ZAŤAŽOVANIE VS. REGENERÁCIA U MLADÝCH ŠPORTOVCOV

Prinášame Vám 1. diel klubovej prednášky zo dňa 14.3.2019, ktorá sa uskutočnila v spolupráci so spoločnosťou REHABILICA a s podporou Komisie športu MČ Dúbravka a SZĽH.

https://www.hoba.sk/pozvanka-na-prednasku-4696  


V prednáške bolo viac tém, ktoré spracovala DTV. Postupne Vám prinesieme všetky diely na klubovú stránku. 

1. diel nájdete na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=cMzAzzfoYCA&feature=youtu.be