BRÚSENIE KORČÚĽ - december 2023

04.12.2023   07.00 - 17.30 hod.

05.12.2023   18.30 - 21.00 hod.

08.12.2023   07.00 - 17.30 hod.

09.12.2023   18.30 - 21.00 hod.


Ďalšie termíny budú dopnené.
PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MESIAC NOVEMBER 2023

0 - 3                          -   75 €

4 - 5                          -   90 €

6 - 7                          -  100 €

8 - 9                          -  100 €

  DOR.                         -  120 €  

JUN.                          -  100 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                  SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:        meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je príspevok hradený

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť aj v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € na každého hráča.

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

PREDOHRÁVKY ŽIAKOV 8+6 A DORASTU

žiaci 8

Trnava - HOBA BA

nový termín:        05.11.2023   13.15 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   10.30 hod.


žiaci 6

Trnava - HOBA BA

nový termín:        05.11.2023   15.30 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   12.45 hod.


DORAST

Trnava - HOBA BA

nový termín:        17.11.2023   13.45 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   15.30 hod.SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZIMNÉHO ŠTADIÓNU PO REKONŠTRUKCII


V nedeľu 8.10.2023 sa na našom domovskom zimnom štadióne uskutočnilo Slávnostné otvorenie zimného štadiónu po rekonštrukcii kompletnej strojovne chladenia a plochy. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili: za mesto BA viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová, starosta našej MČ Martin Zaťovič a jeho zástupca Marián Bohunský, mestskí poslanci Zdenka Zaťovičová a Juraj Káčer, ktorí pôsobili počas prípravy rekonštrukcie a jej začiatku na pozícii zástupcu primátora, ďalej Ladislav Križan, riaditeľ STARZu a jeho kolegovia z riaditeľstva STARZu a za SZĽH prezident zväzu Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo. Pred samotným otvorením tréneri prípravky na čele s Ľubomírom Líškom pripravili pre deti hokejový miniturnaj, na ktorý sme si pozvali rovesníkov z bratislavského Slovanu. Pred vyhodnotením turnaja mali krátky príhovor všetci zúčastnení hostia. Nasledovalo Slávnostné otvorenie  a všetky zúčastnené deti na miniturnaji dostali medailu. Nasledoval majstrovský zápas našich juniorov proti Slovanu, v ktorému sme podľahli 2:4. Súčasťou stretnutia juniorov boli sprievodné akcie pre divákov, ako streľba z ľadovej plochy na prázdnu bránu, vhodenie pukov z tribúny s cieľom na stredové bully na presnosť alebo tombola, v ktorej prvou cenou boli 2. lístky na blížiace sa MS2024. Komplet celý výťažok z tomboly bol počas zápasu juniorov odovzdaný našej prípravke, ktorý použijú na turnaje tejto vekovej kategórie. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu celého vydareného dňa, či to bola organizačná pomoc alebo materiálna. 

VYHRAJ LÍSTKY NA MS 2024 V HOKEJI A KOPEC INÝCH ZAUJÍMAVÝCH CIEN


V nedeľu sa na našom domovskom zimnom štadióne uskutoční jeho slávnostné otvorenie po rozsiahlej rekonštrukcii kompletného chladenia a výmeny plochy. Hlavným organizátorom celej akcie je mestská príspevková organizácia STaRZ Bratislava, ktorá zimný štadión v Dúbravke aj prevádzkuje. Medzi pozvanými hosťami sú zástupcovia Mesta Bratislava, Mestskej časti Dúbravka a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ak by ste sa uvedenej akcie chceli zúčastniť, srdečne vás pozývame. 

Program:

10.00 - 12.00 hod. - miniturnaj prípravky tímov Slovan Bratislava a HOBA Bratislava

12.00 hod. - predstavenie pozvaných hostí a ich príhovor, ktorý je súčasťou slávnostného otvorenia.

Ďalej nasleduje vyhodnotenie miniturnaja a ocenenie všetkých zúčastnených hráčov.  Počas tohto ocenenia budú ocenení a prevezmú si medaile za minulú hokejovú sezónu aj starší žiaci HOBA Bratislava, ktorí obsadili - kategória U15 3. miesto a kategória U14 2. miesto. O 13.15 hod začína ligové stretnutie, derby zápas 1. ligy juniorov HOBA Bratislava - Slovan Bratislava. Po prvej tretine je pre divákov pripravená súťaž v streľbe na prázdnu bránku. Po druhej tretine súťaž v hádzaní puku do bully stredového kruhu. Majiteľ puku, ktorého puk bude čo najväčším objemom v strede bodu na vhadzovanie v stredovom kruhu, sa stáva víťazom. Puky na túto súťaž sa budú dávať divákom pri zakúpení tombolového lístka. Tombola bude vylosovaná pred začiatkom tretej tretiny. Tombolové lístky je možné si zakúpiť za 1 € počas celej akcie, t.j. od 10.00 hod. Prvou cenou v tombole budú 2. lístky na MS 2024 v hokeji, ktoré sa uskutočnia v Čechách. Výťažok z tomboly bude odovzdaný počas jej žrebovania vedúcemu trénerovi našej prípravky a bude použitý na minihokejové turnaje pre našich najmenších hokejistov.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ZAČÍNAJÚ V OKTÓBRI

Aj počas tejto hokejovej sezóny budeme organizovať klubové individuálne tréningy. Individuálne tréningy sa uskutočnia každý utorok a štvrtok od 3.10.2023 (okrem prázdnin a štátnych sviatkov) v čase 7.15 - 8.15 hod. Každý utorok bude zameraním IT zdokonaľovanie korčuliarskych zručností a tréning brankárov, štvrtky budú zamerané na individuálny tréning herných zručností. Tréningy sú určené pre starších žiakov 9. ročník, dorast a juniorov. Počas sezóny sa môžu vekové kategórie meniť na základe rozhodnuita trénerov.

Ak budú mať hráči so súhlasom ich rodičov a školy možnosť sa individuálnych tréningov zúčastňovať, v prípade potreby dostanú vždy mesačný program tréningov, ktorý odovzdajú v škole. 

Individuálnych tréningov sa bude môcť zúčastňovať len hráč, ktorý má v klube riadne uhradené všetky svoje príspevky na športovú činnosť.


ROZPIS TRÉNINGOV NA ĽADOVEJ PLOCHE - SEZÓNA 2023/2024ROZPIS TRÉNINGOV - ZIMNÝ ŠTADIÓN LAMAČ

UTOROK 

16.00 - 17.00 HOD.  DRUŽSTVO 0-1

STREDA

14.45 - 15.45 HOD.  DRUŽSTVO 2-3

16.00 - 17.00 HOD.  DRUŽSTVO 0-1

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MESIAC AUGUST 2023

0 - 3                          -   75 €

4 - 5                          -   90 €

6 - 7                          -  100 €

8 - 9                          -  100 €

  DOR.                         -  120 €  

JUN.                          -  100 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                  SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:        meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je príspevok hradený

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť aj v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € na každého hráča.

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

DOČASNÉ OBMEDZENIA

Vsutp na zimný štadión cez zadný vchod z ihriska za zimným štadiónom.


Bratislava - hlavné mesto SR


V rámci prác na rozšírení Harmincovej pokračujeme aj s opravou chodníka pred zimným štadiónom. Od 11.8.2023 tak bude chodník od Húščavovej po Ľuda Zúbka uzavretý. Obchádzka pre chodcov povedie cez Lipského a okolité ulice, alebo po druhej strane Harmincovej. 

Počas prác pred zimným štadiónom bude prístup pre verejnosť od 14.8.2023 do 28.8.2023 zabezpečený zo zadného vchodu (zo športového ihriska). Práce pred zimným štadiónom sa pokúsime zrealizovať čo najskôr, aby mohol byť aj hlavný vchod do štadióna otvorený koncom augusta.