POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

Hokejový klub HOBA BRATISLAVA v spolupráci so SZĽH, spoločnosťou REHABILICA a Komisiou športu MČ Dúbravka, Vás pozývajú na zaujimavú prednášku.

Prednášané budú nižšie uvedené témy nasledovnými odborníkmi:


Mgr. Bc. Miroslav DLHOŠ, PhD. - Záťaž verzus regenerácia u mladých športovcov

Bc. Viktória OROKOCKÁ - Diagnostika svalovej dysbalancie

Doc. MUDr. Karol HORNÁČEK PhD. - Špecifiká vývoja pohybového systému mladých športovcov, Rastová bolesť, Dolné končatiny u mladých športovcov

M.Sc. Dušan BENICKÝ - Nácvik správnej techniky korčuľovania u detí

Mgr. Eduard POLAKOVIČ - Problematika správnej výživy pri zaťažovaní v športe


Prednáška sa uskutoční vo štvrtok 14.3.2019 v čase 17.00 – 19.00 hod. v oranžovej sále DK Dúbravka a je určená pre rodičov mladých športovcov a športovcov samotných.  Vstup na prednášku je bezplatný. Srdečne Vás pozývame!