INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ZAČÍNAJÚ V OKTÓBRI

Aj počas tejto hokejovej sezóny budeme organizovať klubové individuálne tréningy. Individuálne tréningy sa uskutočnia každý utorok a štvrtok od 3.10.2023 (okrem prázdnin a štátnych sviatkov) v čase 7.15 - 8.15 hod. Každý utorok bude zameraním IT zdokonaľovanie korčuliarskych zručností a tréning brankárov, štvrtky budú zamerané na individuálny tréning herných zručností. Tréningy sú určené pre starších žiakov 9. ročník, dorast a juniorov. Počas sezóny sa môžu vekové kategórie meniť na základe rozhodnuita trénerov.

Ak budú mať hráči so súhlasom ich rodičov a školy možnosť sa individuálnych tréningov zúčastňovať, v prípade potreby dostanú vždy mesačný program tréningov, ktorý odovzdajú v škole. 

Individuálnych tréningov sa bude môcť zúčastňovať len hráč, ktorý má v klube riadne uhradené všetky svoje príspevky na športovú činnosť.