SPRÍSTUPNENIE ŠTADIÓNU POČAS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV

Dnes sme absolvovali stretnutie s riaditeľom STARZu, ktorý po vzájomnej dohode umožnil vstup rodičov na majstrovské stretnutia (ak sa nezmenia regulácie RÚVZ) s podmienkou, že všetci v hľadisku budú mať nasadené rúško a budú sa dodržiavať všetky predpísané nariadenia, ako rozostupy a pod. Poprosili sme hlavných trénerov, aby prostredníctvom vedúcich družstiev oslovili v každej kategórii troch dobrovoľníkov, ktorí by na tribúne upozornili všetkých, ktorí toto nariadenie nedodržiavajú. Veríme, že sa nám to spoločne podarí naplniť a rodičia budú mať vstup na majstrovské zápasy umožnený. Ďakujeme všetkým za spoluprácu, zodpovednosť a pomoc pri dodržiavaní tohto nariadenia. A keď už budete na tribúne, nezabudnite prosím "HOBA DO TOHO".