VAŠE 2 % PRE MLÁDEŽNÍCKY HOKEJOkrem finančnej čiastky, ktorou môžete takto prispieť na činnosť nášho klubu, je to aj určité vyjadrenie názoru – súhlasu s našou činnosťou. Je to podpora hokeja. Príspevok na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže.

V našom klube teraz pracuje v 9 družstvách viac ako 300 chlapcov a dievčat. Z viacerých môžu vyrásť dobrí športovci – hokejisti. Majú talent, obetavých trénerov a rodičov, ktorí ich všemožne podporujú. V dnešnej situácii je každá pomoc vítaná. Kvalitu tréningov a organizačného zázemia klubu najlepšie dokazujú jeho  odchovanci, ako Marek Sloboda, ktorý pôsobil v reprezentačných výberoch SR18, SR20, v KHL v drese bratislavského Slovana a súčasne hráva extraligu seniorov v tíme HC 05 Banská Bystrica, alebo Matej Tomek, ktorého draftovala Philadelphia Flyers v roku 2015. Matej aktuálne chytá najvyššiu fínsku súťaž seniorov a po pôsobení v reprezentačných výberoch SR18, SR20 si minulý rok vybojoval svojimi výkonmi dres reprezentačného "A" družstva Slovenska. Aktuálne máme v projekte SR18 zaradeného nášho odchovanca Šimona Grocha a v mládežníckych reprezentáciách dostáva priestor brankár Jano Korec. V našom klube máme dostatok talentovaných hráčov, ktorí by ich mohli nasledovať.

V snahe zlepšiť podmienky našich zverencov obraciame sa na Vás s prosbou: Venujte nám VAŠE DVE PERCENTÁ. Budú použité na činnosť klubu pre deti a mladých ľudí, ktorí milujú hokej. Zrejme sa nestane zo všetkých Chára, Višňovský alebo Halák – no, snažíme sa o to. A keď z nich vyrastú slušní a schopní ľudia, naša snaha a Váš dar budú znamenať veľmi veľa!

Za Váš príspevok Vám Ď A K U J E M E !

HOBA BRATISLAVA


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov:
HOBA BRATISLAVA
Sídlo:
Harmincova 3211/2, 841 01 Bratislava
IČO:
50093592 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka sú prázdne !!!!)
Právna forma:
Občianske združenie
 


 

Čo treba urobiť, ak sa rozhodnete darovať 2% ?

 

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, táto suma však musí byť minimálne 3 €.

2. Vyplňte Vyhlásenie spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.

3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 31.03.2021, alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, na daňový úrad (adresu si nájdete tu).

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie za rok 2020:

1. 2% z dane poukazujete priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby. V tlačive sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50093592 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka ostávajú prázdne), SID: žiadne, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): HOBA BRATISLAVA, Sídlo: Harmincova, Súpisné/orientačné číslo: 3211/2, PSČ: 841 01, Obec: Bratislava

2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (adresu si nájdete tu) osobne, poštou alebo elektronicky (dávajte si pozor, či sa Vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR).

 

Ak ste právnická osoba:

V daňovom priznaní pre právnické osoby vyplnte kolonky na poukázanie 2% z dane z príjmu. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: IČO: 50093592 (zarovnanie sprava, prvé 4 políčka ostávajú prázdne), SID: žiadne, Právna forma: Občianske združenie, Obchodné meno (názov): HOBA BRATISLAVA, Sídlo: Harmincova, Súpisné/orientačné číslo: 3211/2, PSČ: 841 01, Obec: Bratislava

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť aj daň zaplatiť.

 

KONEČNE NA ĽADEUrčite veľa ľudí privítalo mrazivé počasie, ktoré im umožnilo vykorčuľovať na ľadovú plochu. Okrem jazier, prípadne umelo vytvorených ľadových plôch, boli využité všetky možnosti na korčuľovanie. Zamrznuté plochy sa zmenili na ihriská, kde sa okrem korčuľovania s hokejkou v ruke odohrávali aj hokejové zápasy. Túto možnosť využili aj HOBA-ci, či deti v sprievode rodičov, alebo starší, ktorí si "svoje ihrisko" rozložili počas víkendu priamo na Železnej studničke. Určite všetkým padlo vhod vymeniť na chvíľu online tréningy všeobecnej prípravy a využiť zmenu skupenstva vody a vykorčuľovať na čerstvom vzduchu. Veríme, že sa situácia čoskoro zmení a budeme sa môcť všetci spolu stretávať už na našom domovskom zimnom štadióne.

PSYCHIKA, SEBAVEDOMIE, CHARAKTERZa najlepšími svetovými veľmocami zaostávame nielen v úrovni technických zručností alebo v schopnosti všetko robiť v najvyššej rýchlosti, ale aj v miere zarytosti, chcenia niečo dokázať a tiež nižším sebavedomím. Kto nemá chuť vyhrávať, navyše tomu podriadiť úplne všetko, sa nemôže vo svete veľkého hokeja presadiť. 

Sebavedomie ovplyvňuje charakter hráča a opačne. Toto sú neodškriepiteľne spojené nádoby. Rovnako ako fakt, že miera dôvery vo vlastné schopnosti sa postupne zvyšuje s pribúdajúcimi hernými zručnosťami. Ale primárny základ problému je taký, že hráč musí mať túžbu byť najlepší, túžiť vyhrávať a ísť do každého zápasu naplno. Jedine tak sa môže presadiť.

 

„ Toxická kritika „ ničomu neprospeje

So sebavedomím úzko súvisí všeobecne aj psychika hráča. A tu sa dostávame k pomerne chúlostivej téme miery kritiky. Na ňu totiž každý hráč môže reagovať úplne inak. V minulých dňoch sme sa stretávali s typom kritiky, ktorú nazývam ako "toxická". To znamená, že je buď nad rámec znesiteľného (ako sme sa z médií mohli v poslednom čase často dočítať) alebo zase príliš chabá, nad ktorou daný hráč môže napríklad len mávnuť rukou a ďalej si na ľade robiť, čo sám uzná za vhodné. A to je tiež zle.

Ako tréner razím filozofiu, že je potreba kritizovanému hráčovi situáciu ukázať, rozobrať ju s ním a optimálne mu ju znázorniť priamo na ľade. Všeobecne by sa tréneri a rodičia mali vždy snažiť nájsť správnu hranicu toho, kedy by mal byť každý hráč pochválený a kedy naopak nie. V čase, keď som bol ešte aktívnym hráčom, tak som sa vždy tešil na to, až ma tréner pochváli v kabíne, na tréningu alebo pred nastúpeným tímom. U nás sa ale podobných vecí deje v poslednej dobe hrozne málo. Koľko krát dá hráč gól, sadne si na lavičku a také to pre nás skôr typické potľapkanie po prilbe alebo po zadku už prakticky neexistuje. A pritom sú to nenápadné veci, ktoré sebavedomie každého hráča môžu jedine posilniť.

Už v predchádzajúcom odseku som načrtol jednu dôležitú vec. Tréneri musia v mládežníckych výberoch spolupracovať s rodičmi. To je úplne zásadná vec a cez to nejde vlak. Neexistuje situácia, kedy si nejaký tréner povie, že ich bude ignorovať. My tréneri vychovávame deti po športovej stránke. Ale rodičia hrajú nezastupiteľnú úlohu v ich bežnom živote. Budujú ich charakter, podieľajú sa na tvorbe ich zdravého sebavedomia, odolnosti a vytrvalosti. A ak chcem niektorému mladému hráčovi niečo zásadné vytknúť, čo až tak s hokejom nie je úzko späté, malo by sa to odohrávať zase spoločne s rodičmi tak, aby časom nedošlo ku skresleniu informácií a postupnej strate dôvery u rodičov samotných alebo hráčskych agentov.

Či je dôležitejšie mať zdravé sebavedomie alebo výborný charakter, sa nedá presne povedať. Sú to dve veci neodmysliteľne tvoriace jeden celok. Na tréneroch potom je, aby tieto dve zložky dokázali správne vybalansovať. Kľúčovým vekom každého hráča je rozmedzie od 15 do 19 rokov. Presne v tomto veku sa totiž každý jedinec prejavuje najviac. Charakter budujeme tým, že zverencov staviame do určitých rolí na ľade alebo aj mimo ľadu. A na tom sa opäť podieľajú ako tréneri, tak rodičia. Český hokej teraz potrebuje mať hráčov v tomto veku dokonale psychicky a mentálne pripravených. Vďaka tomu sa potom môžu ľahšie premiestňovať do väčších miest, napríklad aj do spádových extraligových klubov, kde je lepšie zázemie, lepšie tréningové možnosti, dobrá škola a kde môžu všeobecne ideálne dospievať.


Škola je dôležitá

Áno, už som to opäť načrtol vyššie. Škola. Ďalšia oblasť, kde by sme mohli urobiť veci smerom k lepšiemu. V našej akadémii máme svoj systém nastavený tak, že ak je nejaký mladý hokejista, ktorý má práve problémy so svojím prospechom alebo povinnou školskou dochádzkou, nemôžeme ho ako tréneri nasadiť do zápasu. Je skrátka potrebné byť dobrý nielen v hokeji, ale aj v prospechu. K obom cieľom vedie opäť tvrdá drina. Na druhej strane je ale potrebné si uvedomiť niekoľko dôležitých vecí. Napríklad hráč juniorského tímu má tréningy vždy spojené s fyzickou posilňovňou, vo svojom tíme v klube od pondelka do štvrtka. K tomu má ešte dopoludnia od pondelka do stredy hodinové tréningy zručností, kde sa snaží zlepšovať sa vo svojich individuálnych činnostiach, v korčuľovaní nevynímajúc. V piatok a v sobotu sa obvykle hrajú zápasy a nedeľa je pre neho voľná. Ale kde má vziať viac času na to, aby viac chodil do školy, dokázal sa na ňu svedomito pripraviť a ešte tomu odvádzal maximum na všetkých tréningových jednotkách? Mať individuálny školský plán nie je to isté ako prezenčne navštevovať školu a stretávať sa tu s kamarátmi, socializovať sa. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako tento systém zdokonaliť.

Veľa sa hovorí o tom, že hokejisti z iných krajín sveta sú ďaleko sebavedomejší. A k tomu môžem pridať aj svoj vlastný postreh. V roku 2016 som ako hlavný tréner českého mládežníckeho tímu, ČR U18, absolvoval Memoriál Ivana Hlinku v Břeclavi. V poslednom zápase základnej skupiny sme vyzvali Američanov. Postup do vyraďovacej fázy turnaja sme mali v tej dobe už istý a išli sme na dvadsaťminútové predzápasové rozkorčuľovanie. Kým sa naši hráči na ľade naťahovali, bolo vidieť, že druhá strana ľadu je až na pár pohádzaných pukov úplne prázdna. Ubehlo päť minút z dvadsaťminútového rozkorčuľovania a súper stále nikde. Z ničoho nič sa ale otvorili dvierka striedačky tímu USA a na ľad v korčuliach doslova "bežalo" dvadsať Američanov za sprievodu hurónského revu. Išli na ľad s obrovskou vervou a túžbou uspieť za každú cenu. Snažil som sa to porovnať s naším tímom. Videl som pohľady a reč tela svojich chalanov a cítil, ako si v duchu hovoria: veď oni sú tak veľkí, silní, rýchli, proti nim vôbec nemáme šancu! Pritom stačil jeden taký moment, aby v nás ten pocit vyvolali. To ma vtedy hrozne nadchlo. O fungovaní našej akadémie som hovoril v relácii Bez Frází


A tým sa plynulo dostávame k otázke zarytosti a túžby víťaziť. Českí hráči si podľa mňa dostatočne neveria. Prídu niekam na medzinárodný turnaj, dva alebo tri dni sledujú, ako ostatní trénujú, vidia ich úroveň individuálnych zručností a korčuľovania, hovoria si, že chcú byť ako ten alebo ten. V tej chvíli už daný hráč cíti, že na to, aby súpera porazil, zrejme nebude stačiť to čo má on sám. Dostávame sa tým pádom k hlavnému kameňu úrazu. Kde je ten problém? Prečo k nemu dochádza? Už som veľakrát povedal, že je v nastavení našich súťaží a nedostatočnou konkurenciou v nich. Samozrejme, vždy sa taktiež musí začať u seba samých, či ja tomu dávam ako hráč všetko ...

Ale nesmieme túto príležitosť premárniť! Ono sa povie, tak zúžime súťaže a bude hej. Ale to nestačí. Ako tréneri musíme aj po reorganizácii pracovať s hráčmi po individuálnej a po stránke zručnosti. Zúžené súťaže nám v tomto smere môžu pomôcť, ale bez tvrdej práce sa nikam nedostaneme. Bez kompletne zlepšeného prístupu k hráčom ich nebudeme posúvať a nebudeme z nich robiť odolných lídrov. Je potrebné pracovať viac, to sa musí, poctivo.


Tréner musí byť aj psychológ

V móde sú športoví psychológovia. Ešte než sa k nim dostanem, chcel by som povedať, že každý tréner musí byť tiež aj psychológ. Ide o dlhodobú mravenčiu prácu, kedy postupnými krôčikmi budujete charaktery každého hráča, skrátka ich v prenesenom význame modelujete do určitých rolí v tíme. Na druhej strane tu ale pochopiteľne je aj externá pomoc. Náš klub v Třinci ponúka pre mládež športového psychológa. Toho môžu využívať ako deti, tak i rodičia. Dôležitá je ale samozrejme tiež konzultácia na osi tréner - psychológ, bez ktorej sa nezaobídete. Je však potrebné zdôrazniť, že požiadať o pomoc nie je v žiadnom prípade hanba.

V minulosti som viedol třineckú juniorku. Pochopiteľne musel som aj tu riešiť problémy spojené so správaním hráčov a ich rodičov. Nie na dennodennej báze, ale niekedy vyvstala nejaká situácia, ktorá potrebovala riešenie. Pamätám si na jednu úsmevnú historku (hoci vtedy mi to tak úsmevné neprišlo), kedy nás bolo v tíme málo a chystali sme sa zhruba v počte 13 až 14 hráčov na zápas. A to sa pritom jednalo o výberový extraligový tím HC Oceláři Třinec, ktorý neskôr celú súťaž na konci roka vyhral. Tím aj ja som potreboval vtedy každého hráča, ale jeden z nich za mnou pred odchodom na zápas prišiel a povedal, že nemôže prísť na zápas kvôli tomu, že sa mu sťahuje babička a rodičia po ňom chcú, aby im pomohol so sťahovaním. Nakoniec som hovoril aj s jeho rodičmi a nakoniec som ustúpil. Nechcel som ísť na "silu", situáciu ešte viac vyhrotiť než bola, robiť zbytočne zle. Ten hráč nakoniec do zápasu nenastúpil, ale dodnes sa nemôžem zbaviť dojmu, že keby tam bola vôľa s tým niečo urobiť, dalo by sa určite nájsť riešenie, ktoré by uspokojilo ako hráča, tím i rodičia.

 

Som parťák, partner, líder

Považujem sa určite za empatického trénera. Rozhodne nie som herec, ako som nedávno počul v televíznej debate, že všetci tréneri sú de facto herci. Naopak som parťák, partner a líder svojich hráčov. Mojou úlohou je ukázať im správnu cestu životom, hokejom. Ak chcete byť profesionáli, musíte robiť to a to, dať tomu maximum a úspech sa dostaví. Ak sa vám to darí, prichádza rešpekt, prirodzená autorita a dôvera. To je hlavné, čo je potrebné si uvedomiť. Ku každému hráčovi sa musíte snažiť nájsť individuálny prístup a podľa toho s ním tiež pracovať.

Veľkým fenoménom modernej doby sú médiá a predovšetkým sociálne siete. Tu sú ľudia veľmi aktívni, majú potrebu vyjadriť sa k celej rade vecí často schovaní za nejakou fotkou alebo profilom, ktorý ani nezodpovedá ich identite. Ja sa ich snažím nečítať a apelujem na svojich hráčov, aby sa komentárom na nich tiež vyhli. Primárna väčšina z nich je tu vedená v negatívnom duchu a aj keď sa vyhrá, dočítali by ste sa, čo ste ešte všetko mohli urobiť lepšie a že nestačí vlastne vyhrať ... len dva jedna, ale musíte vyhrať predsa minimálne šesť jedna. Avšak sa tomu nevyhnete, hráči to iste postrehnú alebo im to niekto povie. Môžete ich upozorňovať na to, aby to nečítali, nezaoberali sa tým, ale rovnako to niekedy zo zvedavosti urobia a celkom iste im to v nastavení a ich výkone nepomôže.

Tlak je podľa môjho názoru viac vyvíjaný na dospelých ako na juniorských hráčov. Je tu tlak na výkon, výsledky, osobné ohodnotenie, a tak ďalej. U juniorov je to predovšetkým na veľkých akciách typu svetového šampionátu U18 alebo U20. Počas podobných akcií potrebujete mať hráčov po celú dobu v top forme a maximálne pripravených. Akákoľvek zlá zmienka o ich výkone na nich môže mať negatívny vplyv na jeho výkon alebo výkony tímu. Hráč nemusí potom dobre spať, veľa o tom premýšľa a jeho hru to ešte viac zráža dolu.
Mojou úlohou v tejto situácii je povedať svojim hráčom: veď je to predsa len hokej. Poďte sa cez to preniesť, doma na vás čakajú rodiny, vaše deti, ktorí čakajú, až sa za nimi vrátite s úsmevom a to je predsa zmysel života! Na druhú stranu je pre tú spokojnosť tiež potreba niečo urobiť. Zabrať, poctivo pracovať a fungovať tak, aby ste sa po fyzickej aj psychickej stránke cítili spokojní, nech je kritika alebo tlak aký je. 

Ako som už mnohokrát spomenul, som presvedčený, že mám vo svojom tíme charakterovo výborných hráčov. Odvádzajú to, čo sme od nich očakávali v čase, keď k nám prichádzali. Ak sa nám to bude dariť aplikovať v českom hokeji aj v ďalších tímoch a najmä tých mládežníckych, mohli by sme sa opäť posúvať smerom nahor k TOP 5 svetovým hokejovým veľmociam. 


Zdroj:    www.vaclavvarada.cz


FANDÍME SLOVENSKEJ OSEMNÁSTKE - KLUBOVÁ SÚŤAŽVÍŤAZOM SÚŤAŽE SA STAL BRUNO BAJZA Z DRUŽSTVA KADETOV, BLAHOŽELÁME.


Dnes sa uskutoční prípravné hokejové stretnutie U18 Slovensko - Česko, sledovať ho môžete online na vyššie uvedenom youtube odkaze.


Pripravujeme pre všetkých hráčov nášho klubu (samozrejme mladším môžu pomôcť aj ich rodičia) súťaž o hokejku. Svoje odpovede na uvedené otázky pošlite svojim trénerom dnes (piatok 12.2.2021) do 17.00 hod.:


predprípravka, prípravka - do WhatsApp skupiny alebo emailom na lubomirliska@yahoo.com

mladší žiaci - do WhatsApp skupiny alebo emailom na erikweissmann@yahoo.com

starší žiaci - emailom na martin.tekac@gmail.com (do predmetu mailu napísať HOBA SÚŤAŽ)

kadeti - emailom na filiptallo@gmail com alebo do sms na tel. 0905 343 620

dorast - emailom na huntata.miroslav@gmail com

juniori - emailom na galosa21@hotmail.com


Každý hráč, ktorý sa do súťaže zapojí, môže poslať iba jeden krát odpovede (svoje tipy) na otázky.


1.  Konečný výsledok stretnutia

2.  Výsledok stretnutia po 1. tretine

3.  Výsledok stretnutia po 2. tretine

4.  Výsledok stretnutia po 3. tretine

5.  Skončí sa zápas remízou a bude nasledovať predĺženie?

6.  Strelí Šimon Groch, hráč SR18, odchovanec nášho klubu gól?

7.  Aký bude pomer striel v stretnutí?

8.  Ktoré družstvo bude mať viac trestných minút?

9.  Ktoré družstvo strelí prvý gól?

10. Prvý gól nášho výberu strelí obranca alebo útočník?


Pripravili sme viac otázok, aby sme mali jasného víťaza z odpovedí (tipov).


Prajeme nášmu výberu veľa šťastia, nech sa Šimonovi a všetkým hráčom darí. Taktiež veľa šťastia všetkým HOBA-kom v našej klubovej súťaži.


KADETI OKREM TRÉNINGOV AJ PROTI DOPINGUDružstvo kadetov je aktívne nielen počas online tréningov v týždni, ale aj počas víkendov. Tréneri kadetov si na hráčov prichystali hneď dve aktivity. Prvá z nich bola spojená s fyzickou aktivitou aeróbneho charakteru, presnejšie s výzvou ,,Vybehaj sa - víkend". Hráči mali za víkend prejsť, alebo odbehnúť a zaznamenať čo najväčší počet km. Víťazom sa stal Dominik Fiodor s 12,18 km. Druhá aktivita mala edukačný charakter. V spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou absolvovali hráči online prednášku ,,Spoločne proti dopingu 2021", kde sa dozvedeli základné informácie o dopingu a o druhoch dopingu, o povolených a zakázaných látkach, o fungovaní zakázaných látok a antidopingovej kontrole. Na záver absolvovali aj test, po ktorom úspešní riešitelia získali certifikát o úspešnom absolvovaní online kurzu a testu "Spoločne proti dopingu 2021".

INDIVIDUÁLNE, SKUPINOVO, DOMA ČI VONKU

Okrem organizovaných online tréningov, tréneri starších žiakov dali hráčom ďalšiu mimotréningovú výzvu. Úlohou hráčov bolo zapisovať si všetky športové aktivity mimo klubových tréningov. V bežnej hokejovej sezóne, keď má hráč jednostranné zaťaženie, je to aj napriek rôznym kompenzačným cvičeniam, určite záťaž pre jeho organizmus. Nehovoriac o tom, že sa organizmus mladého športovca vyvíja a každá jednostranná záťaž môže športovca pri jeho športovej aktivite nielen limitovať, ale má aj negatívne následky pri jeho ďalšom športovom, ale aj bežnom živote. Každá iná pohybová aktivita pôsobí na organizmus hokejistu regeneračne. Určite hráči v tomto veku majú priestor venovať sa aj iným športom a majú možnosť okrem aktívnej regenerácie takto ešte viac rozvíjať svoje pohybové schopnosti a rozširovať svoj pohybový fond. Hráči sa venovali rôznym kolektívnym alebo individuálnym aktivitám. Okrem zmeny pohybu sa kladne hodnotí aeróbny tréning, ale aj aktivity venované samotnej aktívnej regenerácii. Tréner Martin Tekáč svojich zverencov vyhodnotil nasledovne:


7. ročník

1. miesto Tomáš Selič

2. miesto Tomáš Dedík

3. miesto Benedikt Stadlmann


8. ročník

1. miesto Martin Melichar

spoločné 2. a 3. miesto Martin Mikula a Tomáš Surový (zoradení podľa abecedy priezviska)


Všetkým starším žiakom za ich mimo tréningové aktivity a víťazom blahoželáme. Ceny im budú odovzdané pri spustení spoločných tréningov.

PRÍPRAVKA VYUŽÍVA NA HOKEJOVÉ MYŠLIENKY VŠETKY MOŽNOSTIOrganizovaný šport pre deti je vhodný ako po fyzickej, tak i po psychickej stránke. Socializácia pri skupinových aktivitách, vzájomná spolupráca, rešpekt, získanie sebadôvery a zodpovednosti. Najlepšie získané nielen od dospelých, ale aj prirodzene v kolektíve práve medzi svojimi rovesníkmi. Spoločné tréningy dostali pre šíriaci sa koronavírus opäť stopku. Namiesto ihrísk, spoločných tréningov, zápasov, víťazstiev, ale aj prehier, trávia mladí hokejisti svoj čas väčšinou doma. Nie v jednej domácnosti sa urobila nútená prestavba a v detských izbách, obývačkách a na chodbách "vyrástli" nové športoviská. Spoluhráči, tréneri, ale aj kamaráti z vyšších kategórií, ktorých obdivovali naši prípravkári spoza mantinelov, im veľmi chýbajú. Presne tak, ako nám všetkým chýba pohľad na našich vekovo najmladších. Častokrát už spomínaní starší kamaráti s rešpektom a údivom sledovali majstrovstvo našich prípravkárov. Famózna kľučka, pekná myšlienka, strela, či rýchla lapačka šikovného mladého brankára. A veru bolo načo pozerať. Tréningy aj pre najmenších prebiehajú v súčasnej dobe online, tak, ako nám to súčasné nariadenia povoľujú. Tréneri sa snažia dať deťom v rámci možností aj návod, ako sa individuálne zapojiť do športovania alebo skôr efektívneho trávenia voľného času a pohybu na čerstvom vzduchu. Spoločnú prípravu sa tréneri pokúšajú kompenzovať aj mimohokejovými aktivitami. Nabádajú svojich zverencov či už k stavaniu snehuliakov, sánkovaniu, vymaľovaniu obrázkov hokejistov, kreslením hokejistov a pod. Aby využili všetko, čo je pre nich v rámci nariadení povolené. Hokej milujeme všetci a spoločne veríme, že budeme môcť čoskoro spoločne tráviť čas na chladných zimných štadiónoch, ktoré by sme teraz určite veľmi radi vymenili za pohodlné teplo domova. 

SPOLUPRÁCA KLUBU SO PSYCHOLOGIČKOUKoncom januára náš hokejový klub zorganizoval online prednášku so športovou psychologičkou Mgr. et Mgr. Petrou Pačesovou, PhD. pre rodičov našich hráčov, na témy Komunikácia s dieťaťom pred a po zápase a Ako môže rodič podporiť rozvoj dieťaťa. Posledný pracovný januárový deň bola zorganizovaná prednáška pre všetkých našich hlavných trénerov, ich asistentov a vedenie nášho klubu, na témy Motivácia športovca - ako jej môže tréner pomôcť, Spätná väzba ako prostriedok zvýšenia motivácie a Zlyhanie hráča nemusí byť problém - Ako naštartovať motiváciu hráča po zlyhaní v zápase. Obe prednášky boli poučné pre všetkých, ktorí mladého športovca vychovávajú, formujú a mali by byť hlavne oporou v jeho športovom raste. Rodičia, ktorí sa prednášky nemohli zúčastniť, budú mať možnosť po uvoľnení všetkých opatrení sa jej zúčastniť osobne. Spolu sme sa so športovou psychologičkou dohodli na vzájomnej spolupráci. Jej rady, postrehy, návody budeme v klube využívať či na individuálnej, kolektívnej alebo skupinovej spolupráci pre hráčov, trénerov, ale v prípade záujmu i všetkých našich rodičov. Bude to určite spôsob, ktorý nám všetkým pomôže posunúť sa v našej práci opäť kúsok dopredu.

SPRÁVNA VÝŽIVA ŠPORTOVCAAj správna výživa sa podpisuje pod výkon športovca. Veľa mladých športovcov má veľa nádejí a cieľov, ktoré by chceli dosiahnuť vo svojom športovom živote, ale len samotný tréningový proces a odohraté zápasy nie sú dostatočné k naplneniu vytúženého cieľa. Bez správnej výživy to ale nebude možné. Veľkú úlohu pritom zohráva aj presvedčenie rodičov, ale aj trénerov, ktorí dokážu nasmerovať hráčov v prípade potreby k ich zmene stravy. 

Tréneri starších žiakov pripravili pre svojich zverencov tentokrát výzvu smerovanú k ich jedálničkom. Kontrola jedálničkov bola zameraná hlavne na pestrosť a pravidelnosť stravovania hráčov.

Tréner Ivan Schwarz hodnotí vypracovanie jedálničkov pozitívne, chlapci danú výzvu zodpovedne vypracovali. U niektorých však chýbala pravidelnosť príjmu energie počas dňa. Hráči si zapisovaním vytvárali reálny obraz o svojom stravovaní a od trénerov dostanú spätnú väzbu s prípadnými radami alebo návrhom zmien pri ich stravovaní.


Najlepšie vypracovanú výzvu mali nasledovní hráči:


8. ročník

1. Šimon Obušek

2. Patrik Jonák

3. Jakub Habla


7. ročník

1. Simon Cseh

2. Alex Debrecký

3. Martin Pláteník


Víťazom blahoželáme, ceny im budú odovzdané pri spustení spoločnej prípravy.