AJ MY HLASUJEME ZA NOVÝ K PARK V NAŠEJ MESTSKEJ ČASTI

https://www.youtube.com/watch?v=1wpky42QHYE


Mestská časť Bratislava-Dúbravka sa zapojila do prvého ročník projektu spoločnosti Kaufland. Pomôžme hlasovaním našej MČ získať nový športový park. 


Hýb sa a hlasuj za park | dubravka.sk


Prosím, pomôžme každým svojim hlasom k víťazstvu našej MČ.

LUKÁŠ SA ZÚČASTNIL VÝCVIKOVÉHO TÁBORA BRANKÁROV


V závere minulého roka sa vo Zvolene konal Výcvikový tábor brankárov. Z nášho klubu sa tejto akcie pod vedením reprezentačného trénera brankárov Jána Lašáka zúčastnil Lukáš Janičina. Veríme, že výkony našich brankárov upútajú do budúcna reprezentačných trénerov brankárov a dostanú aj ďalší naši brankári pozvánku na podobné akcie. 

FANDÍME SLOVENSKÝM HOKEJISTOM NA MS20 V KANADEV termíne 26.12.2021 - 5.1.2022 sa v Kanade uskutočnia MS hokejistov do 20 rokov. Slovensko má na týchto MS20 zložený veľmi ambiciózny tím, ktorý môže aj napriek silnej skupine príjemne prekvapiť. 


Program našich hokejistov:

27.12.2021  03.30 hod. USA - Slovensko

28.12.2021  03.30 hod. Švédsko - Slovensko

29.12.2021  22.30 hod. Slovensko - Rusko

31.12.2021  01.00 hod. Slovensko - Švajčiarsko


 V termíne 2.1.2022 sa uskutoční štvrťfinále, 4.1.2022 semifinále a 5.1.2022 finále MS.


Prajeme slovenským hokejistom veľa úspechov!

KAMEROVÝ SYSTÉM SZĽH UŽ AJ NA NAŠOM DOMOVSKOM ŠTADIÓNE

SZĽH realizuje už dávnejšie Centrálny systém rozvoja a podpory tréningového procesu mládeže na zlepšenie a skvalitnenie športového zázemia, infraštruktúry a tréningového procesu. Súčasťou realizovaného procesu je aj inštalácia a využívanie jednej kamery na snímanie výlučne ľadovej plochy, výhradne iba počas klubových tréningových jednotiek a hokejových zápasov. Vďaka inštalácii tejto kamery bude už aj z dúbravského zimného štadióna možnosť sledovať live stream z jednotlivých domácich stretnutí.  Ďakujeme STARZu a SZĽH za inštaláciu zväzovej kamery na našom domovskom zimnom štadióne.

ZA CELOSVETOVÚ PANDÉMIU ZODPOVEDNÝ SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ŠPORT?S plnou vážnosťou sledujeme situáciu nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách. Všetci rozumieme tomu, že musíme byť všetci opatrní a treba taktiež minimalizovať možnosť šírenia tohto ochorenia a hlavne jeho následky. Nariadenia v našej krajine sú ale nepochopiteľne iné. Nerozumieme tomu, prečo je organizovaný mládežnícky šport u nás zakázaný, mládežnícke štadióny sú u nás prázdne a okolité krajiny dali športu pre deti a mládež zelenú. 

Privítali sme aktivitu piatich najväčších športových zväzov u nás a aktívne sme ju aj podporili. Veríme, že je možnosť nastaviť nasledujúci Covid semafor tak, že dokážeme spoločne vytvoriť pre deti a mládež bezpečné prostredie a umožniť im organizovane športovať.

Kompetentní si pravdepodobne neuvedomujú, že druhá stopka by pre súčasnú mladú športujúcu generáciu mohla znamenať aj definitívnu stopku v ich spoločnej snahe spolu s ich rodičmi, ktorí ich výdatne podporujú,  a to prebojovať sa do vrcholového športu a byť v ňom aj úspešný. 

Sme SZĽH v tomto presvedčení kompetentných nápomocní a veríme, že súčasné nariadenia pre šport budú upravené tak, že deti a mládež budú mať možnosť pre svoj šťastný život a budú taktiež môcť napĺňať a žiť svoje sny.


PODPORIL NÁS AJ BSKAktivity nášho hokejového klubu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj pridelením dotácie nášmu projektu SPOLU A ĎALEJ vo výške 2.250,- EUR. Celú dotáciu sme použili na pokrytie časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu sme sa na našom domovskom zimnom štadióne poďakovali vicežupanovi p. Jurajovi Štekláčovi.

ĎAKUJEME MESTU BRATISLAVA ZA PODPORUPrihlásili sme sa do grantového programu nášho mesta vypracovaním projektu s názvom SPOLU TRÉNOVAŤ, SPOLU VÍŤAZIŤ. Mesto Bratislava náš projekt podporilo a poskytlo nám dotáciu vo výške 2.000,- EUR, ktorú sme v plnej výške použili na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu nášho projektu sme osobne poďakovali na našom domovskom zimnom štadióne viceprimátorke nášho mesta, p. Zdenke Zaťovičovej.