VOĽNÉ TERMÍNY NA LEKÁRSKE PREHLIADKY

Zostali nám voľné nasledovné termíny na lekárske prehliadky:

25.6.2024 utorok     07.30 hod. 


V prípade, že máte záujem o niektorý z týchto termínov, zabezpečte si ho na tel.č. 0905 723 873 p. Semančík.

Zoznam voľných termínov sa bude vždy aktualizovať.

Prosíme všetkých hráčov, ktorí si už prostredníctvom trénerov termíny zarezervovali, aby ich dodržiavali, nakoľko ich máme objednané.


HOKEJOVÁ SEZÓNA 2024/2025

Obsadenie trénerov:

Vedúci tréner PP,P: Ľubomír Líška

Veková kategória predprípravka:

Ročník 0-1 Ján Dragúň, Marek Marušiak, Jakub Vakula, Benjamín Gondoľ, Denisa Špurnayová

Ročník 2-3 Ľubomír Líška, Andrej Schwarz, Lukáš Mikát, Ondrej Mazáček

Veková kategória prípravka:

Ročník 4 Ľubomír Líška, Ján Dragúň, Martin Cagaň

Ročník 5 Ľubomír Líška, Marek Marušiak

Mladší žiaci:

Ročník 7 Peter Kopecký, Kevin Kundrát

Ročník 6 Kevin Kundrát, Peter Kopecký

Starší žiaci:

Ročník 9 Martin Tekáč, Ivan Schwarz, Erik Weissmann

Ročník 8 Ivan Schwarz, Martin Tekáč

Dorast: Radoslav Smetana, Matej Tóth

Juniori: Martin Gálik, Samuel Gašpar

Tréner brankárov: Peter Veselovský


RADA KLUBU

V hokejovej sezóne 2024/2025 na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč.

Členmi Trénerskej rady sú Ivan Feneš, Martin Gálik, Erik Weissmann, Radoslav Smetana a vždy sa jej

zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Hlavnou úlohou Trénerskej rady

je rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie o stratégii

budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultovanie dôležitých športových a organizačných

rozhodnutí. Rada klubu zasadá každý druhý týždeň v mesiaci, prípadne podľa potreby.


Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie klubových trénerov (možnosť účasti majú aj všetci

asistenti), ktorého predmetom je vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu

všetkých vekových kategórií.

AKCIA PRE NAJMENŠÍCH SA VYDARILA

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou MDD. Vďaka všetkým sme v sobotu 1. júna 2024 spoločne prežili príjemné dopoludnie, ktorého sa zúčastnili nielen deti z nášho hokejového klubu, ale aj deti z Dúbravky, prípadne deti z okolitých mestských častí.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MESIAC MÁJ A JÚN 2024Príspevky na športovú činnosť  na mesiac máj a na mesiac jún 2024


0 - 3                          -   75 €

4 - 5                          -   90 €

6 - 7                          -  100 €

8 - 9                          -  100 €

  DOR.                         -  120 €  

JUN.                          -  100 €Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhradiť vždy do 5. dňa daného mesiaca na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                  SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:        meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je príspevok hradený

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť aj v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € na každého hráča.

V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 20 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.OBLEČ NÁŠ DRESSi aktívny hráč a ideš študovať do Bratislavy? 

Máš záujem zabojovať o zápasový dres nášho extraligového dorastu alebo prvoligovej juniorky? Ak budeš vekovo junior a budeš študovať na FTVŠ, chceš popri štúdiu na škole absolvovať aj trénerskú prax v našom klube?

V prípade záujmu kontaktuj trénera dorastu p. Smetanu - tel. 0902 657 284 alebo trénera juniorov p. Gálika - 0903 253 501, prípadne napíš mail na hokej.dubravka@gmail.com a spolu nájdeme odpovede na Tvoje otázky.

Ak nám chceš pomôcť, tešíme sa na Teba!


LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNUKaždý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2024/2025. Podľa Súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

- dorast a juniori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

- žiaci, prípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater

Termíny prehliadok dorastencov a juniorov budú mať k dispozícii tréneri týchto vekových kategórií a hráči si budú môcť vybrať termín a čas vyšetrenia. Budú ich absolvovať u MUDr. Urvayovej, prípadne si môžu hráči vybrať iné pracovisko športového lekára. Túto sezónu majú možnosť absolvovať prehliadky u telovýchovného lekára cez klub aj mladší a staší žiaci, ktorým termíny poskytnú ich tréneri. V prípade, ak zostanú voľné termíny, budú poskytnuté kategórii prípravka, resp. predprípravka.

MUDr. Alena Urvayová - internista,  tel. kontakt: 02 / 4445 3426
Trnavská cesta 3911/8A - Športová hala Mladosť
821 01  Bratislava

Cena vyšetrenia: hráči do 12 rokov 25 EUR

                              hráči do 17 rokov 30 EUR

                              hráči od 17 rokov 35 EUR

V prípade, ak si bude hráč mladších kategórii zabezpečovať prehliadku u pediatra, tlačivo o jej absolvovaní nájdete TU.

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov - najmladších hobákov), aby si lekárske prehliadky zabezpečili najneskôr do 30. júna 2024 (prípadne do skoršieho termínu, ktorý určil tréner danej kategórie) a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní hlavným trénerom, resp. vedúcim družstva.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

ĎAKUJEME ZA SEZÓNU 2023/2024Ďakujeme všetkým hráčom, rodičom, trénerom a všetkým sponzorom a partnerom nášho klubu za podporu a spoluprácu v hokejovej sezóne 2023/2024.

SPOLOČNÉ STRETNUTIE STARŚÍCH ŽIAKOV (8), RT, VEDENIA KLUBU A RODIČOV


Po vydarenej sezóne si záverečné posedenie urobili naši starší žiaci 8. Okrem hráčov a realizačného tímu sa ho zúčastnili aj rodičia. Spoločne si zhodnotili celú sezónu, pričom sa bavili aj o tej budúcej. Spoločne sa zhodli sa, že táto bola náročná, ale zopakovať výsledky v tej budúcej bude ešte náročnejšie. Spolu sme pripravení robiť všetko tak, aby sa tak stalo. 

ZÁVER SEZÓNY ABSOLVUJEME NA ZŠ ONDREJA NEPELU

Vedenie mestskej organizácie STARZ, ako prevádzkovateľa zimného štadióna Ondreja Nepelu, a nášho domovského zimného štadióna v Dúbravke, nás požiadalo, aby sme pomohli eliminovať aktuálne zvýšené náklady, ktoré vznikli okrem zvýšenia cien za energie aj skorším príchodom letných teplôt (prvá polovica apríla), ako aj prípravy slovenskej reprezentácie pred blížiacimi sa MS práve na ZŠ ON, aby sme absolvovali záver sezóny 2023/2024 práve na tomto štadióne. Je to síce náročnejšie pre väčšinu našich hráčov a aj ich rodičov, STARZ sa nám veľmi snaží po vzájomnej dohode poskytnúť na ZŠ ON všetko potrebné, sú nám jasné aj všetky argumenty, ktoré považujeme za opodstatnené. Mesto Bratislava nám prispelo významným príspevkom, ktorý nám umožní úspešne ukončiť koniec tejto sezóny, ako aj absolvovať začiatok prípravného obdobia budúcej sezóny na ZŠ ON. Sme radi, že sa spojili všetky sily, a to už spomínané mesto Bratislava a primátor Matúš Vallo, STARZ prostredníctvom riaditeľa Ladislava Križana, ako aj aktivita našej mestskej časti prostredníctvom starostu Martina Zaťoviča a mestskej poslankyne Zdenky Zaťovičovej, kde išlo o dobrú vec a naše kategórie môžu trénovať na ľade. Veríme, že nájdeme pochopenie a podporu aj u našich rodičov a spoločne a ešte silnejší sa vrátime na náš domovský zimný štadión na začiatku predsúťažného obdobia začiatkom augusta 2024. 

V MARTINE OBSADILI NAŠI STARŠÍ ŽIACI 4. MIESTONaši ôsmaci absolvovali turnaja o Pohár olympijských nádejí v rámci Orange Mládežníckych majstrovstiev Slovenska 2024, ktoré sa uskutočnili v Martine. Zverenci našich trénerov Martina Tekáča, Erika Weissmanna, Ivana Schwarza a Petra Veselovského odohrali na turnaji kvalitné zápasy. V prvom síce podľahli tímu HC Košice 2:5, v druhom porazili tím Draci Liptovský Mikuláš 10:1 a v stretnutí proti Baranom z Banskej Bystrice podľahli až v samostatných nájazdoch výsledkom 3:4. Tretí turnajový deň prehrávali v zápase proti Dukle Trenčín 1:4, po výbornom výkone dotiahli na 4:4 a prehrali až v nájazdoch 4:5. Posledným našim súperom boli Sršne z Košíc, s ktorými si naši chlapci poradili výsledkom 4:2. Najužitočnejším hráčom turnaja bol HOBAk Simon Sisik. Náš tím obsadil konečné 4. miesto. Veľkú pomoc odviedli pre náš tím počas turnaja vedúci družstva Jozef Socha a kustód Peter Mrva, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Veľkú podporu z hľadiska vďaka našim skvelým rodičom cítili chalani vo všetkých našich zápasoch. Veľké poďakovanie patrí aj SZĽH a všetkým organizátorom za vytvorenie výborných podmienok a skvelého prostredia počas celého turnaja. Určite bol turnaj veľkým zážitkom, odmenou a určite aj motiváciou pre všetky zúčastnené tímy, pre všetkých zúčastnených rodičov hráčov a všetkých fanúšikov mládežníckeho hokeja.