KADETI OKREM TRÉNINGOV AJ PROTI DOPINGUDružstvo kadetov je aktívne nielen počas online tréningov v týždni, ale aj počas víkendov. Tréneri kadetov si na hráčov prichystali hneď dve aktivity. Prvá z nich bola spojená s fyzickou aktivitou aeróbneho charakteru, presnejšie s výzvou ,,Vybehaj sa - víkend". Hráči mali za víkend prejsť, alebo odbehnúť a zaznamenať čo najväčší počet km. Víťazom sa stal Dominik Fiodor s 12,18 km. Druhá aktivita mala edukačný charakter. V spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou absolvovali hráči online prednášku ,,Spoločne proti dopingu 2021", kde sa dozvedeli základné informácie o dopingu a o druhoch dopingu, o povolených a zakázaných látkach, o fungovaní zakázaných látok a antidopingovej kontrole. Na záver absolvovali aj test, po ktorom úspešní riešitelia získali certifikát o úspešnom absolvovaní online kurzu a testu "Spoločne proti dopingu 2021".

INDIVIDUÁLNE, SKUPINOVO, DOMA ČI VONKU

Okrem organizovaných online tréningov, tréneri starších žiakov dali hráčom ďalšiu mimotréningovú výzvu. Úlohou hráčov bolo zapisovať si všetky športové aktivity mimo klubových tréningov. V bežnej hokejovej sezóne, keď má hráč jednostranné zaťaženie, je to aj napriek rôznym kompenzačným cvičeniam, určite záťaž pre jeho organizmus. Nehovoriac o tom, že sa organizmus mladého športovca vyvíja a každá jednostranná záťaž môže športovca pri jeho športovej aktivite nielen limitovať, ale má aj negatívne následky pri jeho ďalšom športovom, ale aj bežnom živote. Každá iná pohybová aktivita pôsobí na organizmus hokejistu regeneračne. Určite hráči v tomto veku majú priestor venovať sa aj iným športom a majú možnosť okrem aktívnej regenerácie takto ešte viac rozvíjať svoje pohybové schopnosti a rozširovať svoj pohybový fond. Hráči sa venovali rôznym kolektívnym alebo individuálnym aktivitám. Okrem zmeny pohybu sa kladne hodnotí aeróbny tréning, ale aj aktivity venované samotnej aktívnej regenerácii. Tréner Martin Tekáč svojich zverencov vyhodnotil nasledovne:


7. ročník

1. miesto Tomáš Selič

2. miesto Tomáš Dedík

3. miesto Benedikt Stadlmann


8. ročník

1. miesto Martin Melichar

spoločné 2. a 3. miesto Martin Mikula a Tomáš Surový (zoradení podľa abecedy priezviska)


Všetkým starším žiakom za ich mimo tréningové aktivity a víťazom blahoželáme. Ceny im budú odovzdané pri spustení spoločných tréningov.

PRÍPRAVKA VYUŽÍVA NA HOKEJOVÉ MYŠLIENKY VŠETKY MOŽNOSTIOrganizovaný šport pre deti je vhodný ako po fyzickej, tak i po psychickej stránke. Socializácia pri skupinových aktivitách, vzájomná spolupráca, rešpekt, získanie sebadôvery a zodpovednosti. Najlepšie získané nielen od dospelých, ale aj prirodzene v kolektíve práve medzi svojimi rovesníkmi. Spoločné tréningy dostali pre šíriaci sa koronavírus opäť stopku. Namiesto ihrísk, spoločných tréningov, zápasov, víťazstiev, ale aj prehier, trávia mladí hokejisti svoj čas väčšinou doma. Nie v jednej domácnosti sa urobila nútená prestavba a v detských izbách, obývačkách a na chodbách "vyrástli" nové športoviská. Spoluhráči, tréneri, ale aj kamaráti z vyšších kategórií, ktorých obdivovali naši prípravkári spoza mantinelov, im veľmi chýbajú. Presne tak, ako nám všetkým chýba pohľad na našich vekovo najmladších. Častokrát už spomínaní starší kamaráti s rešpektom a údivom sledovali majstrovstvo našich prípravkárov. Famózna kľučka, pekná myšlienka, strela, či rýchla lapačka šikovného mladého brankára. A veru bolo načo pozerať. Tréningy aj pre najmenších prebiehajú v súčasnej dobe online, tak, ako nám to súčasné nariadenia povoľujú. Tréneri sa snažia dať deťom v rámci možností aj návod, ako sa individuálne zapojiť do športovania alebo skôr efektívneho trávenia voľného času a pohybu na čerstvom vzduchu. Spoločnú prípravu sa tréneri pokúšajú kompenzovať aj mimohokejovými aktivitami. Nabádajú svojich zverencov či už k stavaniu snehuliakov, sánkovaniu, vymaľovaniu obrázkov hokejistov, kreslením hokejistov a pod. Aby využili všetko, čo je pre nich v rámci nariadení povolené. Hokej milujeme všetci a spoločne veríme, že budeme môcť čoskoro spoločne tráviť čas na chladných zimných štadiónoch, ktoré by sme teraz určite veľmi radi vymenili za pohodlné teplo domova. 

SPOLUPRÁCA KLUBU SO PSYCHOLOGIČKOUKoncom januára náš hokejový klub zorganizoval online prednášku so športovou psychologičkou Mgr. et Mgr. Petrou Pačesovou, PhD. pre rodičov našich hráčov, na témy Komunikácia s dieťaťom pred a po zápase a Ako môže rodič podporiť rozvoj dieťaťa. Posledný pracovný januárový deň bola zorganizovaná prednáška pre všetkých našich hlavných trénerov, ich asistentov a vedenie nášho klubu, na témy Motivácia športovca - ako jej môže tréner pomôcť, Spätná väzba ako prostriedok zvýšenia motivácie a Zlyhanie hráča nemusí byť problém - Ako naštartovať motiváciu hráča po zlyhaní v zápase. Obe prednášky boli poučné pre všetkých, ktorí mladého športovca vychovávajú, formujú a mali by byť hlavne oporou v jeho športovom raste. Rodičia, ktorí sa prednášky nemohli zúčastniť, budú mať možnosť po uvoľnení všetkých opatrení sa jej zúčastniť osobne. Spolu sme sa so športovou psychologičkou dohodli na vzájomnej spolupráci. Jej rady, postrehy, návody budeme v klube využívať či na individuálnej, kolektívnej alebo skupinovej spolupráci pre hráčov, trénerov, ale v prípade záujmu i všetkých našich rodičov. Bude to určite spôsob, ktorý nám všetkým pomôže posunúť sa v našej práci opäť kúsok dopredu.

SPRÁVNA VÝŽIVA ŠPORTOVCAAj správna výživa sa podpisuje pod výkon športovca. Veľa mladých športovcov má veľa nádejí a cieľov, ktoré by chceli dosiahnuť vo svojom športovom živote, ale len samotný tréningový proces a odohraté zápasy nie sú dostatočné k naplneniu vytúženého cieľa. Bez správnej výživy to ale nebude možné. Veľkú úlohu pritom zohráva aj presvedčenie rodičov, ale aj trénerov, ktorí dokážu nasmerovať hráčov v prípade potreby k ich zmene stravy. 

Tréneri starších žiakov pripravili pre svojich zverencov tentokrát výzvu smerovanú k ich jedálničkom. Kontrola jedálničkov bola zameraná hlavne na pestrosť a pravidelnosť stravovania hráčov.

Tréner Ivan Schwarz hodnotí vypracovanie jedálničkov pozitívne, chlapci danú výzvu zodpovedne vypracovali. U niektorých však chýbala pravidelnosť príjmu energie počas dňa. Hráči si zapisovaním vytvárali reálny obraz o svojom stravovaní a od trénerov dostanú spätnú väzbu s prípadnými radami alebo návrhom zmien pri ich stravovaní.


Najlepšie vypracovanú výzvu mali nasledovní hráči:


8. ročník

1. Šimon Obušek

2. Patrik Jonák

3. Jakub Habla


7. ročník

1. Simon Cseh

2. Alex Debrecký

3. Martin Pláteník


Víťazom blahoželáme, ceny im budú odovzdané pri spustení spoločnej prípravy.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA FEBRUÁR 2021

Príprava našich kategórií bude prebiehať podľa všetkých možností, ktoré nám dovoľujú aktuálne, resp. budú dovoľovať novo nastavené nariadenia. Pod vedením hlavných trénerov budú prebiehať online tréningy, prípadne tréningy, aké si jednotliví hlavní tréneri vo svojich vekových kategóriách nastavia. Nakoľko plánujeme v príprave na ľadovej ploche pokračovať po uvoľnení nariadení v jarných a letných mesiacoch čo najdlhšie, predsedníctvo klubu rozhodlo ponechať výšku príspevkov na rovnakej výške. 

Všetkým, ktorých sa aktuálna situácia dotkla a nemajú možnosť uhrádzať príspevky za mesiac február v plnej výške, poskytujeme možnosť uhrádzať bez kontaktovania klubu príspevky znížené o 50%.

Ak by bol problém aj s týmto, prosím kontaktujte klub prostredníctvom mailu hokej.dubravka@gmail.com a budeme sa snažiť určite hľadať možnosti, ako by sme vedeli pomôcť a hlavne si udržali všetky deti v našom klube.

Vopred ďakujeme všetkým rodičom za podporu klubových aktivít prostredníctvom plných alebo znížených príspevkov na športovú činnosť za svoje dieťa (deti).

MÔJ HOKEJOVÝ VZORAsi každé dieťa má svoj vzor. Je to osoba, ktorú dieťa v niečom obdivuje, inšpiruje mladého človeka v napredovaní a motivácii. Či to boli v úplnom začiatku mama, otec, starý otec, stará mama, starší súrodenci. V neskoršom veku sú to rôzne celebrity, ako speváci, herci, športovci. Tieto osobnosti, hrdinovia, sú pre mladých ideály, podľa ktorých sa chcú správať a akými sa chcú stať. Mať svoj pozitívny vzor je dôležité. Hlavne treba v mladom veku snívať a dokázať si svoje sny nielen predstaviť, ale aj tvrdo za nimi ísť a si ich aj plniť. Napríklad športový vzor mladého športovca formuje. Dokáže byť pre neho výzvou a motiváciou v dosahovaní cieľov a prekonávaní prekážok. Veď idol už rôzne výzvy prekonal a práve toto motivuje a nabíja pozitívnou energiou. Ak sa mladý športovec dostane pred náročnú otázku, alebo rozhodovanie, práve vtedy môže byť idol pre hráča nápomocný. Veď práve on dokázal všetky zložité momenty prekonať a ukazuje cestu, že sa to dá. Pomáha to dosahovať lepšie výsledky a vidieť zmysel tvrdo na sebe pracovať. Je to inšpirácia, kam je možné sa dopracovať. 

Tréner starších žiakov Martin Tekáč pripravil pre svojich zverencov novú výzvu - MÔJ HOKEJOVÝ VZOR. A to, že svoje vzory naši hráči majú a sledujú ich úspešnú cestu dokázali v naplnení tejto výzvy. 


V kategórií 8.ročníka bolo päť najlepších vypracovaní projektov od hráčov:


1. Matej Medrický

2. Matej Méri

3. Jakub Habla

4. Adam Obušek 

5. Tobias Surový


V kategórií 7.ročníka prišlo taktiež viacero veľmi pekných projektov. Za najlepšie sú vyhodnotené projekty od hráčov:


1. Samuel Jaseňák

2. Martin Pláteník

3. Matej Stankoven

4. Lucián Bernát

5. Erik Kurák

6. Richard Valachovič


Ďakujeme za výbornú tému a chlapcom za perfektné vypracovanie. Vyhodnoteným gratulujeme. Aj ceny z tejto výzvy odovzdáme autorom najlepšie vypracovaných projektov na začiatku spoločného trénovania. 


BRANKÁRSKA ANGLIČTINABrankári pod dohľadom trénera Michala Zemančíka mali okrem online brankárskych tréningov aj "tréning" angličtiny. Všetkým brankárom bolo vysvetlené, ako je pre nich dôležité učiť sa anglický jazyk, nakoľko v hokejovom svete je to jazyk číslo 1. Angličtina bola zameraná hlavne pre brankára. V angličtine si prešli s trénerom spolu časti brankárskeho výstroja a frázy, ktoré by brankári mali ovládať. Aby bolo výuka zaujímavejšia, dostali priestor sa slovíčka naučiť a mali za úlohu nakresliť brankára a následne popísať čo najviac si zapamätali z výstroja a aj z fráz v angličtine. Z dvoch vytvorených skupín - mladší a starší brankári, dvaja najlepší išli do finále. Tam bolo ich úlohou prekladať slovíčka zo slovenčiny do angličtiny. V staršej skupine prebehol napínavý súboj medzi Alexom Debreckým a Adamom Fábrym, ktorý nakoniec vyhral Alex. Mladšia skupina mala finalistov Olivera Vranu a Juraja Chomjaka, pričom bol úspešnejším Juraj. Víťazom blahoželáme a všetkým brankárom držíme palce, aby vo svojej kariére angličtinu naozaj potrebovali. 

STRETNUTIE SÚŤAŽNÉHO ODDELENIA SZĽH S KLUBMI

Na základe situácie ohľadom trénovania a súťaží sa dnes uskutočnilo stretnutie klubov so Súťažným odd. SZĽH. Všetky kluby mali možnosť sa vyjadriť v akej situácii sa nachádzajú, aké majú možnosti s ľadovou plochou, prípadne do akého termínu ju budú môcť využívať. Dlhodobé súťaže, ktoré mali začiatok v septembri 2020 sa už nebudú dohrávať. SO SZĽH pripraví dlhodobejšie jarné turnaje (súťaže), ktoré sa budú hrať podľa kategórií o Pohár SZĽH, prípadne o pohár s iným názvom. Situáciu s uvoľňovaním obmedzení SZĽH sleduje a rokuje aj s MŠ SR o všetkých možnostiach, ktoré by klubom umožnili spoločne trénovať a následne by sa operatívne pripravil aj plán a model pre všetky vekové kategórie na jarné obdobie. Náš klub má záujem sa zapojiť do týchto turnajov (súťaží) so všetkými vekovými kategóriami a taktiež budeme riešiť možnosť, aby po uvoľnení opatrení mohli trénovať na ľadovej ploche všetky naše vekové kategórie čo najdlhšie. Ak budeme mať konkrétnejšie informácie, zverejníme ich obratom na našej stránke.