INFORMÁCIA K SPUSTENIU TRÉNINGOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

Od zajtrajšieho dňa začíname prípravu na ľadovej ploche vo formáte 6 osôb na športovisko. Rozpisy tréningov na ľadovej ploche a vytvorené skupiny hráčov si tréneri rozpošlú hráčom, rodičom podľa doteraz zabehnutého systému.


POZOR


Každá osoba vstupujúca od 3.11.2020, 6:00 na zimný štadión, sa musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na COVID-19, ktorý nesmie byť vykonaný skôr ako 29.10.2020 o 07:00 hod.

Vstup na zimný štadión bude umožnený len trénerom a hráčom a rodičom predprípravky na nevyhnutný čas potrebný na oblečenie svojho dieťaťa do výstroja.

Vstup na zimný štadión a pohyb po štadióne je umožnený len s riadne nasadeným rúškom.