ÚDRŽBA PRIESTOROV ZIMNÉHO ŠTADIÓNA

Nakoľko prebieha plánovaná údržba priestorov zimného štadióna, vstup na zimný štadión je povolený len hráčom v sprievode svojich trénerov. Vstup je z bočného vchodu z viacúčelového ihriska. Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie tohto nariadenia.