ORGANIZOVANIE JHP

Po oznámení RÚVZ o zamietavom stanovisku nami organizovaného JHP sme poslali obratom na RÚVZ mail, v ktorom uvádzame, že neprišlo podľa nás ku správnemu vyhodnoteniu našej ohlášky a cítime voči nemu veľkú krivdu. Ako organizátor sme neporušili žiadne ustanovenia vyhlášky č.131. Taktiež sme požiadali RÚVZ o termín prijatia a dovysvetlenie jeho rozhodnutia. 


Prikladáme pre informáciu stanovisko ÚVZ zo dňa 29.3.2021. STANOVISKO