VESELÉ VIANOCE HOBÁCI

Toto krásne video pripravili všetkým HOBAkom naši najmladší hokejisti. Veľmi pekne ďakujeme a poďakovanie patrí taktiež autorovi tohto krásneho videa. My sa pripájame a všetkým taktiež prajeme krásne prežitie vianočných sviatkov v pokoji, radosti a zdraví. 

https://fb.watch/2A72QWyl-i/

PEKNÉ VIANOCE DÚBRAVSKÝM SENIOROM


Veríme, že aj náš sponzorský dar, tento krásny vianočný stromček spríjemní vianočné sviatky všetkým klientom Domova pri kríži.

Prajeme Vám ešte raz šťastné a veselé sviatky v plnom zdraví.

UZATVORENIE PREVÁDZKY ZŠ

Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva z dôvodu pandémie ochorenia Covid 19 prevádzkovateľ zimného štadióna STARZ od 19.12.2020 zatvára prevádzku ZŠ do 10.1.2021. V prípade, ak by boli vydané nariadenia meniace tento termín, prevádzkovateľ zimného štadiónu by nám vedel poskytnúť ľadovú plochu podľa potrieb nášho klubu. 

Tréningy všeobecnej prípravy budú v tomto období pre všetky vekové kategórie zabezpečené online prípravou a všetci hlavní tréneri budú takto so svojimi hráčmi udržiavať aj kontakt. 

Priebeh nariadení budeme sledovať a o všetkých zmenách v príprave prinesieme informácie na klubovej stránke.

Ak budete niečo potrebovať, prosím kontaktujte svojho trénera, prípadne vedenie hokejového klubu.

BRÚSENIE KORČÚĽ - DECEMBER 2020

03.12.2020   16.00 - 18.00 hod., št.

04.12.2020   16.00 - 18.00 hod., pi.

07.12.2020   16.00 - 20.00 hod., po.

08.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

11.12.2020   16.00 - 20.00 hod., pi.

12.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

15.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ut.

16.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

19.12.2020   16.00 - 18.00 hod., so.

20.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

23.12.2020   16.00 - 18.00 hod., st.

27.12.2020   16.00 - 18.00 hod., ne.

28.12.2020   16.00 - 18.00 hod., po.

MIKULÁŠ ODMENIL, ČERT PONAHÁŇAL


V spolupráci s partnerom nášho hokejového klubu spoločnosťou TODOS, trénermi a rodičmi, sme pre našich najmenších hokejistov pripravili Mikuláša počas víkendových tréningov na ľade. Mikuláš si vypočul od detí krásne básničky, pesničky a odmenil všetky deti. Čert ponaháňal po ľade niektoré deti, púšťali sa vianočné pesničky a všetko dýchalo už blížiacimi sa vianočnými sviatkami. Aj napriek tomu, že sme museli Mikuláša organizovať v skupinách, všetko dopadlo podľa plánu. Ďakujeme všetkým, ktorí nám s organizáciou pomohli. 

VIANOCE VŠADE A PRE VŠETKÝCHTak ako minulý rok, opäť sme navštívili Dom seniorov Pri kríži pred vianočnými sviatkami. Aktuálna situácia nám nedovolila sa osobne stretnúť a potešiť obyvateľov DS krátkym programom. Po vzájomnej dohode s vedením DS naši mladší žiaci včera priniesli krásny umelý vianočný stromček s ozdobami a osvetlením pre všetkých obyvateľov DS. Spolu s nami prišli aj pán starosta Martin Zaťovič a pani námestníčka primátora Zdenka Zaťovičová. Veľmi si v klube vážime, že chlapci aj s trénerom Erikom Weissmannom veľmi ochotne išli za klub stromček odovzdať. Sme veľmi radi, že deti majú možnosť spoznať život aj z inej strany a sú učené vážiť si okolie a venovať svoj čas aj iným ľuďom.

POĎAKOVANIE ZA PODPORU NÁŠHO KLUBUVčera po stretnutí v DS sme sa poďakovali námestníčke primátora Zdenke Zaťovičovej a taktiež Magistrátu nášho mesta za schválenie a podporu nášho projektu a pridelenie dotácie vo výške 2.500 EUR. Celú finančnú čiastku sme použili na časť úhrady za prenájom ľadovej plochy. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.

PRIEBEH TRÉNINGOV DO REŠTARTU SÚŤAŽÍ

Ako uvádzame v informáciách o reštarte hokejových súťaží, veľmi ťažko môžeme predpovedať presnejší termín, kedy hokejový život prejde do normálu. Okrem samotných zápasov sa jedná hlavne o prípravu. Tréningy špeciálnej prípravy sa nám podarilo nastaviť podľa možností aké máme. Brali sme do úvahy, že je pre náš klub dôležitá každá veková kategória a preto sme sa snažili vytvoriť skupiny, ktoré čo najviac našim hráčom zabezpečia kontakt s ľadom a aj samotný tréning. Niekomu sa môže zdať, že klub šetrí a nedostatočne poskytuje prípravu pre svojich hráčov, resp. pri individuálnom pohľade na vec, že klub nedostatočne poskytuje prípravu pre „moje“ dieťa. Klub celkový objem ľadovej plochy, (aj vďaka podpore STARZu, ktorý nám dal zníženú cenu nájmu ĽP v tejto dobe) ktorý bežne využíva v tréningovom procese navýšil v tomto období takmer o 90%, aby vytvoril čo najoptimálnejšie podmienky pre všetkých. Máme využité všetky dostupné tréningové hodiny, ktorých sa naši hráči môžu zúčastňovať. V povolenom počte 6 osôb na športovisku si to môže ale každý vyhodnotiť po svojom. Dané podmienky nám dočasne priniesla doba a pri dodržaní všetkých nariadení a obmedzení pracujeme spolu aj s trénermi na každej využitej minúte tréningu na ľadovej ploche pre plne povolený počet osôb na ľadovej ploche. S trénermi komunikujeme a snažia sa vytvoriť čo najkvalitnejší tréning pre svojich zverencov. Tréningy bývajú hneď od prvej minúty maximálne využité a hráči sú aktívne zapojení do celej tréningovej jednotky. 

Ďakujeme všetkým našim hráčom a ich rodičom za pochopenie ale aj spoluprácu pri využití všetkých možných a dovolených miest počas tréningov na ľadovej ploche. Situáciu sledujeme a hneď ako bude možné nabehneme na kompletnú prípravu v kolektívnom a požadovanom rozsahu.