KADETI OKREM TRÉNINGOV AJ PROTI DOPINGUDružstvo kadetov je aktívne nielen počas online tréningov v týždni, ale aj počas víkendov. Tréneri kadetov si na hráčov prichystali hneď dve aktivity. Prvá z nich bola spojená s fyzickou aktivitou aeróbneho charakteru, presnejšie s výzvou ,,Vybehaj sa - víkend". Hráči mali za víkend prejsť, alebo odbehnúť a zaznamenať čo najväčší počet km. Víťazom sa stal Dominik Fiodor s 12,18 km. Druhá aktivita mala edukačný charakter. V spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou absolvovali hráči online prednášku ,,Spoločne proti dopingu 2021", kde sa dozvedeli základné informácie o dopingu a o druhoch dopingu, o povolených a zakázaných látkach, o fungovaní zakázaných látok a antidopingovej kontrole. Na záver absolvovali aj test, po ktorom úspešní riešitelia získali certifikát o úspešnom absolvovaní online kurzu a testu "Spoločne proti dopingu 2021".