STRETNUTIE RODIČOV BRANKÁROV

V stredu 29.9.2021 sa o 19.30 hod. uskutoční stretnutie všetkých rodičov našich brankárov v šatni č.7. Za klub sa stretnutia zúčastní vedúci tréner, tréner brankárov a člen Predsedníctva klubu. Témou bude tréning brankárov, ich nominovanie na jednotlivé zápasy a posúvanie medzi jednotlivými vekovými kategóriami. Všetkých rodičov brankárov na stretnutie srdečne pozývame.