INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Individuálna príprava v nasledujúcich mesiacoch bude zabezpečovaná pre jednotlivé kategórie (podľa sezóny 2019/2020) nasledovne:


0-1-2,  3-4  –  Mgr. Ľubomír Líška – 0908 660 877, lubomirliska@yahoo.com

Do Veľkej noci budú zasielané tréningové plány podobne ako v mesiaci marec. Po skončení Veľkej noci bude jedenkrát v týždni live tréning s trénerom, jeden tréning posielaný prostredníctvom krátkych videí a jeden tréning v elektronickej podobe. Ako bonus zaradíme aj pár cvičení na inline korčuliach. Všetky informácie (vrátane tréningov) budú posielané rodičom emailom.


MLADŠÍ ŽIACI, STARŠÍ ŽIACI - Mgr. Martin Tekáč – 0903 022 553, martin.tekac@gmail.com

Boli vytvorené facebookové skupiny, HOBA MLADŠÍ ŽIACI a HOBA STARŠÍ ŽIACI, do ktorých sa budú môcť prihlasovať iba hráči týchto kategórií. Tréningové plány nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


KADETI, DORAST, JUNIORI – Mgr. Filip Tallo – 0905 343 620. filiptallo@gmail.com

Príprava bude prebiehať podľa tréningových plánov, ktoré nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím klubom dočasne určených trénerov pre jednotlivé kategórie.