ROZPIS 2019/2020

Prinášame Vám rozpis tréningov v školskom roku 2019/2020:


Tréningy družstiev špeciálnej prípravy (ľadová plocha):
Tréningy všeobecnej prípravy (telocvičňa) vybavujeme nasledovne:

Predprípravka   streda

Prípravka           streda

Mladší žiaci       štvrtok

Starší žiaci         štvrtok


Individuálne tréningy špeciálnej prípravy (ľadová plocha):

Mladší žiaci   pondelok                  13.30 - 14.30 hod.

Starší žiaci    utorok                        13.30 - 14.30 hod.

Kadeti, dorast, juniori   utorok     07.15 - 08.15 hod.


Sledujte si prosím vždy aktuálne rozpisy tréningov na klubovej stránke, alebo v priestoroch zimného štadióna, zmena termínov vyhradená!

PIATACI OBSADILI 1. MIESTOPoslednú prázdninovú sobotu vycestovali naši piataci na turnaj do Levíc. Po výbornom výkone zverenci trénerov Martina Tekáča a Ivana Schwarza porazili domáce Levice 7:4, MMHK Nitru 3:2 a bratislavský Ružinov 5:3 a s plným bodovým ziskom (6 bodov) sa stali víťazmi turnaja. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za peknú reprezentáciu nášho klubu.

ĎAKUJEME RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB


Víťazi turnaja žiakov 8. ročníkov, naši HOBAci. Gratulujeme!

Už v minulosti sme sa bavili s riaditeľom RŠK Ing. Ľubomírom Lenárom o myšlienke usporiadať nejakú spoločnú akciu pre bratislavské hokejové kluby. Už toto leto prišiel pán riaditeľ s konkrétnou predstavou, ktorú sa mu podarilo aj naplniť. RŠK zorganizoval postupne od 26.8.2019 do 29.8.2019 jednodňové hokejové turnaje pre šiestakov, kadetov, ôsmakov a siedmakov. Naši šiestaci obsadili 3. miesto, kadeti 4. miesto, ôsmaci 1. miesto a siedmaci 4. miesto. Určite zápolenie v bratislavskom hokejovom kraji malo svoj náboj, veď všetko boli derby zápasy, ale cieľom bolo niečo úplne iné. Pripraviť všetkým hráčom, ich rodičom, kamarátom a všetkým rodinným príslušníkom jednu peknú veľkú akciu, vďaka ktorej sa všetci poznáme, a to je HOKEJ. Pán riaditeľ, ďakujeme Vám, Vašim spolupracovníkom a celému RŠK za pekný hokejový týždeň.

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 2.9. - 8.9.2019

7.9.2019 sobota

09.00 hod. Ružinov BA - HOBA BA, dorast

17.00 hod. HOBA BA - Michalovce, juniori


8.9.2019 nedeľa

10.30 hod. HOBA BA - Prešov, juniori

13.15 hod. HOBA BA - Ružinov BA, kadeti

13.15 hod. Trnava - HOBA BA, žiaci 6, zraz na zim.št. o 10.30 hod.

15.30 hod. Trnava - HOBA BA, žiaci 5, zraz na zim.št. o 10.30 hod.

SKVALITNENIE EFEKTIVITY V PRÍPRAVE HRÁČOV

Ľadový hokej kladie na hráčov vysoké požiadavky v oblasti kondičných a koordinačných schopností. Korčuľovanie, technika herných zručností a riešenie rozličných herných situácií vo veľkej rýchlosti ovplyvňujú herný výkon hráča. Vo vyšších vekových kategóriach je navyše náročnosť hry umocnená vysokými nárokmi na špeciálnu trénovanosť najmä v anaeróbnych podmienkach energetického krytia. Analýza vnútorného zaťaženia v tréningu aj zápase je východiskom k vytváraniu takých tréningových jednotiek, ktorých intenzita a kondičná náročnosť kladú na hráčov adekvátne nároky v týždennom mikrocykle. Jedným z ukazovateľov intenzity vnútorného zaťaženia organizmu je srdcová frekvencia (SF).

Srdcová frekvencia je reprezentatívnou veličinou pri posudzovaní zaťaženia srdcovo-cievneho systému, veľmi rýchlo reaguje na zmeny intenzity, či odporu pri zaťažení organizmu.  Jej meranie je účinnou metódou okamžitej kontroly intenzity zaťaženia hráča so zameraním na získanie objektívnych informácii o aktuálnom stave jeho trénovanosti.

Vďaka podpore spoločnosti HERNWOOD, a.s. náš klub v súčasnosti disponuje 25 kusmi hrudných meračov SF typu Polar H10, novým iPadom Pro 12,9’’ a aplikáciou Polar Team, vďaka čomu môžeme v reálnom čase na monitore iPadu sledovať hodnoty SF všetkých hráčov v tréningu, či v zápase. Následne máme k dispozícii objektívne údaje o výkone hráčov, o intenzite tréningového zaťaženia a kondičnej náročnosti jednotlivých cvičení. Vieme operatívne zasiahnuť do tréningovej jednotky alebo nasadzovať formácie, či jednotlivých hráčov v zápase. Môžeme sledovať a porovnávať vytrvalostné schopnosti jednotlivých hráčov a efektívnejšie tak plánovať a individualizovať tréningové zaťaženie. SF môžeme monitorovať ako na ľade, tak aj počas všeobecnej prípravy či už v posilňovni, alebo v teréne.

Tento systém monitorovania vnútorného zaťaženia hráčov nájde uplatnenie najmä vo vyšších vekových kategóriach (kadeti, dorast, juniori), kde sa rozvoj špeciálnej vytrvalosti stáva významným faktorom v štruktúre herného výkonu. Tréning na základe srdcovej frekvencie umožňuje trénerom optimalizovať tréningové zaťaženie v súlade s požadovaným rozvojom špeciálnej trénovanosti.

Celú odbornú prácu s týmto zariadením majú v klube na zodpovednosti tréner Miroslav Huntata, šéftréner klubu Milan Klement a tréneri jednotlivých kategórií, ktorí využívajú túto možnosť k príprave svojich hráčov. 

Ďakujeme spoločnosti HERNOWOOD, a.s., vďaka ktorej máme v klube takúto možnosť.

PRÍPRAVKA NA SÚSTREDENÍHobáci z prípravky sa posledný prázdninový týždeň “sústreďovali” v Žiari nad Hronom a okolí. Na novučičkom zimnom štadióne absolvovali 3 tréningové jednotky. Ďalšie tréningy všeobecnej prípravy absolvovali na Repišti, kde boli ubytovaní. Navštívili aj najväčšie planetárium na Slovensku a absolvovali aj túru k hradu Marcusu, či k pamätnému hokejovému dvojkŕížu.

PRÁZDNINOVANIE NAŠICH NAJMENŠÍCH HOBÁKOVAj toto leto sme pokračovali v tradícii organizovania denných minikempov v našom klube pre prípravku a predprípravku. Okrem klubového tréningového programu si Hobáci spoločne užívali aj ďalšie dúbravské i bratislavské “atrakcie”. 

Boli na Kolibe, v múzeu polície, na Devínskej Kobyle, v Dúbravskom múzeu i vo sférickom kine. Nechýbalo ani obľúbené kúpalisko Rosnička. Ďakujeme hlavnému trénerovi prípravky a predprípravky Ľubomírovi Líškovi, všetkým našim trénerom, vedúcim družstiev a všetkým ochotným a obetavým rodičom, ktorí pomohli s organizáciou a bezproblémovým priebehom týchto kempov. Všetkým deťom prajeme úspešný školský rok 2019/2020!

NEPRIESTRELNÝ JANO KOREC


Na turnaji v Salzburgu sa do brány SR16 v stretnutí s Českom postavil Jano Korec, ktorý kryl všetkých 37 striel súpera. Naši mladíci zdolali súpera 3:0. Gratulujeme Janovi k výkonu a celému tímu SR16 k dosiahnutému výsledku.

https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/hokejisti-sr-16-v-salzburgu-zdolali-cechov

ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 26.8. - 1.9.2019

26.8.2019 pondelok

Turnaj Ružinovského športového klubu /RŠK/ žiaci 6


27.8.2019 utorok

Turnaj RŠK - kadeti


28.8.2019 streda

Turnaj RŠK - žiaci 8


29.8.2019 štvrtok

Turnaj RŠK - žiaci 7

10.00 hod. Trnava - HOBA BA, kadeti, zraz na zim.št. o 07.30 hod. 

16.30 hod. HOBA BA - HC Břeclav, juniori  /zápas zrušený/


30.8.2019 piatok

14.00 hod. Trnava - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 11.15 hod.


31.8.2019 sobota

09.00 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 8

11.15 hod. HOBA BA - Slovan BA, žiaci 7

17.30 hod. Skalica - HOBA BA, dorast, zraz na zim.št. o 14.30 hod.


ROZPIS ZÁPASOV V TÝŽDNI 19.8.-25.8.2019

20.8.2019 utorok

12.15 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 8

14.30 hod. Slovan BA - HOBA BA, žiaci 7

17.15 hod. HC Břeclav - HOBA BA, juniori, zraz na zim.št. o 14.30 hod.


21.8.2019 streda

16.00 hod. HOBA BA - Ružinov BA, dorast


23.8.2019 piatok

08.45 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 6

11.15 hod. Ružinov BA - HOBA BA, žiaci 5


24.8.2019 sobota

Kadeti turnaj v Piešťanoch, zraz na zim.št. o 05.30 hod.

Juniori turnaj v Skalici, zraz na zim.št. o 07.45 hod.


25.8.2019 nedeľa

Juniori turnaj v Skalici,zraz na zim.št. o 07.45 hod.