VYPRATANIE ŠATNÍ

V prípade, ak máte v šatni ešte hokejový výstroj alebo veci na tréningy všeobecnej prípravy, je potrebné si všetko zobrať v nasledovných termínoch:

21.4.2020 utorok  v čase 15.00 - 16.30 hod.

22.4.2020 streda  v čase 15.00 - 16.30 hod.

Kľúče od šatne dostanete v kancelárii hokejového klubu.

Všetky použité veci, ktoré zostanú v šatni po týchto termínoch budú vyhodené.

Pri vstupe na zimný štadión je potrebné mať ochranné rúško.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

INDIVIDUÁLNA PRÍPRAVA

Individuálna príprava v nasledujúcich mesiacoch bude zabezpečovaná pre jednotlivé kategórie (podľa sezóny 2019/2020) nasledovne:


0-1-2,  3-4  –  Mgr. Ľubomír Líška – 0908 660 877, lubomirliska@yahoo.com

Do Veľkej noci budú zasielané tréningové plány podobne ako v mesiaci marec. Po skončení Veľkej noci bude jedenkrát v týždni live tréning s trénerom, jeden tréning posielaný prostredníctvom krátkych videí a jeden tréning v elektronickej podobe. Ako bonus zaradíme aj pár cvičení na inline korčuliach. Všetky informácie (vrátane tréningov) budú posielané rodičom emailom.


MLADŠÍ ŽIACI, STARŠÍ ŽIACI - Mgr. Martin Tekáč – 0903 022 553, martin.tekac@gmail.com

Boli vytvorené facebookové skupiny, HOBA MLADŠÍ ŽIACI a HOBA STARŠÍ ŽIACI, do ktorých sa budú môcť prihlasovať iba hráči týchto kategórií. Tréningové plány nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


KADETI, DORAST, JUNIORI – Mgr. Filip Tallo – 0905 343 620. filiptallo@gmail.com

Príprava bude prebiehať podľa tréningových plánov, ktoré nájdete vo svojej sekcii (kategórii) na tejto stránke.


V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím klubom dočasne určených trénerov pre jednotlivé kategórie.


PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ POČAS MESIACOV 4,5,6/2020

                                         04/2020  05/2020       06/2020

predprípravka 0-1-2      25 €     25 €     20 €

prípravka 3-4      30 €     30 €     20 €

mladší žiaci 5,6      40 €     40 €     40 €

starší žiaci 7,8      40 €     40 €     40 €

kadeti              40 €     40 €     40 €

dorast              40 €     40 €     40 €

juniori              40 €     40 €     40 €


V prípade, ak máte niektorí z Vás možnosť platiť príspevky aj v plnej výške, prípadne aj nejakým iným spôsobom pomôcť k fungovaniu hokejovému klubu, túto Vašu pomoc veľmi radi uvítame. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.


ZISŤUJEME, PRIPRAVUJEME, RIEŠIME, ZABEZPEČUJEMEAktuálne pracujeme na zabezpečení klubu a taktiež tréningov pre všetkých našich hráčov a hráčky. Bližšie informácie prinesieme najneskôr v piatok 3.4.2020 na klubovej stránke. Ďakujeme Vám za pochopenie, trpezlivosť a veríme, že sa budeme čím skôr opäť spolu stretávať a spoločne sa venovať tomu, čo nás spája. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia.

AKO ĎALEJ S NAŠIM KLUBOM

Na základe vzniknutej situácie nie len na Slovensku a v dôsledku opatrení prijatých vládou SR ale aj  aktuálneho vývoja v SZĽH, prijalo Predsedníctvo klubu nasledovné:

- ukončili sme  sezónu 2019/2020 a začíname prípravu na novú hokejovú sezónu 2020/2021

- veľmi radi by sme sa chceli ešte raz poďakovať všetkým rodičom a partnerom za podporu a spoluprácu v predošlej sezóne. Bez vašej pomoci by sme len veľmi ťažko boli schopní zabezpečiť adekvátne podmienky na športovú činnosť. Ďakujeme všetkým trénerom za vedenie zápasov a tréningových procesov. Sme veľmi hrdí na všetky naše deti a mladých hokejistov, že obliekali náš zápasový dres, trénovali a hrali v našom spoločnom hokejovom klube a nielen tým nám robili radosť a dávali zmysel našej práci. ĎAKUJEME

- nová sezóna 2020/2021 začne od 30.3.2020 v núdzovom režime koordinovaná cez hlavných trénerov jednotlivých vekových kategórií na diaľku, prípadne klubom dočasne povereným trénerom

- ešte počas mesiaca marec sa môžu všetci hráči a rodičia v prípade potreby obrátiť so všetkým na svojich trénerov, ktorí Vás, alebo Vaše deti trénovali v sezóne 2019/2020, alebo priamo na vedenie klubu

- zoznam hlavných  trénerov v sezóne 2020/2021 bude na stránke zverejnený priebežne

- pripravíme pre každú vekovú kategóriu čo najlepšiu individuálnu prípravu, aby sa každý hráč mohol individuálne pripravovať a bol schopný sa zapojiť po spustení sezóny do klubovej prípravy (poslaná bude mailom do 5.4.2020, zatiaľ nech hráči trénujú podľa klubovej stránky, predprípravka a prípravka podľa už odoslaných tréningových plánov)

- nielen pre klub začalo ťažké a neisté obdobie, z tohto dôvodu žiadame všetkých, ktorých sa to týka o doplatenie si príspevkov na športovú činnosť

- sme si vedomí, že za mesiac marec sme neabsolvovali všetky plánované majstrovské zápasy a neabsolvovali kompletný tréningový proces. Úprimne Vás, rodičov všetkých našich hráčov, prosíme, aby ste za mesiac 3/2020 uhradili príspevky v plnej výške, aby klub bol schopný uhradiť všetky jeho finančné záväzky (faktúry za mesiac február prijaté v marci). Sme v situácii, v ktorej takto môžete výrazne napomôcť ďalšiemu fungovaniu klubu. Veľmi pekne ďakujeme

- za predpokladu, že nepríde k zásadnej zmene okolností, napr. že činnosť klubu bude pozastavená na skutočne výrazne dlhé obdobie, klub ponecháva platbu príspevkov na športovú činnosť od apríla na sumu upravenú ako počas letnej prípravy, výšku a spôsob platby uverejníme na stránke do konca mesiaca marec

- ak by sa niekto ocitol v náročnej situácii a mal by problém s platením príspevkov od apríla, Predsedníctvo klubu je pripravené na základe písomnej žiadosti individuálne riešiť odloženie platby na neskôr a pod.

- prosíme všetkých, ktorí majú možnosť pomôcť a tým udržať potrebné podmienky (trénerov atď.), aby kontaktovali klub

- Predsedníctvo klubu situáciu pozorne sleduje a bude vás o všetkom aktuálne informovať 


Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu trpezlivosť, podporu a pochopenie. 

S pozdravom,

Predsedníctvo hokejového klubu HOBA BRATISLAVA


INFORMÁCIA

V prípade, že máte v šatni hokejový výstroj, môžete si ho prísť zobrať v pondelok, utorok, stredu alebo vo štvrtok v čase od 14.00 do 17.00 hod. Ak máte doma zápasové alebo tréningové dresy, prosím prineste ich v týchto termínoch do kancelárie hokejového klubu, nakoľko chceme všetky sady dresov skompletizovať a po opätovnej kompletnej dezinfekcii prázdnych šatní ich vyprať s dezinfekčnými prostriedkami na prádlo. Ďakujeme za spoluprácu.

ROZHOVOR S GEJZOMĎalší hráč, ktorí prezradí svoje postrehy a myšlienky, je junior Alexander Nikolov, ktorý na iné oslovenie ako Gejza ani nereaguje.


1.) Gejza, sezóna 2019/2020 je už dávnou minulosťou, ako spätne hodnotíš z Tvojho pohľadu sezónu?

Z môjho pohľadu to nebola najlepšia sezóna, nakoľko sme nepredvádzali nejaké dobré výkony ale vždy sme bojovali až do konca aj za nepriaznivých stavov.

2.) Je predpoklad, že sa výsledky juniorov v nasledujúcej sezóne zlepšia?

Tak určiteeeee :-)

3.) Tréningy sa nútene prerušili, ako tráviš voľno?

Svoj voľný čas trávim väčšinou doma s frajerkou alebo sa hrám na počítači, kde občas robím aj nejaké veci do školy.

4.) Trénuješ individuálne aj v tomto období?

Nie, povedal som si, že si dám voľno, nech si svaly na chvíľu odpočinú, lebo sezóna bola náročná.

5.) Určite si postrehol, že MS v hokeji sú v tomto roku definitívne zrušené. V minulom roku si bol aj s ďalšími spoluhráčmi z nášho klubu jedným z dobrovoľníkov, ktorí mali na starosti TEAM SERVIS, aké máš z tých MS spomienky?

Bol to jeden nezabudnuteľný zážitok. Nabral som veľa skúseností a schopností odtiaľ. A precvičil som si dobre angličtinu.

6.) Spomínaš si aj na nejaký veľký zážitok, alebo zaujímavú príhodu?

Jasne, zhŕňal som sneh cez reklamnú prestávku a raz som nabral hviezdneho Ilyu Kovalchuka a keby že v tej chvíli nepustím lopatu so snehom a nechytím ho, tak hanba jak hrom.

7.) Aký odkaz by si chcel zanechať všetkým HOBAkom?

V tejto ťažkej situácií Vám všetkým prajem pevné zdravie, dávajte na seba pozor a keď von tak s rúškom !!!


Gejzovi ďakujeme za rozhovor.

ROZHOVOR S FILIPKOMAko prvý dostáva priestor Filipko z predprípravky, ktorý oslávil v tomto mesiaci šesť rokov. Filipkovi dodatočne blahoželáme. 


1.) Filipko, Ty navštevuješ náš klub od septembra minulého roku, ako sa Ti u nás páči? 

Páči sa veľmi dobre.

2.) Prečo si začal chodiť na hokej?

Prihlásila ma mamina, lebo sa mi páčila teraz už kamoška Katka, ktorá mi zakývala, keď sme sa boli s maminou pozrieť na tréning.

3.) Kto bol od začiatku Tvojím najväčším hokejovým kamarátom?

Do nášho klubu chodia aj moji spolužiaci zo škôlky, tak som mal od začiatku viac kamarátov, ktorých poznám :)

4.) Čo sa Ti na hokeji zatiaľ najviac páči? 

Na hokeji sa mi páčia naši tréneri. 

5.) Chýba Ti v tomto čase hokej a tešíš sa už na ďalšie tréningy?  

Áno a veľmi sa už teším.

6.) Čo robievaš rád vo voľnom čase keď nehráš hokej?  

Rád cvičím, rád sa hrám z autami, na počítači hrám junior šach.


Ďakujeme Filipkovi za rozhovor.

POD RÚŠKOMVzhľadom k závažnej celosvetovej situácii a hlavne vzhľadom k tomu, že my, veľká hokejová rodina hobákov, nemáme možnosť sa osobne na zimnom štadióne  stretávať, spúšťame informácie od najmenších predprípavkárov až po juniorov, ako si kto žije v tomto čase.  Bolo krásne vidieť, keď najmenších hobákov na ľadovej ploche striedali juniori, ako jedni sledovali tréningy tých druhých. Zatiaľ sa u nás nestalo, aby jednotlivo hobáci dostávali  priestor na klubovej stránke, preto sa tešíme na rad otázok a odpovedí. Sledujte popri zverejňovaní nových aktuálnych informácií aj náhodne vybrané naše klubové osobnosti, ktoré postupne dostanú priestor. Jednu prekážku sme na prelome rokov spolu zvládli a pevne veríme, že sa čoskoro spolu všetci zdraví stretneme a zvládneme aj toto ešte náročnejšie obdobie. SPOLU SME SILNEJŠÍ!