BRÚSENIE KORČÚĽ - DECEMBER 2020

03.12.2020   16.00 - 18.00 hod., št.

04.12.2020   16.00 - 18.00 hod., pi.

07.12.2020   16.00 - 20.00 hod., po.

08.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

11.12.2020   16.00 - 20.00 hod., pi.

12.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

15.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

16.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

19.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

20.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

23.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

27.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

28.12.2020   16.00 - 18.00 hod., po.

MIKULÁŠ ODMENIL, ČERT PONAHÁŇAL


V spolupráci s partnerom nášho hokejového klubu spoločnosťou TODOS, trénermi a rodičmi, sme pre našich najmenších hokejistov pripravili Mikuláša počas víkendových tréningov na ľade. Mikuláš si vypočul od detí krásne básničky, pesničky a odmenil všetky deti. Čert ponaháňal po ľade niektoré deti, púšťali sa vianočné pesničky a všetko dýchalo už blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Aj napriek tomu, že sme museli Mikuláša organizovať v skupinách, všetko dopadlo podľa plánu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s organizáciou pomohli. 

VIANOCE VŠADE A PRE VŠETKÝCHTak ako minulý rok, opäť sme navštívili Dom seniorov Pri kríži pred vianočnými sviatkami. Aktuálna situácia nám nedovolila sa osobne stretnúť a potešiť obyvateľov DS krátkym programom. Po vzájomnej dohode s vedením DS naši mladší žiaci včera priniesli krásny umelý vianočný stromček s ozdobami a osvetlením pre všetkých obyvateľov DS. Spolu s nami prišli aj pán starosta Martin Zaťovič a pani námestníčka primátora Zdenka Zaťovičová. Veľmi si v klube vážime, že chlapci aj s trénerom Erikom Weissmannom veľmi ochotne išli za klub stromček odovzdať. Sme veľmi radi, že deti majú možnosť spoznať život aj z inej strany a sú učené vážiť si okolie a venovať svoj čas aj iným ľuďom.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU NÁŠHO KLUBUVčera po stretnutí v DS sme sa poďakovali námestníčke primátora Zdenke Zaťovičovej a taktiež Magistrátu nášho mesta za schválenie a podporu nášho projektu a pridelenie dotácie vo výške 2.500 EUR. Celú finančnú čiastku sme použili na časť úhrady za prenájom ľadovej plochy. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.

PRIEBEH TRÉNINGOV DO REŠTARTU SÚŤAŽÍ

Ako uvádzame v informáciách o reštarte hokejových súťaží, veľmi ťažko môžeme predpovedať presnejší termín, kedy hokejový život prejde do normálu. Okrem samotných zápasov sa jedná hlavne o prípravu. Tréningy špeciálnej prípravy sa nám podarilo nastaviť podľa možností aké máme. Brali sme do úvahy, že je pre náš klub dôležitá každá veková kategória a preto sme sa snažili vytvoriť skupiny, ktoré čo najviac našim hráčom zabezpečia kontakt s ľadom a aj samotný tréning. Niekomu sa môže zdať, že klub šetrí a nedostatočne poskytuje prípravu pre svojich hráčov, resp. pri individuálnom pohľade na vec, že klub nedostatočne poskytuje prípravu pre „moje“ dieťa. Klub celkový objem ľadovej plochy, (aj vďaka podpore STARZu, ktorý nám dal zníženú cenu nájmu ĽP v tejto dobe) ktorý bežne využíva v tréningovom procese navýšil v tomto období takmer o 90%, aby vytvoril čo najoptimálnejšie podmienky pre všetkých. Máme využité všetky dostupné tréningové hodiny, ktorých sa naši hráči môžu zúčastňovať. V povolenom počte 6 osôb na športovisku si to môže ale každý vyhodnotiť po svojom. Dané podmienky nám dočasne priniesla doba a pri dodržaní všetkých nariadení a obmedzení pracujeme spolu aj s trénermi na každej využitej minúte tréningu na ľadovej ploche pre plne povolený počet osôb na ľadovej ploche. S trénermi komunikujeme a snažia sa vytvoriť čo najkvalitnejší tréning pre svojich zverencov. Tréningy bývajú hneď od prvej minúty maximálne využité a hráči sú aktívne zapojení do celej tréningovej jednotky. 

Ďakujeme všetkým našim hráčom a ich rodičom za pochopenie ale aj spoluprácu pri využití všetkých možných a dovolených miest počas tréningov na ľadovej ploche. Situáciu sledujeme a hneď ako bude možné nabehneme na kompletnú prípravu v kolektívnom a požadovanom rozsahu.

REŠTART MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ V SEZÓNE 2020/2021

Súťaže – Včera sa uskutočnilo stretnutie klubov z celého Slovenska organizované Športovým oddelením SZĽH. Nakoľko nikto nevie presný termín, kedy bude opäť povolené hrávať zápasy, Športové oddelenie predstavilo niekoľko možností reštartu všetkých žiackych a mládežníckych súťaží. Jednotlivé modely sú pripravené od začiatku decembra, až po pravdepodobne najreálnejší termín, čo sa zhodli všetci účastníci včerajšieho mítingu klubov a to až po sviatku Troch kráľov, čo je asi aj najpravdepodobnejší termín nástupu žiakov do škôl. SZĽH je pripravený operatívne riešiť všetky termíny možnosti pokračovania v súťažiach.  Sú pripravené aj varianty, keď by muselo nejaké družstvo povinne skončiť v karanténe, aby bol priebeh súťaží čo najviac spravodlivý pre všetky zúčastnené tímy a aby sa jednotlivé súťaže aj výsledkovo čo najobjektívnejšie uzavreli. Jedná sa hlavne o starších žiakov a kadetov, kde sú plánované Majstrovstvá Slovenska týchto kategórií. Ďalej v súťažiach dorastu a juniorov, kde sa hrá o dve postupové miesta do extraligy. 

Turnaje prípravky HP3 + HP4  – každý prihlásený klub musí urobiť minimálne 1 domáci turnaj a musí sa zúčastniť minimálne 3 turnajov. Kluby, ktoré budú mať možnosť zorganizovať turnajov viac, bude to len vítané.


Súťaže žiakov – začiatok podľa vývoju pandémie, predpokladaný termín je 16.1.2021. Koniec súťaží podľa tohto začiatku by bol 17.4.2021. Súťaže by prebiehali plynule podľa plánu, akurát by sa vypustili doplnkové turnaje. Starší žiaci 8 spolu 22 ligových kôl – 1. a 2. miesto postup na MSR. Nakoľko je veľký zásah do samotnej výuky na školách, vstupy zápasov do školského programu sa budú úplne minimalizovať.


Kadeti  

Základná časť - by sa odohrala v nezmenenom formáte – t.j. 4. skupiny (A,B,C,D)1x doma a 1x vonku.

Nadstavbová časť -  boli by vytvorené dve skupiny Západ a Východ.

a)

Družstvá umiestnené na 1.-4. mieste v skupinách A a B postúpia do nadstavbovej skupiny Západ.

Družstvá umiestnené na 1.-4. mieste v skupinách C a D postúpia do nadstavbovej skupiny Východ.

Družstvá odohrajú v rámci skupiny 1x doma a 1x vonku proti družstvám z príslušnej skupiny spolu 14 zápasov.

Družstvá odohrajú 1 zápas doma/vonku s družstvami z druhej skupiny, spolu 8 zápasov.

Družstvá odohrajú v rámci nadstavbovej časti 22 zápasov.

b)

Nadstavbová časť Regionálne poháre – Družstvá umiestnené na nepostupových miestach vytvoria skupiny, v ktorých odohrajú adekvátny počet zápasov o poháre jednotlivých skupín.

Záverečný turnaj štyroch o titul Majster SR v kategórii kadet

Družstvá umiestnené na 1. – 2. mieste v skupinách Západ a Východ sa kvalifikujú na záverečný turnaj ligy kadetov o titul Majstra SR. 

Dorast

Základná časť vytvorené skupiny A, B, C.

Nadstavbová časť 

Do časti „O extraligu“ postúpia družstvá na 1. a 2. mieste vo svojej skupine po ukončení základnej časti.  6 družstiev odohrá dva krát každý s každým 10 zápasov (1x doma, 1x vonku).

Postup z l. ligy dorastu v sezóne 2020/2021

Družstvo, ktoré skončí na prvom a druhom mieste v časti „O extraligu“ ,postupuje priamo do EXD pre sezónu 2021/2022.

Juniori

Základná časť – pokračovanie podľa začiatku reštartu súťaže

Play-off

Do Play-off postúpia družstvá umiestnené po základnej časti na 1. a 2. mieste vo svojej skupine. Systém 1A-2B, 1B-2A, hrá sa na 3 víťazné zápasy (D-D-V-V-D) z pohľadu družstva, ktoré skončilo na 1. mieste vo svojej skupine.

Postup z l. ligy juniorov v sezóne 2020/2021

Právo v účasti v EXJ pre sezónu 2021/2022 získajú 2 družstvá, ktoré vyhrajú svoju Play-off sériu hranú na 3 víťazné zápasy.


BRÚSENIE KORČÚĽ NOVEMBER 2020

05.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  št.

09.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  po.

10.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  ne.

13.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  pi.

14.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  so.

17.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  ut.

18.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  st.

21.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  so.

22.11.2020   16.00 - 18.00 hod.  ne.


INFORMÁCIA K SPUSTENIU TRÉNINGOV NA ĽADOVEJ PLOCHE

Od zajtrajšieho dňa začíname prípravu na ľadovej ploche vo formáte 6 osôb na športovisko. Rozpisy tréningov na ľadovej ploche a vytvorené skupiny hráčov si tréneri rozpošlú hráčom, rodičom podľa doteraz zabehnutého systému.


POZOR


Každá osoba vstupujúca od 3.11.2020, 6:00 na zimný štadión, sa musí preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na COVID-19, ktorý nesmie byť vykonaný skôr ako 29.10.2020 o 07:00 hod.

Vstup na zimný štadión bude umožnený len trénerom a hráčom a rodičom predprípravky na nevyhnutný čas potrebný na oblečenie svojho dieťaťa do výstroja.

Vstup na zimný štadión a pohyb po štadióne je umožnený len s riadne nasadeným rúškom.