POTVRDENIA O ZDANITEĽNÝCH PRÍJMOCH

V prípade, že ste v roku 2020 vykonávali nejakú pracovnú činnosť pre náš hokejový klub na základe Dohody o vykonaní práce resp. Dohody o brigádnickej práci študentov, Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby za rok 2020 si môžete prevziať v kancelárii hokejového klubu po dohode na t.č. 0905 723 873 u p. Semančíka. V prípade, ak nebudete kontaktovať klub do 26.1.2021, pošleme Vám uvedené potvrdenie na adresu trvalého bydliska.

KVALITNEJŠIA INDIVIDUÁLNA A KOLEKTÍVNA PRÍPRAVA V KLUBETechnika a možnosti nám umožňujú poskytovať kvalitnejšiu prípravu pre našich hráčov. Sú aj u nás tréneri, ktorí rozborom zápasov, tréningov pri odstraňovaní chýb a skvalitnenia individuálneho a kolektívneho výkonu pripisujú veľký význam. V klube si to uvedomujeme a túto možnosť ideme centrálne skvalitniť. Pracujeme na vytvorení miestnosti, v ktorej bude k dispozícii potrebná kvalitná technika a všetky potrebné možnosti k tejto príprave. Veď samotný záznam povie hráčom určite viac, ako tisíc slov od trénera. Záznam nespochybní, ukáže hráčom presnú pravdu a taktiež skvalitní samotný pohľad hráča. Tréner bude mať možnosť analyzovať tréning, zápasy, hru súpera. Skvalitní sa príprava a tréner bude mať možnosť učiť vlastných hráčov ale aj organizovať individuálne alebo skupinové stretnutia. Tréner bude mať možnosť ukázať hráčom okrem nedostatkov aj pozitívne veci. Dobre pripravená analýza určite aj motivuje družstvo, posilní psychiku a sebavedomie hráča a celého tímu. Ukáže hráčom riešenia namiesto problémov. V klube máme trénerov, ktorí majú veľmi bohaté skúsenosti s analýzou zápasov, či rôznych činností prípravy hráčov. Určite využijeme poznatky a skúsenosti trénera Miroslava Huntatu, ktorý robil určité obdobie analýzu zápasov MS seniorov alebo trénera Patrika Barillu, ktorý robil rozbory zápasov v tíme seniorov Slovana. V našom klube niektorí tréneri už pracovali a využívali túto možnosť prípravy, teraz budeme pracovať na tejto príprave spoločne a veríme, že sa skvalitní aj samotný výkon hráčov a celkovo aj herný prejav a výsledky našich mládežníckych kategórií. Určite to skvalitní aj prípravu a možnosti pri už vytvorenom jednotnom hernom systéme v našom klube.

DORASTENCI V ÚLOHE ANALYTIKOV


V kategórii dorastu sme sa okrem štandardných online kondičných tréningov pod vedením trénerov Miroslava Huntatu a Silvia Parničana zamerali aj na rozvoj taktických vedomostí hráčov. Úlohou hráčov si bolo pripraviť rozbor rôznych herných situácií z nedávnych MS20. Herné situácie si hráči vyberali podľa vlastného uváženia (rozohrávka, forčeking, presilová hra, situácie 1-1, hra obrancov v útočnom pásme, vhadzovanie puku,...). Cieľom tejto aktivity bolo, aby hráči podrobne analyzovali určitý úsek hry, a všímali si rôzne detaily z hľadiska taktického a technického riešenia vybraných situácií. Samotní hráči pristúpili k tejto aktivite veľmi zodpovedne a ich prezentácia bola na veľmi dobrej úrovni. Týmto spôsobom sme tak aspoň čiastočne nahradili výpadok v tejto zložke športového tréningu. V tejto neľahkej dobe musíme vyzdvihnúť nielen nasadenie hráčov počas online tréningov, ale aj ich ochotu na sebe pracovať v inej oblasti športovej prípravy. 


TURNAJE V SPOLUPRÁCI S MČ DÚBRAVKA

Náš hokejový klub požiadal MČ Dúbravka o zaradenie nasledovných turnajov do Kalendára športových podujatí MČ na rok 2021:


  4/2021 Turnaj prípravky v Minihokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj kadetov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka

  8/2021 Turnaj starších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár starostu MČ Dúbravka

12/2021 Turnaj mladších žiakov v ľadovom hokeji o Pohár MČ Dúbravka


Veríme, že podmienky na športovanie budú v tom čase už povolené bez obmedzení a budeme môcť na našom domovskom zimnom štadióne privítať kvalitné hokejové tímy a odohrať výborné hokejové turnaje. 

NAŠI MLADÍ TRÉNERI

Starší žiaci úspešne splnili ďalšiu výzvu. Tréner Martin Tekáč im tentokrát dal za úlohu vypracovať tréningovú jednotku na ľade a mimo ľadu. Naši "mladí tréneri" to zvládli výborne. Niektorí pridali popis cvičenia, nastavili presnú minutáž tréningu a všetko uviedli v konspekte tréningovej jednotky, ktorý im tréner pri zdaní úlohy poslal. No a ako dopadlo samotné vyhodnotenie?


Tréner Martin Tekáč:

"Pri žiakoch ôsmeho ročníka veľmi ťažké rozhodovanie. Chlapci splnili úlohu veľmi dobre, bol som príjemne prekvapený. Vidím tam veľký potenciál budúcich trénerov. Budem čerpať aj z ich vypracovaní, sú fakt dobré."


8.ročník

1.miesto - JAKUB HABLA - suchý tréning

2.miesto - ŠIMON OBUŠEK - suchý tréning

3.miesto - DOMINIK KAČENKA - suchý tréning


7.ročník

1.miesto - BORIS SIROTA - suchý tréning

2.miesto - ALEX DEBRECKÝ - tréning na ľade

3.miesto - MATEJ ČILLÍK - tréning na ľade


Hráči budú odmenení pri začiatku spustení spoločných tréningov.


Sme radi, že naši tréneri vedia v tomto ťažkom čase vymyslieť pre hráčov okrem zábavnej, pre nich aj poučnú časť prípravy. Už len pri sledovaní posledných zápasov MS20, ktorých sa týkali už prinesené výzvy, si hráči určite uvedomia dôležitosť rôznych činností, ktoré ovplyvňujú kolektívny výsledok. Možno si to až tak neuvedomovali, ale konkrétne sledovanie rôznych činností, ich tipovanie a následné porovnanie so skutočnosťou ich donúti rozmýšľať aj o najmenších detailoch, ktorým treba sústavne venovať v tréningu patričný dôraz a sústavne sa v nich zlepšovať.

NA ČOM TREBA SPOLOČNE PRACOVAŤ?

Psychika, emócie, ochota potiahnuť a pomôcť. Uprednostnenie skupinového cieľa pred osobným pocitom. Bojovať a nevzdávať sa. Nie len samotný výkon sledujú manažéri a tréneri u mladých športovcov, ktorí majú predpoklad k vrcholovému športu. Tieto vlastnosti musia mať aj úspešní tréneri, nie len hráči. Prinášame rady odborníkov, ktorí aktívne pracovali pri objavovaní nových talentov. 


Eric De Costa 

Assistent General Manager, Baltimore Ravens (americký futbal)


Pre každého hráča máme pripravený plán vývoja zručností a rozvoja osobnosti. 

Keď vyberáme hráča, sledujeme zápasy naživo, nie z videa, kde chýba reč tela. 

Pri výbere sledujeme, či hráč v minulosti preukázal schopnosť prispôsobiť sa. 

Pri výbere talentov sa preceňuje zručnosť, a  tak sa aj hráči domnievajú, že ich talent je tým najdôležitejším, čím niekedy dochádza k sebapreceňovaniu.


Baltimor Ravens

- Klub má už 20 rokov konštantný a stabilný systém pri výbere hráčov

- V klube pracuje 9 skautov s teritoriálnou pôsobnosťou

- Sledujú všetkých hráčov vo veku 15 -22 rokov (Highschool)

- Klub angažuje hráčov v dvoch vlnách:


1. fáza identifikácia talentu

2. fáza adaptácie v klubových podmienkach

- Až po 2. fáze dochádza k podpisu zmluvy

- Preferuje sa, či je hráč koučovateľný


Nada Usina

Managering Director, Russel Reynolds Associates (biznis)


Eric De Costa 

Assistent General Manager, Baltimore Ravens (americký futbal)


Zhodujeme sa, že pri výbere sú primárne mentálne kvality:

- ako sa hráč rýchlo učí

- ako je prispôsobivý

- ako je koučovateľný

- aké má vodcovské kvality

- ako prejavuje emócie

- ako reaguje na zmeny pod tlakom

- ako je seriózny

- aké má referencie


Klub musí mať ujasnené, aké typy ľudí hľadá. Je zložité získať talent, keď klub nemá ujasnenú stratégiu.

Až keď hráč disponuje väčšinou z týchto kvalít, preverujeme zručnosti a schopnosti rozhodovania.


Willie Desjardins

Head Coach, Vancouver Canuks (NHL)


Uvedomil, som si, že členovia realizačného tímu tiež vychovávajú hráča, preto som pripravil plán aj pre nich.


Koho je tím?

náš => hráčov => majiteľa

MÔJ!


Snažím sa identifikovať osobné ciele hráča.

Pre každého hráča robím osobný plán rozvoja a nechávam ho oponovať všetkým členom realizačného tímu.

Keď hráč prichádza do tímu, zaujímam sa, kde a ako vyrastal. Idem za ním domov, aby som ho spoznal v jeho prostredí.


Vášeň a adaptácia na prvom mieste, zručnosť nasleduje!


Vodcovstvo v tíme

Eric De Costa 

Assistent General Manager, Baltimore Ravens (americký futbal)


Štatisticky je dokázané, že kto bol kapitánom na college, má väčšiu šancu stať sa lídrom.

Líder je schopný sebamotivácie, motivácie druhých.


Gerald Hullier

Global Soccer Director, Red Bulls Soccer


Veľkí hráči majú vlastnú osobnosť a tréner ich musí chrániť, pretože okolo nich je veľký tlak.


Brian Decker

Player Personnel Strategist, Cleveland Browns (armáda)


Vodcovstvo sa prejavuje v posledných dňoch spoločných pobytov, vodca sa prejavuje v činoch a pod tlakom.


Willie Desjardins

Head Coach, Vancouver Canuks (NHL)


Vypracovali sme “leadership-plány” pre 6 hráčov (5 skúsených + jeden nováčik) 


Mike Johnston

HeadCoach, Pittsburgh Penguins (NHL)


Raz za mesiac organizujem video míting, a prezentujem, ako sa správali ako lídri.

Ani Crosby nemal v mladosti plán vodcovstva.


Eric De Costa 

Assistent General Manager, Baltimore Ravens (americký futbal)


Pri príchode do nového družstva dostáva hráč mentora, aby nestratil schopnosť vodcovstva.

Neformálny vodca musí byť podporovaný aj vedený!


Tímová kultúra


Mike Johnston

HeadCoach, Pittsburgh Penguins (NHL)


štruktúra klubu a vierohodnosť (identita) idú ruka v ruke.

Vytvárame v tíme atmosféru, aby sme boli informovaní o súkromí hráča.

Na začiatku sezóny hovorím s každým hráčom osobne. Potom robím rozhovor s tímom a navodzujem experimentálne situácie. Podľa odpovedí nasledujú rozhovory vo dvojiciach či trojiciach.

Pred sezónou vyhlásime jednoduchý slogan a snažíme sa ho dostať do všetkých sfér života klubu, napríklad:

Neboj sa kontaktu!

Nikdy sa nevzdávaj!

Všetko, čo potrebuješ k víťazstvu, už máš v sebe!


Trent Cherry

Head Pit Crew Coach, Team Penske Racing 


Stres sa dá zvládať jedine trvalou precíznosťou.

Neobmedzujem členov tímu v živote (životospráva atď.), Ale trvám na precíznosti v jednoduchých úlohách, od ktorých závisí výsledok: "v boxoch sa totiž vyhráva alebo prehráva závod". Budujem kultúru tímu na hodnotách, viere a dôvere ...

Kombinujem mladých a skúsených, mladí prinášajú drive, ale väčšiu rizikovosť, preto staviam viac na skúsenosť a stabilitu.


Saleem Abdulrauf

Professor of Neurosurgery, Saint Luis University


Netrápim sa tým, čo nemôžem ovplyvniť a vyberám iba z možností, ktoré ovplyvniť môžem. V týchto situáciách však mám nulovú toleranciu k chybám.

Deň pred operáciou si s tímom preberám možné scenáre a chcem od spolupracovníkov vedieť, ako sa zachovajú. Deň po operácii vykonávam analýzu operácie, trvám na tom, aby sa vyjadrili, čo by urobili inak.

Pôsobím na tím, aby sme v deň operácie nepripustili do mysle iné veci. Pri operácii nesmie nikto prepadnúť emócii.


Thomas Dimitroff

General Manager, Atlanta Falcons (americký futbal)


Snažíme sa vzdelávať členov realizačného tímu, ale aj vlastníka. Je nutné neustále komunikovať s majiteľmi klubu.

Každý člen realizačného tímu by mal cítiť, že sa zásadným spôsobom podieľa na rozhodovaní, partnerstve.

Vízia musí byť neustále komunikovaná, Tým, že všetci poznajú víziu, zvyšuje sa možnosť kontroly.

Odborný spor sa nemôže premietať do vzťahovej (ľudskej) roviny.

V súčasnosti sa hrá moc zápasov, nie je čas na tréning. Preto venujeme viac času komunikácii a budovaniu stabilnej štruktúry klubu.

Snažíme sa vytvárať "rodinné prostredie" klubu.

Vytváram prostredie vhodné pre učenie a zvládanie stresu, vrátane súladu náročnej prípravy s osobným životom.


Gerald Houllier

Global Soccer Director, Red Bulls Soccer


Čím viac ľudí verí vízii, tým väčšia je šanca na úspech.

Sebavedomie vzniká nielen výsledkom, ale aj spoločnou prácou (GH).

Práve v okamihoch neúspechu musíš dokázať blízkosť.

Zdieľanie emócií spája tím.

Potrebujem mať ako kouč nablízku ľudí, s ktorými môžem polemizovať o pohľadoch na tím a spoločnú prácu.


Tím:

Štruktúra, spolupatričnosť, vízie a osobné investície


Psychológ a tréner


Ramel Smith

Team Psychologist, Milwaukee Bucks


Nechal som si trénerom schváliť, že ako psychológ budem hovoriť s hráčmi.

Musel som prejsť všetkými zložkami života družstva, vrátane kondičnej a hernej prípravy.

Za kľúč k dobrým vzťahom pokladám poctivú, pravdivú či skutočnú komunikáciu.

Žiadne dôverné informácie nesmú byť zneužité.

Riešim veci v daný moment, nie do minulosti či do budúcnosti.

Hráč je súčasťou tímu, ale úlohy musí plniť sám za seba: vnútorná komunikácia, sebamotivácia.

Som vlastne trénerom trénerov.


Darren Treasure 

Performance psychology, Nike Oregon Project


Používam štandardizovaný proces vyhodnocovania: oddeľujem posúdenie výsledku od posúdenia individuálnych činov.

Hráč sa zlepší, keď sa mi ho podarí pozitívne zmeniť ako človeka.


Trevor Moawad 

Mental Conditioning Coach, Alabama Crimson (americký futbal)


Ako psychológ pomáham naplniť misiu kouča.

Hráč sa má držať jednoduchých zásad, preto tréner aj psychológ musí byť zrozumiteľní a priamočiari.

Neviem, či pozitívne myslenie pomáha, ale viem, že negatívne škodí.

Ľudia prikladajú pozitívnym aspektom krátkodobý význam a negatívnym dlhodobý - treba pohľad otočiť, aby sa človek cez negatívne dostal rýchlejšie.


Ramel Smith 

Team Psychologist, Milwaukee Bucks


Moja zásada pre play off znie: Robte rovnaké veci ako každý všedný deň, ktoré máte zažité a mnohokrát vyskúšané.

Ak ste nútení riešiť v play off nejaký problém, robte len malé kroky, nerobte zásadné zmeny, procesy majú šancu stať sa rýchlejšie.


Darren Treasure 

Performance psychology, Nike Oregon Project


Učím hráčov, aby pri činnosti boli koncentrovaní na "práve teraz", niekedy majú mladí hráči tendenciu posúvať sa v myšlienkach do minulosti alebo budúcnosti - kľúčom je byť v súčasnosti.

V play off vždy hovorím hráčom: "užite si tú príležitosť".


Ramel Smith 

Team Psychologist, Milwaukee Bucks


Sebavedomie sa buduje pomaly a dlho, ale môže sa stratiť veľmi rýchlo. Proces návratu sa vytvára na jednoduchosti - zlepšovanie malých vecí, každý deň na každom tréningu. 


Darren Treasure 

Performance psychology, Nike Oregon Project


Snažím sa zistiť u každého hráča, čo je pre neho osobne konkrétny úspech.

Dôvera či sebadôvera je založená na procese, ktorý je naplnený a vytváraný návykmi.


Trevor Moawad 

Mental Conditioning Coach, Alabama Crimson (americký futbal)


Úspech je len pravdivý proces, ktorým musí hráč prejsť.


Pre trénera:

Maximalizuj “malú” rolu psychológa!


Pre psychológa:

Pomáhaj napĺňať misiu trénera! 


Tréner a hráč

Carlo Ancelotti

futbalový tréner Realu Madrid, PSG, AC Milan, Chelsea


Vodcovstvo sa rozvíja zo skúseností a charakterom.

V koučovaní som sa spočiatku venoval iba stratégii (obsahu hry), ale až po čase som spoznal, že sa musím venovať veciam, ktoré sú minimálne rovnako dôležité: vodcovstvo, budovanie vzťahov s hráčmi a realizačným tímom.

Keď som začínal ako tréner, mal som síce vlastnú víziu, ako hrať futbal, ale vzápätí som pochopil, že koučovať sa ešte len musím naučiť.

Keď prídu pochybnosti, je potrebné sa vrátiť k práci.

Verím svojim očiam!

Ako kouča ma zaujíma vždy urobiť tím, nie urobiť hráča!


Mike Johnston

HeadCoach, Pittsburgh Penguins (NHL)


Osobne stanovím zónu, za hranicou ktorej nie je možné robiť kompromisy.

Svoju víziu nemôžem meniť, je osobná, ale skôr som nebral do úvahy hráčov, učím sa im načúvať.

Tlak v športe musí byť každodenný, aby nebol vnímaný ako tlak ... Čiže: tlak prichádza jedine, keď nie som pripravený ...


Willie Desjardins

Head Coach, Vancouver Canuks (NHL)


Keď prichádzam ako tréner do nového družstva, musím sa stať nositeľom energie a vášne pre zmenu.

Dávam hráčom aj členom realizačného tímu možnosť chybovať.


Risa Steinberg

Faculty and Associate Director of Dance, The Juilliard School


Kladiem veľký dôraz na kvalitu konverzácie so zverencami, ako slovom, tak mimikou a pohybom.

Každý človek je jedinečná bytosť a rovnako aj vo svojom potenciáli unikátny. Rozvoj je proces učenia a neustálych korekcií.

Deti sú hladné, nepotrebujete je motivovať, sú sebamotivované, je nutné ich skôr usmerniť. 

V priebehu dlhej praxe som si uvedomila, ako som zraniteľná, keby som zistila, že ma zverenci nemajú radi


Dehra Harris 

Mediacal Director & Asst. Professor Psychiatry, Washington 


Učenie na základe strachu zatvára niektoré cesty vývoja. Strach vás separuje. Keď má dieťa širší potenciál možností, vytvára sa priestor pre zodpovednosť, pretože sa môže samo rozhodovať.

Strach je záchranná brzda, ale ani v aute nemožno mať zatiahnutú brzdu celý deň. Strach sa musí selektovať. Rozdiel je, čo je skutočne ohrozujúce a čo je len ilúzia strachu.


Jeff Orr

F-16 Pilot Instructor, US Air Force


V armáde je strach súčasťou výcviku. Vzdelávanie v armáde je dokonca založené na strachu. Strach je všade okolo nás ... Ak zo seba vydáš to najlepšie nie je priestor pre strach.


Risa Steinberg

Faculty and Associate Director of Dance, The Juilliard School


Keď sa učíš v strachu, tak sa učíš pre niekoho iného, nie pre seba!


Gerald Houllier

Global Soccer Director, Red Bulls Soccer


Tréner je koučom dvoch tímov: Hráčov a realizačného tímu.

Rapídne sa mení filozofia prípravy, individualizuje sa: zameranie na rýchlosť a techniku. Trénujte zodpovednosť, ale zároveň voľnosť v hre v zmysle účelnosti!

Úspech je záležitosťou detailu. Budujte u hráčov zmysel pre detail a túžbu po dokonalosti!

Hráč musí pochopiť, že vyhrávať začína, keď je dnes lepší ako včera.

Musíš mať ako kouč nablízku ľudí, s ktorými môžeš polemizovať o pohľadoch na tím a spoločnú prácu-


Keke Lyles 

Asst. Coach & Director Player Development, Golden State Warriors (basket)


K pretrénovaniu dochádza, keď sa hráči nudia. Ak hráč príde s ideou do tréningu, dostane priestor to vysvetliť, prípadne sa pre neho modifikuje tréning.


Sean Donellan 

Director of Sports Performance, New York Islanders 


Všetci sa zhodujeme, že tréning sa individualizuje. Treba stále vysvetľovať, prečo jeden robí to a druhý ono.


Darren Treasure 

Performance psychology, Nike Oregon Project


Tréner je navigátor, otvorený podnetom zo súvisiacich oblastí. Predtým sa uplatňoval príkazový štýl: dnes je tréner viac nútený načúvať.


Nada Usina

Managering Director, Russel Reynolds Associates (biznis)


Verím ľuďom, ktorí neuspeli, ale zdvihli sa ...


Thomas Dimitroff

General Manager, Atlanta Falcons (americký futbal)


Fyzické aspekty sú na limite, rezervy sú v kognitívnej stránke. Začína sa experimentovať s kognitívnou rozcvičkou - využívanie programov virtuálnej reality pre kognitívny tréning.


David Marsh 

Head Coach, Swim MAC Carolina


Predtým ako deti selektujeme, pokladáme si otázku, či sme schopní im dať viac než ich prostredie, z ktorého ho berieme.

Každodenným sloganom tréningu je, že športovec chce byť zajtra lepší, než je dnes.

Ak športovec nechce ísť vašou cestou, dajte mu šancu odísť a vrátiť sa, napríklad v inej roli.

V učení kladieme dôraz na pomalý a trvalý proces a základné vzory pohybu.Hráč je predovšetkým človek!


Hráči sú verným obrazom nás a našej práce!INFORMÁCIA K PRÍSPEVKOM NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Keď bol obmedzený počet pri možnosti na  trénovanie na jednom športovisku na 6 osôb a následne na 12 osôb, klub zabezpečil tréningy špeciálnej prípravy v rámci možností a zobral si k dispozícii všetky možné tréningové hodiny. Aj napriek dočasne zníženej cene za prenájom, klub potreboval aj napriek zvýšeným nákladom z dôvodu množstva objednaných hodín zabezpečiť pre svoje vekové kategórie ľad tak, aby boli všetky vekové kategórie v kontakte s ľadom v čo najväčšom možnom rozsahu. Nakoľko sa jednalo o podstatne navýšený tréningový program aj pre trénerov, všetkým trénerom v mesiaci január 2021 riadne platí bez obmedzenia trénerská zmluva. Klub taktiež zabezpečuje všetky nútené výdaje spojené s réžiou klubu a všetky platné zmluvy. Z tohto dôvodu sme sa v klube rozhodli príspevok na športovú činnosť ponechať zatiaľ v plnej výške. Nakoľko tieto príspevky tvoria cca. 50% príjmu klubu, urobili sme tak aj z toho dôvodu, aby sme činnosť klubu neohrozili. Samozrejme, ako sme už na stránke uvádzali, ak by mal niekto s platením príspevkov v tomto období problém, kontaktujte prosím vedenie klubu prostredníctvom mailu hokej.dubravka@gmail.com a určite sa individuálne dohodneme o znížení alebo posunutí platieb, prípadne o ich úplnom odpustení za dohodnuté obdobie. Je našou snahou, aby sme v klube udržali všetkých našich hráčov, taktiež trénerov a po tejto zložitej situácii spolu pokračovali neohrozene v našej činnosti. Podľa situácie, ktorá bude nasledovať od februára, upravíme v klube aj výšku príspevkov na ďalšie mesiace, prípadne aj celý núdzový režim fungovania klubu. V prípade možností po skončení všetkých opatrení, sme v klube pripravení po dohode so správcom zim. št. spoločne potiahnuť prípravu na ľadovej ploche aj počas mesiacov máj a jún. Ďakujeme Vám všetkým veľmi pekne za Vašu podporu a pochopenie.

O ZLATO POD DOHĽADOM STARŠÍCH ŽIAKOV
Boj o zlato na MS U20 bolo stretnutie Canada - USA. Je to najlepší a najrýchlejší hokej, aký je možné vidieť. Tréneri chceli, aby si naši starší žiaci tento zápas pozreli a pripravili im k tomu nejaké otázky, aby to nebolo len také "obyčajné" pozeranie. 


OTÁZKY:

- Kto bol podľa teba najaktívnejší hráč zápasu a prečo si to myslíš?

- Čo podľa teba ako budúceho hokejistu rozhodlo o víťazovi zápasu?

- Kto sa ti v zápase z dvojice najväčších hviezd ZEGRAS - COZENS viac páčil a prečo?

- Spočítaj, koľkokrát sa v zápase vyskytlo prečíslenie jedného alebo druhého družstva (1-0, 2-1, 3-1, 4-1, 3-2, 4-2 ....).

- Ktorý hráč USA, a ktorý hráč KANADY bol v zápase najaktívnejší v početnosti streľby?


Tréner starších žiakov Martin Tekáč vyhodnotil ich prvú mimo tréningovú, ale hokejovú aktivitu, do ktorej sa zapojilo celkovo 40 hráčov z 50, nasledovne: 


4 najlepšie vyhodnotenia 8.ročníka:

1.) Lujza Blašková - vyhodnotenie 

2.) Miška Paulínyová - vyhodnotenie 

3.) Patrik Jonák - vyhodnotenie 

4.) Martin Melichar - vyhodnotenie 1, vyhodnotenie 2


4 najlepšie vyhodnotenia 7.ročníka:

1.) Samuel Jaseňák - vyhodnotenie 

2.) Lucián Bernát - vyhodnotenie 

3.) Erik Kurák - vyhodnotenie 

4.) Lukáš Blaško - vyhodnotenie 


Víťazom gratulujeme a výhru v podobe tričiek HOBA odovzdáme pri najbližšom možnom stretnutí s hráčmi.


O BRONZ POD DOHĽADOM NAŠICH KADETOVHráči družstva kadetov sa na malý moment stali športovými štatistami pri sledovaní Majstrovstiev sveta dvadsaťročných. V zápase Fínska s Ruskom o bronzové medaily mali za úlohu pozorovať a zaznamenať niekoľko ukazovateľov, ako strely mimo bránu súpera, prechod útočnej modrej čiary priamym vedením puku a prechod útočnej modrej čiary nastrelením puku. Pozorovaním zistili, že oveľa väčšiu frekvenciu prechodu malo priame vedenie puku a presvedčili sa tak, že hráči v tomto zápase boli tvoriví a puku z hokejky sa zbavovali len sporadicky a za nevyhnutných situácií. Ďalej bola súťaž obohatená o predzápasovú ,,tipovačku" kedy mali hráči kadetov uhádnuť presný výsledok zápasu, počet striel na bránu každého družstva, ktoré družstvo strelí prvý gól v zápase, ktoré družstvo bude viac krát v zápase vylúčené a ktoré družstvo využije viac presiloviek. Celý tým bol rozdelený do piatich družstiev po piatich hráčoch. Teambuilding a kolektívny duch družstva sa rozvíjal tak, že hráči v družstve sa mali individuálne so sebou skontaktovať, komunikovať a dohodnúť sa na uhádnutí tipovacích úloh, rozdeliť si úlohy pri pozorovaní a zvoliť si zástupcu, ktorý bude komunikovať s trénerom kadetov Filipom Tallom. Po vyhodnotení a sčítaní bodov vyhralo družstvo s hráčmi Leo Lukáčik, Lukáš Janičina, Hugo Bajza, Vladislav Streltsov a Roman Grishin. Víťazom gratulujeme a výhru v podobe tričiek HOBA odovzdáme pri najbližšom možnom stretnutí s hráčmi.