INFORMÁCIA PRE RODIČOV

 

Vážení rodičia,

považujeme si za dôležité informovať Vás o určitých zmenách, ktoré sme previedli a v najbližšej dobe sa chystáme previesť. Prvou, dôležitou zmenou, ku ktorej sme boli nútení pristúpiť na základe zvyšovania nákladov a znižovania štátnej a miestnej podpory športu je navýšenie mesačných príspevkov na športovú činnosť. Je dôležité taktiež zdôrazniť, že navýšenie príspevkov na športovú činnosť nám pomôže riešiť len časť chýbajúcich finančných prostriedkov. Ďalšie finančné prostriedky chceme aktívne získavať od nových sponzorov ako aj sústavným vypracovávaním rôznych projektov nadácií a grantov určených na podporu mládežníckeho športu.

 

Navýšenie mesačných príspevkov na športovú činnosť vypadá nasledovne:

ročník 0-1-2     50,- EUR

ročník 3-4        50,- EUR

ročník 5           65,- EUR

mladší žiaci      70,- EUR

starší žiaci       70,- EUR

dorast             70,- EUR

juniori             70,- EUR

 

Vážení rodičia, veríme, že pochopíte ekonomickú situáciu klubu a podporíte nás. My sa budeme naďalej snažiť o zvyšovanie kvality tréningových jednotiek, dodržanie množstva a objemu tréningových hodín. Pripravujeme taktiež projekt, aby sa hokejovej prípravy mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín, čo považujeme do budúcna za kľúčové. Momentálne máme rozpracované aj doplnkové aktivity a prípravu servisu pre našich hráčov a ich rodičov. O konkrétnych veciach Vás budeme informovať najneskôr začiatkom mesiaca september.

 

Chceme Vás našou prácou presvedčiť, že to s mládežníckym hokejom myslíme dobre a zaslúžime si Vašu podporu a dúfame, že našou prácou budeme mať istotu Vašej dôvery.

 

S úctou,

 

Branislav SEMANČÍK

riaditeľ hokejového klubu