ČERT, MIKULÁŠ, ANJELKompletný útok Čert, Mikuláš, Anjel vykorčuľovali na ľadovú plochu medzi našich prípravkárov priamo počas tréningu. Ďakujeme im za návštevu, ako aj všetkým, ktorí nám pomohli s organizáciou vydarenej akcie.

SANTA CLAUS CUPV termíne 1. - 3.12.2023 sa naši hráči kategórie U10 zúčastnili minihokejového turnaja Santa Claus Cup v maďarskom Gyori. Mladí HOBAci po výborných výkonoch v silnej konkurencii až 25 tímov obsadili pekné 5. miesto. Určite im pomohla aj silná podpora našich fanúšikov z hľadiska, ktorí vytvorili počas celého turnaja najlepšiu atmosféru. Ďakujeme všetkým za výborný výsledok a silnú podporu. 

Športová príprava v ľadovom hokeji
Ďakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 12.900 EUR na kalendárny rok 2023. Dotáciu sme použili v plnej výške na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2023.

PODPORIL NÁS AJ BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ


Aktivity nášho hokejového klubu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj pridelením dotácie nášmu projektu SPOLOČNÁ PRÁCA, SPOLOČNÉ ÚSPECHY vo výške 3.500,- EUR. Celú dotáciu sme použili na pokrytie časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2023. Ďakujeme BSK za podporu našich športových aktivít.

ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORU


Prihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom SPOLU A ÚSPEŠNE. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 3.000,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2023. Za podporu nášho projektu Hlavnému mestu SR Bratislava veľmi pekne ďakujeme.

PREDOHRÁVKY ŽIAKOV 8+6 A DORASTU

žiaci 8

Trnava - HOBA BA

nový termín:        05.11.2023   13.15 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   10.30 hod.


žiaci 6

Trnava - HOBA BA

nový termín:        05.11.2023   15.30 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   12.45 hod.


DORAST

Trnava - HOBA BA

nový termín:        17.11.2023   13.45 hod.

pôvodný termín:    18.11.2023   15.30 hod.SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ZIMNÉHO ŠTADIÓNU PO REKONŠTRUKCII


V nedeľu 8.10.2023 sa na našom domovskom zimnom štadióne uskutočnilo Slávnostné otvorenie zimného štadiónu po rekonštrukcii kompletnej strojovne chladenia a plochy. Slávnostného otvorenia sa zúčastnili: za mesto BA viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová, starosta našej MČ Martin Zaťovič a jeho zástupca Marián Bohunský, mestskí poslanci Zdenka Zaťovičová a Juraj Káčer, ktorí pôsobili počas prípravy rekonštrukcie a jej začiatku na pozícii zástupcu primátora, ďalej Ladislav Križan, riaditeľ STARZu a jeho kolegovia z riaditeľstva STARZu a za SZĽH prezident zväzu Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo. Pred samotným otvorením tréneri prípravky na čele s Ľubomírom Líškom pripravili pre deti hokejový miniturnaj, na ktorý sme si pozvali rovesníkov z bratislavského Slovanu. Pred vyhodnotením turnaja mali krátky príhovor všetci zúčastnení hostia. Nasledovalo Slávnostné otvorenie  a všetky zúčastnené deti na miniturnaji dostali medailu. Nasledoval majstrovský zápas našich juniorov proti Slovanu, v ktorému sme podľahli 2:4. Súčasťou stretnutia juniorov boli sprievodné akcie pre divákov, ako streľba z ľadovej plochy na prázdnu bránu, vhodenie pukov z tribúny s cieľom na stredové bully na presnosť alebo tombola, v ktorej prvou cenou boli 2. lístky na blížiace sa MS2024. Komplet celý výťažok z tomboly bol počas zápasu juniorov odovzdaný našej prípravke, ktorý použijú na turnaje tejto vekovej kategórie. Ďakujeme všetkým za pomoc a podporu celého vydareného dňa, či to bola organizačná pomoc alebo materiálna. 

VYHRAJ LÍSTKY NA MS 2024 V HOKEJI A KOPEC INÝCH ZAUJÍMAVÝCH CIEN


V nedeľu sa na našom domovskom zimnom štadióne uskutoční jeho slávnostné otvorenie po rozsiahlej rekonštrukcii kompletného chladenia a výmeny plochy. Hlavným organizátorom celej akcie je mestská príspevková organizácia STaRZ Bratislava, ktorá zimný štadión v Dúbravke aj prevádzkuje. Medzi pozvanými hosťami sú zástupcovia Mesta Bratislava, Mestskej časti Dúbravka a Slovenského zväzu ľadového hokeja. Ak by ste sa uvedenej akcie chceli zúčastniť, srdečne vás pozývame. 

Program:

10.00 - 12.00 hod. - miniturnaj prípravky tímov Slovan Bratislava a HOBA Bratislava

12.00 hod. - predstavenie pozvaných hostí a ich príhovor, ktorý je súčasťou slávnostného otvorenia.

Ďalej nasleduje vyhodnotenie miniturnaja a ocenenie všetkých zúčastnených hráčov.  Počas tohto ocenenia budú ocenení a prevezmú si medaile za minulú hokejovú sezónu aj starší žiaci HOBA Bratislava, ktorí obsadili - kategória U15 3. miesto a kategória U14 2. miesto. O 13.15 hod začína ligové stretnutie, derby zápas 1. ligy juniorov HOBA Bratislava - Slovan Bratislava. Po prvej tretine je pre divákov pripravená súťaž v streľbe na prázdnu bránku. Po druhej tretine súťaž v hádzaní puku do bully stredového kruhu. Majiteľ puku, ktorého puk bude čo najväčším objemom v strede bodu na vhadzovanie v stredovom kruhu, sa stáva víťazom. Puky na túto súťaž sa budú dávať divákom pri zakúpení tombolového lístka. Tombola bude vylosovaná pred začiatkom tretej tretiny. Tombolové lístky je možné si zakúpiť za 1 € počas celej akcie, t.j. od 10.00 hod. Prvou cenou v tombole budú 2. lístky na MS 2024 v hokeji, ktoré sa uskutočnia v Čechách. Výťažok z tomboly bude odovzdaný počas jej žrebovania vedúcemu trénerovi našej prípravky a bude použitý na minihokejové turnaje pre našich najmenších hokejistov.

INDIVIDUÁLNE TRÉNINGY ZAČÍNAJÚ V OKTÓBRI

Aj počas tejto hokejovej sezóny budeme organizovať klubové individuálne tréningy. Individuálne tréningy sa uskutočnia každý utorok a štvrtok od 3.10.2023 (okrem prázdnin a štátnych sviatkov) v čase 7.15 - 8.15 hod. Každý utorok bude zameraním IT zdokonaľovanie korčuliarskych zručností a tréning brankárov, štvrtky budú zamerané na individuálny tréning herných zručností. Tréningy sú určené pre starších žiakov 9. ročník, dorast a juniorov. Počas sezóny sa môžu vekové kategórie meniť na základe rozhodnuita trénerov.

Ak budú mať hráči so súhlasom ich rodičov a školy možnosť sa individuálnych tréningov zúčastňovať, v prípade potreby dostanú vždy mesačný program tréningov, ktorý odovzdajú v škole. 

Individuálnych tréningov sa bude môcť zúčastňovať len hráč, ktorý má v klube riadne uhradené všetky svoje príspevky na športovú činnosť.