Z CHLADU NA SLNKOTeplé počasie vylákalo von aj našich hráčov. Mladší žiaci, kadeti, juniori a brankári si v rovnakom čase vybehli za zimný štadión. Činky, rôzne prekážky, lopty a iné pomôcky k všeobecnej príprave vymenili za korčule a hokejky. A prečo to vymenili? Práve preto, aby im to išlo lepšie na korčuliach a s hokejkou.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA JÚN 2021

0 - 1 - 2   55 €
3 - 4   70 €
5 - 6    80 €
7 - 8   80 €
KADETI   80 €
DOR.   80 €
JUN.   80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                 SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:       meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

MAJSTROVSTVÁ SVETA POZNAJÚ SVOJICH VÍŤAZOVPočas víkendu sme zažili Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji aj na našom zimnom štadióne. Jednotlivé tímy obsadili naši prípravkári, ktorých bolo spolu okolo 90. Všetko bolo zabezpečené a dodržané podľa nariadených opatrení. Prezident HOBA MS Ľubomír Líška v spolupráci s vedúcimi družstiev, p. Ufnárom, rodinkou Ondrovcov a trénermi Maťom a Jankom z jedného hlavného turnaja pripravili štyri miniturnaje. Opäť sme po dlhom čase videli a zažili pekné hokejové majstrovstvo malých Hobáčikov, krásne góly a určite budú mať naši malí športovci a veľkí hokejisti veľa pekných zážitkov a spomienok. Jednotlivé miniturnaje vyhrali tímy Ruska, Švajčiarska, Nemecka a Lotyšska. Všetci hráči po turnaji odchádzali spokojní domov, s medailou na krku a túžbou zahrať si raz na ozajstných MS. Všetkým ďakujeme za pomoc a ochotu pri organizovaní našich MS. 

TRÉNING BRANKÁROV AJ S JANOM KORCOMZačiatkom týždňa absolvoval výcvikový tábor v Piešťanoch so Slovenskou reprezentáciou do 18 rokov a koncom týždňa si prišiel zatrénovať na svoj domovský štadión. Jano Korec absolvoval aj tréning brankárov so všetkými našimi brankármi. Jeho prístup, výkonnosť a celkové vystupovanie je určite vzorom a motiváciou pre svojich mladších "kolegov". Všetkým našim "mužom" v maskách prajeme veľa chuti do trénovania.

SÚŤAZ PRE PRÍPRAVKÁROV
Partner nášho hokejového klubu spoločnosť TODOS organizuje súťaž k MDD, do ktorej sa môžu zapojiť všetky deti vo veku 2-10 rokov. Úlohou zúčastnených detí je nakresliť obrázok na tému Môj vysnívaný dopravný prostriedok, ktorý treba následne priniesť v sprievode zákonného zástupcu na ktorúkoľvek z pobočiek TODOS. Pre našich HOBAčikov by bolo ideálne nakresliť obrázok v spojitosti s naším klubom, napríklad v našom drese, alebo vo výstroji, alebo ..... Kreativite sa medze nekladú. Súťaž prebieha do 28.5.2021. Hlavnou výhrou je bicykel a kopec ďalších pekných cien. 


TODOS - Domov | Facebook

PRÍTOMNOSŤ DIVÁKOV A RODIČOV ZATIAĽ NIE JE POVOLENÁ

Nakoľko nariadenia neumožňujú na tréningovom procese detí a mládeže zatiaľ vstup divákov a rodičov na zimný štadión, veľmi pekne Vás žiadame o dodržiavanie tohto nariadenia. V prípade, ak nebudeme schopní to akceptovať, hrozí nám pokuta a následne uzatvorenie celého zimného štadiónu. Podľa správcu sa nebude ďalej mraziť a na ľad sa dostaneme až pred začiatkom predsúťažného obdobia. Vstup majú povolený len hráči, tréneri a osoby zabezpečujúce tréningový proces (rodičia predprípravky, prípravky, ktorých deti nie sú samostatné pri obliekaní a vyzliekaní z výstroja na nevyhnutný čas). Vopred Vám ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA MÁJ 2021


0 - 1 - 2   55 €
3 - 4   70 €
5 - 6    80 €
7 - 8   80 €
KADETI   80 €
DOR.   80 €
JUN.   80 €

 

Príspevky na športovú činnosť je potrebné uhrádzať vždy najneskôr do 5. dňa v príslušnom mesiaci na bankový účet hokejového klubu:

 

IBAN:                 SK63 0900 0000 0051 0961 1318

poznámka:       meno a priezvisko hráča, veková kategória a mesiac, za ktorý je platený  príspevok.

 

Vo výnimočných prípadoch je možné uhradiť príspevky na športovú činnosť v kancelárii hokejového klubu.

 

V prípade, ak hrajú v klube 2 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € na každého hráča. V prípade, ak hrajú v klube 3 súrodenci, je poskytnutá zľava 10 € pre dvoch hráčov, najmladší hráč bude oslobodený od platenia mesačných príspevkov.

ZAČÍNA NOVÁ HOKEJOVÁ SEZÓNA

Podľa hokejového kalendára, vždy od 1.5. vstupujeme do novej hokejovej sezóny.

Predošlá hokejová sezóna urobila nútené zmeny, ktoré sa budú týkať hneď nášho prípravného obdobia. Posun hráčov do nových vekových kategórií sa uskutoční už od pondelka 3.5.2021. Tím trénerov, športová príprava, náplň novej sezóny a klubové ciele sú témy, ktorými sa už intenzívne zaoberáme. V tomto období využijeme prípravu na ľadovej ploche čo v najväčšom rozsahu a skĺbime ju so "suchou prípravou". Aj keď aktuálne máme objednaný veľký balík tréningových hodín na ľade, zatiaľ sa to pre jednotlivcov až v takej veľkej miere neprejavuje. Máme avizované, že už od budúceho týždňa sa pripravujú zmeny, ktoré sa pozitívne prejavia aj v množstve času špeciálnej prípravy pre každého hráča. 

V mesiaci máj budú za jednotlivé vekové kategórie zodpovední nasledujúci tréneri:

- predprípravka a prípravka Ľubomír Líška

- mladší žiaci Erik Weissmann

- starší žiaci Martin Tekáč

- kadeti Richard Mašlanka

- dorast Miroslav Huntata

- juniori Martin Gálik

Ak budete potrebovať niečo organizačne, kontaktujte prosím uvedených trénerov. 

Kompletný zoznam trénerov a ich asistentov na celú sezónu bude zverejnený najneskôr koncom tohto mesiaca. 

Sledujte našu stránku, postupne Vám budeme prinášať všetky aktuálne informácie z nášho klubu.


BURZA A NÁKUP HOKEJOVÉHO VÝSTROJA


Čas menšej intenzity zaťaženia a viac oddychu doprial našim najmladším hráčom, že trocha rýchlejšie narástli a spevneli. Pôvodný hokejový výstroj sa v mnohých prípadoch stal z tohto dôvodu pre nich už nevyhovujúci. V niektorých prípadoch sa stalo, že výstroj, ktorý dostali malí HOBAci na Vianoce je pre nich v tomto čase už nepoužiteľný. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v klube zorganizovať HOBAcku burzu výstroja. Zorganizovali by sme ju po opätovnom uvoľnení opatrení, ktoré predpokladáme by mohli byť už budúci týždeň. Presné miesto, termín a čas zverejníme na klubovej stránke v pondelok 3. mája 2021.

V prípade, ak sa rozhodnete kúpiť nový hokejový výstroj, v spolupráci s firmou BAUER budú mať naši registrovaní hráči možnosť s použitím BAUER KARTY využiť v predajniach BAUER nasledovné zľavy:

- nákup nad 100 EUR   -   zľava 11%

- nákup nad 300 EUR   -   zľava 12%

- nákup nad 500 EUR   -   zľava 13%

- nákup nad 700 EUR   -   zľava 14%

- nákup nad 900 EUR   -   zľava 15%

- špeciálne ceny na vybrané produkty

Ak sa na nákup vyberú spolu viacerí spoluhráči, budú mať možnosť dostať sa k maximálnej zľave. 

Čo získa náš klub?

BAUER poskytne materiálnu pomoc zo všetkých nákupov za rok v predajniach BAUER Bratislava pre partnerské hokejové kluby.

BAUER KARTY by nám mali byť dodané v priebehu budúceho týždňa, sledujte našu stránku, informáciu Vám obratom prinesieme a uvedieme v prípade Vášho záujmu o ňu možnosť jej prevzatia.