INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY

V týždni od 16.4. do 22.4.2018 sa uskutočnia individuálne tréningy v klasických termínoch a to v utorok 17.4.2018 a v stredu 18.4.2018 v časoch 13.30 - 14.30 hod. Tréner brankárov sa v stredu tréningu nezúčastní, čiže budú brankári zaradení do tréningu so všetkými zúčastnenými hráčmi.

Dodržujte prosím organizačné nariadenia klubu. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

https://www.hoba.sk/nariadenie-k-individualnym-treningom-2481