VÝŽIVA HOKEJISTUprezentáciu nájdete TU

VEDÚCKO ZA VŠETKO ĎAKUJEMEPrišiel do nášho klubu v roku 2016 spolu s pánom trénerom Ivanom Fenešom, ktorý si ho zobral k sebe ako vedúceho družstva. Od vtedy, aj napriek viacerým ponukám, u nás doteraz zostal. Sám si podľa vlastnej predstavy upravil šatňu svojho dorastu. Táto šatňa sa následne stala výkladnou skriňou, na ktorú sa chodievali pozerať aj tréneri z iných klubov, ktoré u nás hrávali. Nie raz, keď bolo na našom domovskom štadióne školenie trénerov z celého Slovenska, bola práve jeho šatňa všetkým trénerom ukázaná ako vzorová. Všetko malo svoje miesto, hráči mali v šatni všetko čo potrebovali. Pre komfort hráčov spravil všetko. Od vypratých tréningových a zápasových dresov, štucní, nabrúsenia korčúľ až po potrebnú opravu hokejového výstroja. Pitný režim, nakrájané ovocie a vždy niečo na dodanie energie pre hráčov bolo v šatni samozrejmosťou. Každú návštevu v šatni ponúkol jeho obľúbenou kávou. Aj keď od hráčov veľa vyžadoval, na niktorého z nich v šatni nedal dopustiť. Bol smutný z každej prehry, no následne sa tešil z každého ich úspechu. Klubová vlajka na strope jeho šatni, klubová hymna pred kažým zápasom, všade klubové logá, taký silný bol jeho prejav klubizmu, ktorému učil aj hráčov. Nebol srdcom len v doraste, vždy prišiel na zimný štadión skôr, aby si mohol pozrieť aj všetky naše vekové kategórie. Tešil sa z peknej kľučky malinkého prípravkára až po vyhratý súboj juniora. Nakoniec všetci boli jeho, o všetkých vedel rozprávať dlhé hodiny pri kávičke, ktorú sme si s ním tak veľmi radi v jeho šatni vypili. Keď k nám prišiel a pripravoval šatňu na tréning, celou šatňou sa ozývalo jeho obľúbené country. Ak už prichádzali prví hráči, country vypol. Chlapci si nakoniec jeho obľúbenú hudbu tak obľúbili, že sami chceli, aby ju nechal hrať a poznali texty už všetkých hraných piesní. Toto všetko k nám do klubu priniesol už v spomínanom roku 2016 pán Karol Černý. Všetci hráči v klube, ktorým vždy ochotne so všetkým rád pomohol, mu inak ako vedúcko ani nepovedali. Tak, ako si obľúbil hráčov a všetkých na našom domovskom štadióne, tak isto sme si my všetci obľúbili nášho vedúcka. Už keď naše prostredie dôverne poznal, nemal problém aj svojím hráčom v šatni povedať, že má jednu z najťažších chorôb. Prednedávnom doma oslávil svoje 66 narodeniny a my sme mu boli doma gratulovať. Boli ho doma pozrieť aj niektorí jeho hráči z nášho klubu. Všetci sa informovali o jeho zdravotnom stave, vždy ho nechali pozdravovať a priali mu hlavne veľa zdravia. Dnes ráno pre všetkých našich hráčov náš vedúcko svoj statočný boj prehral. Choroba bola zákernejšia a silnejšia. Vedúcko v nás zanechal ale takú silnú stopu, že v jeho nastavenom režime sa budeme čo najviac snažiť pokračovať. Vedúcko, pre nás dospelých Karči, ďakujeme, že sme Ťa mali možnosť spoznať, ďakujeme za všetko čo si pre nás urobil, že si nás veľa vecí aj naučil a že si bol našou súčasťou. Budeš nám veľmi chýbať, nikdy na Teba nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke!

PRÍPRAVKÁRI A PREDPRÍPRAVKÁRI ABSOLVOVALI LIVE TRÉNINGY S TRÉNEROM U TRÉNERAPríprava na sezónu 2020/2021 v prípravke a predprípravke pokračuje online či už tréningovými plánmi, videotréningami alebo live tréningami. Práve stredajšie live tréningy sú pravdepodobne momentálne u detí tie najpopulárnejšie, keď spolu trénujú, aj keď každý individuálne sám doma. Keďže v boji s koronavírusom Slovensko vyhráva, pán tréner plánuje jednému hráčovi z 0-1-2 a jednému hráčovi z 3-4 umožniť si zatrénovať spolu s trénerom a precvičovať cvičenia pre svojich spoluhráčov. Oliverkovi i Miškovi to išlo výborne aj keď niekedy museli lapať po dychu. :-) V podobných tréningoch budeme pokračovať aj v mesiaci máj. A možno sa nám podarí zorganizovať zopár tréningov už aj spoločných i keď v menších skupinkách. Všetky informácie budeme včas umiestňovať na klubovú stránku. Držme si palce!

INFORMÁCIA K SPOLOČNÝM TRÉNINGOM

Dňa 23.4.2020 sme na klub obdržali informáciu zo SZĽH k možnosti trénovania všeobecnej prípravy (tréningy na suchu). SZĽH situáciu sleduje, hneď ako bude situácia jasnejšia, dá na kluby prehlásenie. Momentálne, keďže hokej je kontaktný šport, SZĽH postupuje podľa vládnych nariadení, podľa ktorých je aktuálne kontaktný šport zakázaný. 


Dnešné  (27.4.2020)  informácie zo SZĽH k situácii:

HROZBA

Spoločná príprava počas prípravného obdobia nebude možná.

OPATRENIE

Metodické video tréningového programu, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj komunikácie klubových trénerov a hráčov pre obsah individuálnej pohybovej a kondičnej prípravy.


Náš klub aktuálne zabezpečuje individuálnu prípravu pre všetky vekové kategórie. Ak bude povolená skupinová príprava, klub v čo najkratšom termíne zabezpečí spustenie tréningov všetkých kategórií. 

VYPRATANIE ŠATNÍ

V prípade, ak máte v šatni ešte hokejový výstroj alebo veci na tréningy všeobecnej prípravy, je potrebné si všetko zobrať v nasledovných termínoch:

21.4.2020 utorok  v čase 15.00 - 16.30 hod.

22.4.2020 streda  v čase 15.00 - 16.30 hod.

Kľúče od šatne dostanete v kancelárii hokejového klubu.

Všetky použité veci, ktoré zostanú v šatni po týchto termínoch budú vyhodené.

Pri vstupe na zimný štadión je potrebné mať ochranné rúško.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Individuálna príprava v nasledujúcich mesiacoch bude zabezpečovaná pre jednotlivé kategórie (podľa sezóny 2019/2020) nasledovne:


0-1-2,  3-4  –  Mgr. Ľubomír Líška – 0908 660 877, lubomirliska@yahoo.com

Do Veľkej noci budú zasielané tréningové plány podobne ako v mesiaci marec. Po skončení Veľkej noci bude jedenkrát v týždni live tréning s trénerom, jeden tréning posielaný prostredníctvom krátkych videí a jeden tréning v elektronickej podobe. Ako bonus zaradíme aj pár cvičení na inline korčuliach. Všetky informácie (vrátane tréningov) budú posielané rodičom emailom.


MLADŠÍ ŽIACI, STARŠÍ ŽIACI - Mgr. Martin Tekáč – 0903 022 553, martin.tekac@gmail.com

Boli vytvorené facebookové skupiny, HOBA MLADŠÍ ŽIACI a HOBA STARŠÍ ŽIACI, do ktorých sa budú môcť prihlasovať iba hráči týchto kategórií. Tréningové plány nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


KADETI, DORAST, JUNIORI – Mgr. Filip Tallo – 0905 343 620. filiptallo@gmail.com

Príprava bude prebiehať podľa tréningových plánov, ktoré nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím klubom dočasne určených trénerov pre jednotlivé kategórie.


PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ POČAS MESIACOV 4,5,6/2020

                                         04/2020  05/2020       06/2020

predprípravka 0-1-2      25 €     25 €     20 €

prípravka 3-4      30 €     30 €     20 €

mladší žiaci 5,6      40 €     40 €     40 €

starší žiaci 7,8      40 €     40 €     40 €

kadeti              40 €     40 €     40 €

dorast              40 €     40 €     40 €

juniori              40 €     40 €     40 €


V prípade, ak máte niektorí z Vás možnosť platiť príspevky aj v plnej výške, prípadne aj nejakým iným spôsobom pomôcť k fungovaniu hokejovému klubu, túto Vašu pomoc veľmi radi uvítame. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.


ZISŤUJEME, PRIPRAVUJEME, RIEŠIME, ZABEZPEČUJEMEAktuálne pracujeme na zabezpečení klubu a taktiež tréningov pre všetkých našich hráčov a hráčky. Bližšie informácie prinesieme najneskôr v piatok 3.4.2020 na klubovej stránke. Ďakujeme Vám za pochopenie, trpezlivosť a veríme, že sa budeme čím skôr opäť spolu stretávať a spoločne sa venovať tomu, čo nás spája. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia.

AKO ĎALEJ S NAŠIM KLUBOM

Na základe vzniknutej situácie nie len na Slovensku a v dôsledku opatrení prijatých vládou SR ale aj  aktuálneho vývoja v SZĽH, prijalo Predsedníctvo klubu nasledovné:

- ukončili sme  sezónu 2019/2020 a začíname prípravu na novú hokejovú sezónu 2020/2021

- veľmi radi by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým rodičom a partnerom za podporu a spoluprácu v predošlej sezóne. Bez vašej pomoci by sme len veľmi ťažko boli schopní zabezpečiť adekvátne podmienky na športovú činnosť. Ďakujeme všetkým trénerom za vedenie zápasov a tréningových procesov. Sme veľmi hrdí na všetky naše deti a mladých hokejistov, že obliekali náš zápasový dres, trénovali a hrali v našom spoločnom hokejovom klube a nielen tým nám robili radosť a dávali zmysel našej práci. ĎAKUJEME

- nová sezóna 2020/2021 začne od 30.3.2020 v núdzovom režime koordinovaná cez hlavných trénerov jednotlivých vekových kategórií na diaľku, prípadne klubom dočasne povereným trénerom

- ešte počas mesiaca marec sa môžu všetci hráči a rodičia v prípade potreby obrátiť so všetkým na svojich trénerov, ktorí Vás, alebo Vaše deti trénovali v sezóne 2019/2020, alebo priamo na vedenie klubu

- zoznam hlavných  trénerov v sezóne 2020/2021 bude na stránke zverejnený priebežne

- pripravíme pre každú vekovú kategóriu čo najlepšiu individuálnu prípravu, aby sa každý hráč mohol individuálne pripravovať a bol schopný sa zapojiť po spustení sezóny do klubovej prípravy (poslaná bude mailom do 5.4.2020, zatiaľ nech hráči trénujú podľa klubovej stránky, predprípravka a prípravka podľa už odoslaných tréningových plánov)

- nielen pre klub začalo ťažké a neisté obdobie, z tohto dôvodu žiadame všetkých, ktorých sa to týka o doplatenie si príspevkov na športovú činnosť

- sme si vedomí, že za mesiac marec sme neabsolvovali všetky plánované majstrovské zápasy a neabsolvovali kompletný tréningový proces. Úprimne Vás, rodičov všetkých našich hráčov, prosíme, aby ste za mesiac 3/2020 uhradili príspevky v plnej výške, aby klub bol schopný uhradiť všetky jeho finančné záväzky (faktúry za mesiac február prijaté v marci). Sme v situácii, v ktorej takto môžete výrazne napomôcť ďalšiemu fungovaniu klubu. Veľmi pekne ďakujeme

- za predpokladu, že nepríde k zásadnej zmene okolností, napr. že činnosť klubu bude pozastavená na skutočne výrazne dlhé obdobie, klub ponecháva platbu príspevkov na športovú činnosť od apríla na sumu upravenú ako počas letnej prípravy, výšku a spôsob platby uverejníme na stránke do konca mesiaca marec

- ak by sa niekto ocitol v náročnej situácii a mal by problém s platením príspevkov od apríla, Predsedníctvo klubu je pripravené na základe písomnej žiadosti individuálne riešiť odloženie platby na neskôr a pod.

- prosíme všetkých, ktorí majú možnosť pomôcť a tým udržať potrebné podmienky (trénerov atď.), aby kontaktovali klub

- Predsedníctvo klubu situáciu pozorne sleduje a bude vás o všetkom aktuálne informovať 


Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu trpezlivosť, podporu a pochopenie. 

S pozdravom,

Predsedníctvo hokejového klubu HOBA BRATISLAVA