VEREJNÉ KORČUĽOVANIE

Od 10. novembra 2012 je na našom zimnom štadióne v prevádzke verejné korčuľovanie. Verejné korčuľovanie sa koná v utorok od 16.00 do 17.30 hod., v sobotu od 16.15 do 17.45 hod. a od 18.30 do 20.00 hod.. V nedeľu je verejné korčuľovanie od 09.45 do 11.15 hod. a od 17.30 do 19.00 hod.. Klubová karta vydaná našim klubom neoprávňuje držiteľa klubovej karty k bezplatnému vstupu na verejné korčuľovanie! Na základe našej klubovej karty si nie je možné ani uplatniť zľavu na verejné korčuľovanie! Zľava 20 % na verejné korčuľovanie môže byť poskytnutá iba držiteľom bratislavskej mestskej karty /info pred vstupom na verejné korčuľovanie na stene zim.št./. Klub má k dispozícii pre svojich hráčov do 31.12.2012 limitovaný počet voľných vstupeniek. Voľné vstupenky sú prenosné a slúžia pre našich hráčov, ktorí majú záujem navštíviť konkrétne hodiny verejného korčuľovania. V prípade, ak má hráč zapožičanú vstupenku na verejné korčuľovanie a nasledujúceho verejného korčuľovania sa nezúčastní, žiadame ho, aby ju bezodkladne vrátil trénerovi a aby bola voľná vstupenka k dispozícii pre iných záujemcov v družstve, resp. klube. Hráčom z družstiev 0-1-2, 3-4 a 5 voľné vstupenky na vybrané hodiny verejného korčuľovania zapožičiava vedúci tréner prípravky Mgr. Ľubomír Líška, prípadne, ak určí inak, tak sa riaďte jeho pokynmi. Hráčom z družstiev mladších a starších žiakov voľné vstupenky zapožičia tréner Dávid Hrdlička /príp. Branislav Semančík/. Nakoľko máme počet voľných vstupeniek limitovaný, žiadame všetkých momentálnych držiteľov voľných vstupeniek, aby ich vrátili svojim trénerom, ktorí sú uvedení vyššie a po dohode s nimi si ich opäť zapožičali na dohodnuté obdobie. Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.