PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA JÚN 2020

Nakoľko sme v klube spustili 18.5.2020 okrem online prípravy aj spoločné tréningy, príspevok na jún sme boli nútení upraviť nasledovne:

                                         06/2020  

predprípravka 0-1-2      40 €    

prípravka 3-4              40 €     

mladší žiaci 5,6      75 €    

starší žiaci 7,8      75 €     

kadeti              75 €     

dorast              75 €     

juniori              75 €     


V prípade dvoch súrodencov je 10 EUR zľava na každého hráča. V prípade, že ste príspevok na jún už uhradili, prosím pošlite doplatok na daný mesiac. Žiadame, aby príspevky na jún boli uhradené do 5.6.2020. Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNUKaždý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2020/2021. Podľa Súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

- dorast a juniori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore televýchovné lekárstvo

- kadeti, žiaci, prípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater

Termíny prehliadok dorastencov a juniorov budú mať k dispozícii tréneri týchto vekových kategórií a hráči si budú môcť vybrať termín a čas vyšetrenia. Budú ich absolvovať u MUDr. Urvayovej, budeme sa snažiť ich zabezpečiť v mesiaci jún, prípadne si môžu hráči vybrať iné pracovisko športového lekára. 

Samozrejme, že prehliadky u športového lekára môžu absolvovať aj hráči  mladších vekových kategórií, lekára a termíny si budú zabezpečovať individuálne. Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky  nájdete TU.

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov - najmladších hobákov), aby si lekárske prehliadky zabezpečili v mesiaci jún a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní v kancelárii hokejového klubu.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.

TRÉNINGOVÉ A ZÁPASOVÉ DRESY

Prosíme opätovne všetkých hráčov, ktorí majú doma tréningové alebo zápasové dresy, aby ich priniesli na najbližší tréning a odovzdali ich svojim trénerom, alebo najlepšie priamo v kancelárii hokejového klubu v pondelok, alebo v utorok od 16.00 do 17.30 hod. Potrebujeme všetky dresy oprať a hlavne skompletizovať všetky sady dresov. Ďakujeme veľmi pekne za pochopenie.

ŠTARTUJEME NOVÚ HOKEJOVÚ SEZÓNU

Po domácich individuálnych tréningoch všetkých vekových kategórií, odštartuje v klube už aj spoločná časť prípravy na novú hokejovú sezónu 2020/2021. Vzhľadom k tomu, že stále platia vládne opatrenia, ktoré boli prijaté s ohľadom na pandémiu koronavírusu, je treba počítať s tým, že tohtoročná príprava bude prebiehať v odlišnom režime, ako to bolo počas iných rokov. Po zvážení celej situácie sme sa rozhodli aj po konzultácii s novými, alebo staronovými trénermi všetkých našich kategórií, naplánovať spoločnú prípravu od pondelka 18.5.2020. Nakoľko sú stále zatvorené niektoré športoviská a telocvične, rozpisy tréningov budeme stále týždenne aktualizovať. 


ZOZNAM HLAVNÝCH TRÉNEROV NA SEZÓNU 2020/2021


Predprípravka a prípravka

Ľubomír Líška, tel.: 0908 660 877

email: lubomirliska@yahoo.com

 

Mladší žiaci

Erik Weissmann, tel.: 0903 238 822

email: erikweissmann@yahoo.com

 

Starší žiaci

Martin Tekáč, tel.: 0903 022 553

email: martin.tekac@gmail.com

 

Kadeti

Filip Tallo, tel.: 0905 343 620

email: filiptallo@gmail.com

 

Dorast

Miroslav Huntata, tel.: 0904 912 755

email: huntata.miroslav@gmail.com

 

Juniori

Martin Gálik, tel.: 0903 253 501

email: galosa21@gmail.com


AKTUÁLNE ZOZNAMY HRÁČOV /-ČIEK

Zoznamy hráčov /-čiek všetkých vekových kategórií budú zverejnené na klubovej stránke priebežne do soboty 16.5.2020. Nakoľko boli v apríli SZĽH dané nové podmienky rozdelenia vekových kategórií od novej hokejovej sezóny a počas mája prišlo k zmene a nie sú zatiaľ známe žiadne pravidlá a podmienky zmien, môže ešte prísť k nejakým posunom v zoznamoch. V prípade posunu niektorých hráčov Vás bude po oboznámení sa so zmenami informovať už tréner príslušnej vekovej kategórie. 

PROSÍME O ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCU POČAS SPUSTENIA SPOLOČNÝCH TRÉNINGOV

Od pondelka 18.5.2020 štartujeme v klube už aj spoločné tréningy. V mesiaci máj sú tréningy pre kategórie predprípravky, prípravky a žiakov dobrovoľné, vzhľadom k zdravotnej situácii v našej republike a taktiež na celom svete. Všetci rodičia a zákonní zástupcovia púšťajú deti na tréningy predprípravky, prípravky a všetkých žiackych vekových kategórií v mesiaci máj 2020 dobrovoľne. Všetky zúčastnené deti a hráči vo vyšších vekových kategóriách musia byť pri účasti na tréningoch úplne zdraví, nebolo im ošetrujúcim lekárom nariadené karanténne opatrenie a taktiež neprišli za posledné dva týždne do styku s osobou, ktorá ochorela prenosnou infekčnou chorobou. V prípade, že by sa už počas trénovania vyskytol nejaký závažný zdravotný problém, informujte o tom prosím bezodkladne hokejový klub na t.č. 0905 723 873 - p. Semančík, príp. mailom na adrese hokej.dubravka@gmail.com a trénera príslušnej vekovej kategórie. Situáciu ohľadom pandémie budeme sledovať a budeme poskytovať na klubovej stránke vždy nové informácie. Poučení budú taktiež všetci naši tréneri, prosím riaďte sa ich prípadnými nariadeniami. Dezinfekčné prostriedky na ruky pre všetky vekové kategórie počas všetkých tréningov zabezpečí prostredníctvom hlavných trénerov klub a budú ich mať všetci hráči a tréneri počas daných opatrení na všetkých spoločných tréningoch k dispozícii. Ak sa rodičia rozhodnú, že dieťa v máji na spoločné tréningy nepustia, informujte prosím o tom trénera príslušnej vekovej kategórie. Prosím, buďme všetci zodpovední.

INFORMÁCIA K SPOLOČNÝM TRÉNINGOM

Spoločné tréningy plánujeme v klube od 18.5.2020. Účasť na spoločných tréningoch bude dobrovoľná. Forma a priebeh tréningov bude v súlade s aktuálnymi nariadeniami hlavného hygienika a vlády SR. Rozpis tréningov bude na stránke zverejnený koncom budúceho týždňa. V týždni 11.5. - 17.5.2020 budú tréningy prebiehať v nezmenenom režime.

VÝŽIVA HOKEJISTUprezentáciu nájdete TU

VEDÚCKO ZA VŠETKO ĎAKUJEMEPrišiel do nášho klubu v roku 2016 spolu s pánom trénerom Ivanom Fenešom, ktorý si ho zobral k sebe ako vedúceho družstva. Od vtedy, aj napriek viacerým ponukám, u nás doteraz zostal. Sám si podľa vlastnej predstavy upravil šatňu svojho dorastu. Táto šatňa sa následne stala výkladnou skriňou, na ktorú sa chodievali pozerať aj tréneri z iných klubov, ktoré u nás hrávali. Nie raz, keď bolo na našom domovskom štadióne školenie trénerov z celého Slovenska, bola práve jeho šatňa všetkým trénerom ukázaná ako vzorová. Všetko malo svoje miesto, hráči mali v šatni všetko čo potrebovali. Pre komfort hráčov spravil všetko. Od vypratých tréningových a zápasových dresov, štucní, nabrúsenia korčúľ až po potrebnú opravu hokejového výstroja. Pitný režim, nakrájané ovocie a vždy niečo na dodanie energie pre hráčov bolo v šatni samozrejmosťou. Každú návštevu v šatni ponúkol jeho obľúbenou kávou. Aj keď od hráčov veľa vyžadoval, na niktorého z nich v šatni nedal dopustiť. Bol smutný z každej prehry, no následne sa tešil z každého ich úspechu. Klubová vlajka na strope jeho šatni, klubová hymna pred kažým zápasom, všade klubové logá, taký silný bol jeho prejav klubizmu, ktorému učil aj hráčov. Nebol srdcom len v doraste, vždy prišiel na zimný štadión skôr, aby si mohol pozrieť aj všetky naše vekové kategórie. Tešil sa z peknej kľučky malinkého prípravkára až po vyhratý súboj juniora. Nakoniec všetci boli jeho, o všetkých vedel rozprávať dlhé hodiny pri kávičke, ktorú sme si s ním tak veľmi radi v jeho šatni vypili. Keď k nám prišiel a pripravoval šatňu na tréning, celou šatňou sa ozývalo jeho obľúbené country. Ak už prichádzali prví hráči, country vypol. Chlapci si nakoniec jeho obľúbenú hudbu tak obľúbili, že sami chceli, aby ju nechal hrať a poznali texty už všetkých hraných piesní. Toto všetko k nám do klubu priniesol už v spomínanom roku 2016 pán Karol Černý. Všetci hráči v klube, ktorým vždy ochotne so všetkým rád pomohol, mu inak ako vedúcko ani nepovedali. Tak, ako si obľúbil hráčov a všetkých na našom domovskom štadióne, tak isto sme si my všetci obľúbili nášho vedúcka. Už keď naše prostredie dôverne poznal, nemal problém aj svojím hráčom v šatni povedať, že má jednu z najťažších chorôb. Prednedávnom doma oslávil svoje 66 narodeniny a my sme mu boli doma gratulovať. Boli ho doma pozrieť aj niektorí jeho hráči z nášho klubu. Všetci sa informovali o jeho zdravotnom stave, vždy ho nechali pozdravovať a priali mu hlavne veľa zdravia. Dnes ráno pre všetkých našich hráčov náš vedúcko svoj statočný boj prehral. Choroba bola zákernejšia a silnejšia. Vedúcko v nás zanechal ale takú silnú stopu, že v jeho nastavenom režime sa budeme čo najviac snažiť pokračovať. Vedúcko, pre nás dospelých Karči, ďakujeme, že sme Ťa mali možnosť spoznať, ďakujeme za všetko čo si pre nás urobil, že si nás veľa vecí aj naučil a že si bol našou súčasťou. Budeš nám veľmi chýbať, nikdy na Teba nezabudneme. Česť Tvojej pamiatke!

PRÍPRAVKÁRI A PREDPRÍPRAVKÁRI ABSOLVOVALI LIVE TRÉNINGY S TRÉNEROM U TRÉNERAPríprava na sezónu 2020/2021 v prípravke a predprípravke pokračuje online či už tréningovými plánmi, videotréningami alebo live tréningami. Práve stredajšie live tréningy sú pravdepodobne momentálne u detí tie najpopulárnejšie, keď spolu trénujú, aj keď každý individuálne sám doma. Keďže v boji s koronavírusom Slovensko vyhráva, pán tréner plánuje jednému hráčovi z 0-1-2 a jednému hráčovi z 3-4 umožniť si zatrénovať spolu s trénerom a precvičovať cvičenia pre svojich spoluhráčov. Oliverkovi i Miškovi to išlo výborne aj keď niekedy museli lapať po dychu. :-) V podobných tréningoch budeme pokračovať aj v mesiaci máj. A možno sa nám podarí zorganizovať zopár tréningov už aj spoločných i keď v menších skupinkách. Všetky informácie budeme včas umiestňovať na klubovú stránku. Držme si palce!

INFORMÁCIA K SPOLOČNÝM TRÉNINGOM

Dňa 23.4.2020 sme na klub obdržali informáciu zo SZĽH k možnosti trénovania všeobecnej prípravy (tréningy na suchu). SZĽH situáciu sleduje, hneď ako bude situácia jasnejšia, dá na kluby prehlásenie. Momentálne, keďže hokej je kontaktný šport, SZĽH postupuje podľa vládnych nariadení, podľa ktorých je aktuálne kontaktný šport zakázaný. 


Dnešné  (27.4.2020)  informácie zo SZĽH k situácii:

HROZBA

Spoločná príprava počas prípravného obdobia nebude možná.

OPATRENIE

Metodické video tréningového programu, ktorý bude slúžiť ako základný nástroj komunikácie klubových trénerov a hráčov pre obsah individuálnej pohybovej a kondičnej prípravy.


Náš klub aktuálne zabezpečuje individuálnu prípravu pre všetky vekové kategórie. Ak bude povolená skupinová príprava, klub v čo najkratšom termíne zabezpečí spustenie tréningov všetkých kategórií.