INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

Od 19. októbra 2011 bude každý párny týždeň v stredu v čase 6.00 - 7.00 hod. prebiehať na zimnom štadióne individuálny tréning na ľadovej ploche. Individuálneho tréningu sa budú mocť zúčastniť hráči, / -čky od 5. do 9. ročníka /vrátane/. Zameraním indiviuálnych tréningov bude nácvik individuálnych činností ... viac sa dočítate ( tu ).

UPOZORNENIE

Na základe rozhodnutia ZsZĽH musia mať všetci hráči, -čky, ktorí sa zúčastnia súťaží riadených ZsZĽH, ďalej nesúťažných stretnutí prípraviek 5. a 4. ročníka, povinne platný registračný preukaz. Taktiež ide o hráčov, -čky, ktorí sú mladší a nastúpia na tieto stretnutia na základe ostaršenia. Tlačivá na ... viac sa dočítate ( tu ).

NOMINÁCIA NA ZRAZ SR 18 ŽENY

Naša hráčka, TEREZKA ÁBELOVÁ  (ST.Ž.) je nominovaná Výkonným výborom SZĽH a Reprezentačnou komisiou na Výcvikový tábor SR 18 ŽENY v Trnave, termín 18. -  21.8.2011. Držíme Terezke palce, aby sa jej na vyššie uvedenej akcii darilo a aby úspešne reprezentovala náš hokejový klub. Nomináciu s presnými inštrukciami dostane ... viac sa dočítate ( tu ).

PREDSTAVUJEME NOVÉ DRESY

Starším žiakom "A", dorastencom a juniorom sa už vyrábajú nové zápasové dresy. Doma nastúpia v bledých a vonku v tmavých farbách. Ešte do konca tohto roka by sme chceli dresy vymeniť v ostatných ročníkoch. Hádam sa Vám nové dresy budú páčiť a veríme, že nám prinesú aj šťastie a budú často víťazné. Ďakujeme aj ... viac sa dočítate ( tu ).

NAŠI STARŠÍ ŽIACI V PRÍPRAVE PROTI KANAĎANOM, AMERIČANOM A ČECHOM

Naši starší žiaci, r.nar. 96 a ml. si v predsúťažnom období "odskočia" v termíne 9.8.-13.8.2011 na turnaj do Čiech. V tomto termíne sa zúčastnia hokejového turnaja Czech Hockey Challenge Cup v Prahe. Medzi atraktívnych súperov budú na turnaji určite patriť zúčastnené družstvá z Kanady, Ameriky a Čiech. Veríme, že sa nám ... viac sa dočítate ( tu ).

Lekárske prehliadky

Všetci hráči nášho hokejového klubu musia pred novou sezónou absolvovať povinne lekárske prehliadky. Tréneri jednotlivých družstiev rozdajú svojim hráčom tlačivo - POTVRDENIE lekárskej prehliadky športovca, oprávňujúce hráča vykonávať športovú činnosť v hokejovom klube. Každý hráč si lekársku prehliadku ... viac sa dočítate ( tu ).

REGISTRÁCIA A VÝMENA REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV

Upozorňujeme všetkých hráčov /rodičov/, ktorí od hokejovej sezóny 2011/2012 budú hrávať zápasy za žiakov 5. ročníka, prípadne za mladších žiakov, a budú navštevovať od nového školského roka 5. triedu, taktiež dovŕšia v tomto kalendárnom roku 9 rokov, musia byť podľa RP SZĽH zaregistrovaní. K registrácii je ... viac sa dočítate ( tu ).

PONUKA SPOLUPRÁCE

Vážení športoví priatelia, nakoľko od novej hokejovej sezóny 2011/2012 ideme meniť klubový "šatník" a ide o finančne náročnú položku, dovoľujeme si Vám ponúknuť reklamné miesto na našich nových dresoch. Umiestnenie a veľkosť reklamného priestoru bude dohodnuté individuálne. Ak by išlo o vyššiu sumu, vieme Vám ... viac sa dočítate ( tu ).

VEDĽA ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NOVÉ VIACÚČELOVÉ IHRISKO

Vedľa zimného štadióna sa v tomto čase intenzívne pracuje na viacúčelovom ihrisku, ktorého súčasťou budú ihriská na loptové hry, minifutbal, streetbal, petang a vyše 200m dráha so špeciálnym povrchom na in-line. Ihrisko bude slúžiť okrem verejnosti aj pre naše družstvá, pre potreby a skvalitnenie tréningového procesu ... viac sa dočítate ( tu ).