VÝCHOVA MLADÉHO HRÁČA V ĽADOVOM HOKEJIVplyv rodičov

Rodičia majú obrovský vplyv na výchovu a vývoj mladého talentovaného hráča. Od útleho detstva majú najväčší podiel na utváraní hodnôt a charaktere dieťaťa. Keďže hokej je kolektívny šport, mal by sa rodič snažiť, aby dieťa bolo vedené k ostatným slušne, kamarátsky a uvedomovalo si, že je súčasťou tímu, bez ktorého by hokej hrať nešlo. Odmalička tiež prebieha u dieťaťa taktiež motorický vývoj. Dôležité je, aby rodičia všestranne dieťa rozvíjali už v rannom veku. Najdôležitejšie je vytvorenie základných pohybových predpokladov prirodzenou cestou a najlepšie hernou formou. Je potrebné začať s vytváraním čo najširšej škály pohybov ešte pred prvým vstupom na ľad a na všestranný pohybový rozvoj sa zamerať predovšetkým vo veku do 10 - 12 rokov. Vhodné sú doplnkové športy ako napríklad basketbal, tenis, futbal a iné.


Vplyv trénerov

Vplyv trénerov v klube na mladého hráča je v niekoľkých oblastiach. Veľmi dôležité je to, aby sa tréner správal ku všetkým zverencom rovnako a nikoho z nich nepreferoval. Pokiaľ má tréner v tíme talentovaného jedinca je dôležité, aby ho žiadnym spôsobom neuprednostňoval, jeho prehrešky netoleroval a hlavne bol u neho maximálne dôsledný ako v dochádzke, prístupe aj pri plnení stanovených úloh. Na tohto hráča by potom mal mať ešte vyššie nároky než na slabších jedincov. Tréner u hráča rozvíja pohybové schopnosti ako rýchlosť, koordinácia, sila, vytrvalosť či pohyblivosť ako v letnej príprave, tak i zaraďuje tréningy mimo ľadu v čase hlavnej časti sezóny. Suchá príprava je v súčasnom poňatí hry rovnako dôležitá ako príprava na ľade. V tréningových jednotkách rozvíjame u prípravky a žiackych kategóriách predovšetkým korčuľovanie, individuálne zručnosti a hracie myslenie formou hier na malom priestore. Tréner by mal v hre podporovať individualitu hráčov, herné riešenia v situácií, ale tiež by mal hráčov viesť ku kolektívnemu správaniu. V súčasnej dobe je veľký dopyt po individuálne výborných a komplexných hráčoch, ktorí sú platní na oboch stranách klziska a stať sa platnou súčasťou tímu.


Vplyv klubu

Klub, v ktorom mladý hráč vyrastá, má veľký význam na výchove mladého hokejistu. Jedná sa predovšetkým o zabezpečenie kvalitných trénerov, zabezpečenie kvalitného tréningového procesu na ľade i mimo ľadu a príslušného materiálneho vybavenia. Jedná sa predovšetkým o vytvorenie podmienok pre dostatočný počet tréningových jednotiek na ľade, zabezpečenie príslušných súťaží, priateľských zápasov, turnajov a tiež priestorov a športovísk pre kvalitnú prípravu mimo ľad.


Individuálne aktivity nad rámec klubového programu 

V súčasnej dobe sa ešte v mnohých kluboch stretávame sa zakazovaním mimoklubových akcií. V prípade, že sa však jedná o akciu, ktorá nenarušuje účasť hráčov v klubovom programe, tak by mala byť skôr braná pozitívne. Možností ako rozvíjať mladého hokejistu nad rámec klubového programu je veľa. Jednou z možností je zaradenie doplnkového športu nad rámec tréningov v klube. Ďalej sa dá pracovať na všetkých pohybových schopnostiach mimo ľadu s kondičným trénerom alebo v čisto samostatne v domácich podmienkach. Dajú sa zdokonaľovať špecifické hokejové zručnosti i mimo ľadu, napríklad korčuľovanie (skatemill či slideboard), technika palice (celá rada pomôcok) alebo streľba. V súčasnej dobe je už aj počas sezóny možnosť využiť súkromných individuálnych výuk a v období prípravy na novú sezónu je vhodné program doplniť sukromnými hokejovými kempami, ktoré sú cestou k zdokonaľovaniu korčuľovania a ďalších individuálnych herných zručností.


Zdroj: P.N.HOCKEY


VIANOČNÉ VÝZVY HOBÁKOVVianočné výzvy Hobáčikovia z prípravky a predprípravky splnili.

Tesne pred Vianocami sme vyzvali našich prípravkárov a predprípravkárov, aby natočili krátke vianočné video, zložili vianočnú básničku a nakreslili vianočný stromček. Sme radi, že výzvu viacerí prijali. Vydarené vianočné video sme uverejnili počas Vianoc. Tu si môžete pozrieť nádherné vianočné stromčeky (Danyho, Jožka, Tomáša, Rubena a Felixa), ktoré postúpili do finále. Vo finálovom hlasovaní Hobáčikov sa víťazkou stala Natálka Šurláková (obrázok nad článkom). Najkrajšiu básničku nám poslal Šimonko Varga.


Básničky nájdete aj na našom youtube kanáli:

https://www.youtube.com/watch?v=tgkkQqjWq_w&list=PLFosIzyNCgi5SXLVlyc2M2OxnGZk8QS1f&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=oasON_nrQI8&list=PLFosIzyNCgi5SXLVlyc2M2OxnGZk8QS1f&index=2


Víťazi jednotlivých kategórií dostanú na prvom tréningu na ľade zaujímavé klubové suveníry.


A tu je spomínaná víťazná básnička:


Nemôžeme hokej hrať, 

zavreli nám štadióny 

len cez Facebook trénovať, 

aj tak budeme šampióni! 


Nech je už preč táto éra, 

chceme už normálne žiť, 

rúška hodiť do kontajnéra 

a na ľade víťaziť!


Nech už skončí táto doba,

poďme všetci - HOBA, HOBA!


Ďakujeme všetkým hobáčikom, ktorí sa do výzvy zapojili. Všetky dodané veci boli pekné. Už sa tešíme na naše spoločné stretnutia, tréningy a zápasy.


VESELÉ VIANOCE HOBÁCI

Toto krásne video pripravili všetkým HOBAkom naši najmladší hokejisti. Veľmi pekne ďakujeme a poďakovanie patrí taktiež autorovi tohto krásneho videa. My sa pripájame a všetkým taktiež prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v pokoji, radosti a zdraví. 

https://fb.watch/2A72QWyl-i/

PEKNÉ VIANOCE DÚBRAVSKÝM SENIOROM


Veríme, že aj náš sponzorský dar, tento krásny vianočný stromček spríjemní vianočné sviatky všetkým klientom Domova pri kríži.

Prajeme Vám ešte raz šťastné a veselé sviatky v plnom zdraví.

UZATVORENIE PREVÁDZKY ZŠ

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 prevádzkovateľ zimného štadióna STARZ od 19.12.2020 zatvára prevádzku ZŠ do 10.1.2021. V prípade, ak by boli vydané nariadenia meniace tento termín, prevádzkovateľ zimného štadiónu by nám vedel poskytnúť ľadovú plochu podľa potrieb nášho klubu. 

Tréningy všeobecnej prípravy budú v tomto období pre všetky vekové kategórie zabezpečené online prípravou a všetci hlavní tréneri budú takto so svojimi hráčmi udržiavať aj kontakt. 

Priebeh nariadení budeme sledovať a o všetkých zmenách v príprave prinesieme informácie na klubovej stránke.

Ak budete niečo potrebovať, prosím kontaktujte svojho trénera, prípadne vedenie hokejového klubu.

BRÚSENIE KORČÚĽ - DECEMBER 2020

03.12.2020   16.00 - 18.00 hod., št.

04.12.2020   16.00 - 18.00 hod., pi.

07.12.2020   16.00 - 20.00 hod., po.

08.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

11.12.2020   16.00 - 20.00 hod., pi.

12.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

15.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

16.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

19.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

20.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

23.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

27.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

28.12.2020   16.00 - 18.00 hod., po.

MIKULÁŠ ODMENIL, ČERT PONAHÁŇAL


V spolupráci s partnerom nášho hokejového klubu spoločnosťou TODOS, trénermi a rodičmi, sme pre našich najmenších hokejistov pripravili Mikuláša počas víkendových tréningov na ľade. Mikuláš si vypočul od detí krásne básničky, pesničky a odmenil všetky deti. Čert ponaháňal po ľade niektoré deti, púšťali sa vianočné pesničky a všetko dýchalo už blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Aj napriek tomu, že sme museli Mikuláša organizovať v skupinách, všetko dopadlo podľa plánu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s organizáciou pomohli.