadne splnil ohlasovaciu povinnosť Jednorazového hromadného podujatia, ktoré sa malo uskutočniť v dňoch 27. – 28.3.2021. STARZ nám na základe ohlášky podanej na RÚVZ poskytol priestor na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Následne sme s vedúcim prevádzky prekonzultovali všetky podmienky k  bezpečnému zvládnutiu  celého podujatia. 

Dnes 26.3.2021 nám na klub, ako hlavnému organizátorovi podujatia o 13.25 hod., ako nás telefonicky informovala pracovníčka RÚVZ, na základe podaného podnetu, ktorý uviedol, že vykonávame v klube pravidelný tréning prišiel nasledovný e-mail:

Dňa 25.03.2021 bolo na tunajší úrad zaslané oznámenie spoločnosti HOBA BRATISLAVA o organizovaní podujatia – Rozvoj techniky korčuľovania v dňoch 27.03. a 28.03.2021 na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave. Po preskúmaní podania Vám oznamujeme, že t.č. platná legislatíva (vyhl. Úradu verejného zdravotníctva SR č. 131 s účinnosťou od 22.03.2021, ktorou sa za hromadné podujatia považuje hromadné podujatie jednorazovej povahy, nie pravidelného tréningu.

Z uvedeného dôvodu organizovanie tohto „hromadného podujatia“ nie je možné.

Je nám veľmi ľúto, že niekto podal podnet na naše Jednorázové hromadné podujatie aj so zavádzajúcou informáciou, že ide o pravidelný tréning klubu. Náš hokejový klub vykonáva pravidelne len online tréningy vo všetkých vekových kategóriách. Nakoľko nám prišlo stanovisko RÚVZ v piatok poobede, odvolanie proti rozhodnutiu RÚVZ sme mohli riešiť iba telefonicky, čo nebolo aj napriek veľkej snahe úspešné.

Vzhľadom k tomu, že Jednorázové hromadné podujatia sa v našom meste a takmer v celej našej krajine uskutočňujú pravidelne, cítime veľkú diskrimináciu a nespravodlivosť voči rozhodnutiu RÚVZ práve voči nášmu klubu.

Ďakujeme aj napriek negatívnemu výsledku všetkým, ktorí nám v piatok poobede až do neskorého večera poskytli podporu a snažili sa pomôcť v našom odvolaní a žiadosti o zváženie prehodnotenia rozhodnutia RÚVZ, nakoľko sme presvedčení, že všetky odovzdané podklady máme v súlade s aktuálnou vyhláškou. 

Nakoľko cítime veľkú krivdu, budeme žiadať RÚVZ o vysvetlenie, prečo dáva rozlišné rozhodnutia pre podobné podujatia. 

Neváhajte prosíme kontaktovať náš klub prostredníctvom e-mailu: hokej.dubravka@gmail.com v prípade, ak viete akokoľvek pomôcť v tejto nespravodlivosti.