REGISTRÁCIA A VÝMENA REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV

Upozorňujeme všetkých hráčov /rodičov/, ktorí od hokejovej sezóny 2011/2012 budú hrávať zápasy za žiakov 5. ročníka, prípadne za mladších žiakov, a budú navštevovať od nového školského roka 5. triedu, taktiež dovŕšia v tomto kalendárnom roku 9 rokov, musia byť podľa RP SZĽH zaregistrovaní.

K registrácii je potrebné predložiť vyplnené tlačivo PRIHLÁŠKA NA REGISTRÁCIU, fotokópiu rodného listu overenú notárom, aktuálnu fotografiu /2,5x3,5 cm/ a poplatok 3 EUR. Všetky potrebné podklady sú k dispozícii u Mgr. Ľubomíra Líšku, ktorému je potrebné vyplnené tlačivá spolu so všetkým odovzdať. Hráči, ktorým sa mení veková kategória zo žiakov na dorast, z dorastu na juniorov a z juniorov na seniorov, si musia taktiež vymeniť registračný preukaz. K tomuto úkonu je potrebné priniesť aktuálnu fotografiu a poplatok 3 EUR.

Fotografie s poplatkom treba odovzdať v kancelárii hokejového klubu, prípadne hodiť do schránky vedľa kancelárie v čo najkratšom možnom čase.